Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie VWS over zaak ingeleverde rijksmarken

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie over zaak ingeleverde rijksmarken

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

TTW-U-2122899

17 november 2000

Tijdens het Algemeen Overleg inzake de Tegoeden Tweede Wereldoorlog van 28 september 2000 werd mij verzocht informatie te verstrekken over de kwestie van de door de voormalige dwangarbeiders aan de grens ingeleverde Rijksmarken.

De wettelijke regelingen op basis waarvan bij terugkeer naar Nederland Rijksmarken, rentemarken en geallieerde marken werden ingenomen golden voor alle Nederlanders. Deze regelingen waren gebaseerd op de Londense besluiten nummer E 90 en E 92 en zijn aangevuld bij Besluit F 282 van 17 november 1945 en Beschikking van 25 juni 1946 nummer 237.

Verzoeken tot vergoeding van de ingeleverde Rijksmarken konden worden ingediend bij de inspecteur van belastingen van de laatste woonplaats voor vertrek uit Nederland. In het verzoek moest aannemelijk worden gemaakt dat aan de gestelde vereisten voor omwisseling was voldaan. Eventuele verschuldigde bedragen door de aanvrager aan de overheid, belastingschulden of schulden wegens voorschotten gedaan door overheidsinstellingen, konden op het uit te keren bedrag worden ingehouden.

Bij beschikking van 31 maart 1954 van de Minister van Financiën is een laatste mogelijkheid geboden om een gemotiveerd verzoek voor omwisseling in te dienen voor degenen die nog geen toewijzende beslissing hadden ontvangen. Bij deze omwisseling werd een koers van f 5,85 per 100 Rijksmarken gehanteerd. Deze vergoeding is in verband met de Duitse geldzuivering op deze hoogte vastgesteld. De aanvrager diende met het hiervoor bestemde aanvraagformulier het destijds bij de grensoverschrijding ontvangen reçu voor de ingeleverde Rijksmarken in te leveren, alsmede een verklaring van de Inspecteur der Belastingen, afgegeven bij een eventueel vroeger gedaan verzoek om vergoeding.

De verzoeken om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moesten uiterlijk 31 juli 1954 worden ingediend bij het Arbeidsbureau in de woonplaats van de aanvrager. Voor vergoedingen die zijn uitgekeerd naar aanleiding van deze laatste mogelijkheid heeft geen verrekening plaatsgehad met mogelijke schulden aan overheidslichamen.

Het Ministerie van Financiën heeft mij laten weten dat de correspondentie hierover inmiddels rechtsgeldig is vernietigd, zodat niet meer nagegaan kan worden welke individuele beslissingen ter zake door de Inspecteur der Belastingen met betrekking tot de omwisseling zijn genomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie