Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deventer krijgt nog eens 36 in- en doorstroombanen

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 47, 17 november 2000

DEVENTER KRIJGT NOG EENS 36 IN- EN DOORSTROOMBANEN

De gemeente Deventer krijgt nog eens 36 nieuwe In- en Doorstroombanen (ID-banen). Scholen, zorginstellingen, sport- en welzijnsinstellingen profiteren onder andere van dit besluit van burgemeester en wethouders. De banen worden gefinancierd door het rijk op basis van het Besluit In- en Doorstroombanen. De banen zijn voor langdurig werklozen. Naast bijstandsgerechtigden kunnen vanaf dit jaar ook herintredende vrouwen en arbeidsgehandicapten op de banen solliciteren. Wel moeten ze kunnen aantonen dat ze langer dan een jaar actief naar werk hebben gezocht. Werkenden op eerder toegekende ID-banen en ook mensen met een dienstverband bij Deventer Werkt of Sallcon mogen op deze ID-vacatures solliciteren.

Voor de banen was een ruime belangstelling. Het college heeft een keuze moeten maken uit 122 aanvragen. In overleg met instellingen die langdurig werklozen begeleiden zijn de banen beoordeeld op toegankelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en doorstroomkansen. Ook het maatschappelijk nut van de werkzaamheden is in de overwegingen meegenomen.

De gemeente zet naast geld voor extra banen ook extra middelen in voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers op eerder toegekende ID-banen (voorheen Melkert I banen). De Melkert I regeling was vooral gericht op het uitbreiden van de werkgelegenheid. Door de aanhoudende vraag naar gekwalificeerd personeel, zet de gemeente nu graag in op door en uitstroom naar regulier betaald werk.

Momenteel werken 450 mensen in een ID-baan. Over het algemeen hebben zij vaste contracten. Duidelijk wordt gesteld dat zij niet weg hoeven. Als werknemers met een ID-baan uit willen stromen naar regulier betaald werk mogen zij rekenen op steun van de gemeente.

Hiertoe zijn zes concrete maatregelen genomen:


1. Om ID-medewerkers een betere positie op de arbeidsmarkt te geven is geld beschikbaar voor het volgen van opleidingen naast het werk;

2. De budgetten kunnen ook worden gebruikt voor mobiliteitstrainingen of sollicitatiebegeleiding;

3. Werknemers die langer dan twee jaar in een ID-baan hebben gewerkt, ontvangen een premie van vierduizend gulden netto als ze uitstromen naar regulier betaalde functies;
4. Werkgevers ontvangen een premie bij uitstroom van vijftienhonderd gulden;

5. De gemeente stelt in het Centrum voor Werk en Inkomen een bemiddelaar aan, die speciaal voor de ID-banen werknemers en hun werkgevers kan adviseren. Het kan hierbij gaan om functioneringsvragen, positieverbetering, scholing of bijvoorbeeld financiele vragen;

6. De gemeente stelt geld beschikbaar voor werkgevers die doorstroombanen creëren. Werknemers die langer dan vijf jaar in een ID-baan werken, kunnen hierdoor naar functies doorstromen, die wat betreft salariëring tot 150 procent van het minimumloon kunnen oplopen.

De ID-bemiddelaar kan langdurig werklozen bemiddelen naar ID-banen. De bemiddelaar ondersteunt werknemers ook bij herinschrijving bij de arbeidsvoorziening om voor positieverbetering in aanmerking te komen. De bemiddelaar kan zonodig ook gericht verwijzen naar onder andere Sallcon. De gemeente heeft hier vijf extra arbeidsplaatsen ingekocht bij de afdeling Arbeidsontwikkelingsdiensten. Hier kunnen mensen gebruik maken van een schakeltraject van maximaal een jaar. Via deze afdeling kan een werkloze naar een instroombaan bij de overheid toe groeien of kan hij of zij van een ID-baan naar een baan in het bedrijfsleven overstappen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie