Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 24-11-2000

... B & W-nieuws week 46

Ruimte, Wonen en Economie
Het college onderschrijft de hoofdlijnen van de Intergemeentelijke Gebiedsvisie (IGGV) en stemt ermee in dat deze visie als bouwsteen dient voor het door de provincie Noord-Holland op te stellen streekplan Noord-Holland Zuid. De gebiedsvisie geeft een beeld van de ruimtelijke ontwikkelingen in een belangrijk deel van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn met een doorkijk naar 2020.

In het gebied dat deel uitmaakt van de visie is een driedeling gemaakt, te weten het Productielandschap (het grondgebied van de Haarlemmermeer); de Parkstad (het grondgebied van de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn) en de Natte Cel (het grondgebied van de gemeente Ronde Venen). De belangrijkste functies in deze landschappen zijn werken (en dan met name Schipholgebonden) en glas in het Productielandschap; wonen, werken en recreëren in de Parkstad en rust, ruimte en natuur in de Natte Cel.

De visie heeft betrekking op een beperkt deel van het grondgebied van de Haarlemmermeer, met als begrenzing de Venneperweg, de rijksweg A4, de Bennebroekerweg, de spoorlijn, de Weg om de Noord, de geplande doortrekking van de Weg om de Noord (N201), de zuidgrens van Schiphol en de Ringvaart.

De Haarlemmermeerse inbreng in de Intergemeentelijke Gebiedsvisie heft bestaan uit het beleid zoals neergelegd in de Structuurvisie A4 zone, het Structuurplan 2005 en de Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015. In de IGGV is dit Haarlemmermeerse beleid één op één overgenomen. De IGGV wordt ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissies ROL/EZG en VV.

Het college gaat akkoord met het verzoek van de provincie Noord-Holland om in te stemmen met de startnotitie tracénotitie/MER Oost-westverbinding N22-N206 en hiervoor een financiele bijdrage van 21.000 gulden beschikbaar te stellen. De kostenverdeling is gebaseerd op een gelijke verdeling over de vijf deelnemende gemeenten (bijdrage 20 % per gemeente) In de startnotitie wordt het voornemen om een Milieu Effect Rapportage op te stellen kenbaar gemaakt.

Na vaststelling van deze notitie door Gedeputeerde Staten van de provincies zal deze notitie ter visie worden gelegd, zodat belanghebbenden kunnen inspreken. In het MER onderzoek wordt een aantal alternatieven en varianten met elkaar vergeleken.

Het 'verbindingsalternatief', waarbij er vanuit wordt gegaan dat een nieuwe wegverbinding tussen de N22 en N206 wordt aangelegd, kent twee hoofdvarianten, namelijk een Bennebroekvariant (een noordelijke variant in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg) en een Hillegomvariant (een zuidelijke variant in het verlengde van de Noordelijke Randweg van Nieuw-Vennep). De nota zal ter kennis worden gebracht van de raadscommissie Verkeer en Vervoer.

Het college verleent medewerking aan het verzoek van de Staatssecretaris van Justitie om kleinschalige centrale opvangeenheden (KCO's) voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Het college zal hiertoe afspraken maken met de plaatselijke corporaties om medio 2001 69 KCO-plaatsen te realiseren en hiervoor 15 tot 20 woningen aan het COA te verhuren. Het aantal KCO-plaatsen wordt bepaald op basis van het inwonertal.

Volgens het COA zijn het vooral gezinnen die in de opvangeenheden geplaatst worden.
Huurcontracten worden door het COA met corporaties afgesloten. Leerplichtige kinderen bezoeken de lokale scholen.

Het college heeft ingestemd met de verlenging van de dienstregeling openbaar vervoer tot 1 januari 2002. De dienstregeling kent in de nieuwe periode een tweetal wijzigingen ten aanzien van de huidige regeling. Zo zal buslijn 76 vanaf mei 2001 voor een periode van drie jaar doorgetrokken worden naar Floriande en rijdt buslijn 78 op zondag een routecombinatie van de lijnen 76 en 77 naar Floriande. Dit besluit wordt behandeld in de Raadscommissie Verkeer en Vervoer.

Facilitaire Dienst
Het college stelt de gemeenteraad voor de tarieventabel, behorende bij de Legesverorde-ning 1990 aan te passen. Het gaat hierbij om een verhoging van de tarieven van de pro-ducten van Burgerzaken (zoals paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrek-kingen) met het prijsindxcijfer van 2 %. Het voorstel om de tarieventabel aan te passen wordt behan-deld in de raadscommissie ABZ en komt ter kennisname in de raadscommissie Middelen.

Het college heeft besloten een interim-manager sectorhoofd Burgerzaken aan te trekken voor een periode tot ongeveer februari 2001. De kosten worden gedekt uit de vacatureruimte.

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak in de startnotitie jeugdbeleid 2001-2005. De startnotitie bevat de uitgangspunten die gehanteerd zullen worden bij de actualisatie van de nota jeugdbeleid, te weten probleemstelling, opdracht, speerpunten, randvoorwaarden, organisatie, participatie, planning en middelen.
Naar verwachting zal de concept-nota in maart 2001 gereed zijn voor bespreking in het college. Na een eerste behandeling van deze concept-nota in de betreffende raadscommissies zal inspraak worden georganiseerd. De startnotitie wordt behandeld in de raadscommissies CMW en OSZ.

Het college heeft besloten een organisatie/promotiesubsidie van maximaal f 3.400,-- toe te kennen aan de Hoofddorpse kunstenaar Franz Bodner voor een tentoonstelling van zijn werk in galarie De Meerse in de periode van 07-12-00. Deze kosten worden ten laste gebracht van de Beheersbegroting van de Dienst WOC.

Bestuursdienst
Het college heeft aan een aantal functies binnen haar organisatie autonoodzaak toegekend, deze functies zijn opgenomen op een limitatieve lijst. Wethouder Personeel, Organisatie en Informatie is gemandateerd deze lijst te wijzigen.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...