Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie 'Energie-efficiëntie in de glastuinbouw'

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

persbericht / nr. 1637, 17 november 2000

Nieuwe wegen in aansturing onderzoek

Het resultaat en de toepasbaarheid van onderzoek kan verbeteren door te investeren in het proces van onderzoeksprogrammering en in de keuze en begeleiding van projecten. Een effectief hulpmiddel hierbij is "research guidance", een soort gereedschapskist met procedures, methoden en technieken om te komen tot efficiënter onderzoek dat zo goed mogelijk aansluit bij de maatschappelijke problemen. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van LEI, Wageningen Universiteit en de International Service for National Agricultural Research. Daarin is een begin gemaakt met de ontwikkeling van zo'n "gereedschapskist" voor het landbouwkundig onderzoek in Nederland. Tevens is de bruikbaarheid ervan getoetst op het meerjarenonderzoeksprogramma "Energie-efficiëntie in de glastuinbouw". Mede op grond van deze toets heeft de commissie Energiescore van Glastuinbouw & Milieu de "research guidance"-aanpak een vaste plaats gegeven bij de aansturing van het programma.

Bij de gevolgde aanpak van research guidance wordt in zeven duidelijk omschreven stappen het traject afgelegd tussen de bepaling van een maatschappelijk probleem en de verwezenlijking van een daarop gericht onderzoeksprogramma. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij dat alle partijen betrokken blijven bij het proces en dat er mechanismen zijn om projecten tijdens het proces bij te sturen of zonodig te stoppen als zij niet blijken te voldoen. In het onderzoek zijn de kosten en baten van drie systemen van aansturing van onderzoekgelden vergeleken: inputfinanciering, outputfinanciering en het tendersysteem. Opschuiven in de richting van tendersystemen zal in het algemeen tot meer vraaggericht onderzoek leiden, maar het vergt ook de nodige investeringen en een goed inzicht van de opdrachtgever in de problematiek. Het rapport gaat ook in op maatschappelijke achtergronden bij de vraag naar technologisch vernieuwend onderzoek. Wensen op het gebied van voedselveiligheid, milieu en landschap zijn daarbij meer richtinggevend geworden dan bijvoorbeeld het streven naar kostprijsverlaging. Het blijkt niet eenvoudig deze - vaak uiteenlopende - wensen te betrekken bij de selectie van onderzoekvoorstellen. Door een analyse van de trends in het denken over de ethische vragen rond biotechnologie en de esthetische vragen rond landschapsbeleving biedt het rapport aanknopingspunten voor het betrekken van de maatschappelijke achtergronden in de besluitvorming. De algemene gezichtspunten die daarbij aan bod komen zijn ook voor de glastuinbouw van belang. In het meerjarenonderzoeksprogramma "Energie-efficiëntie in de glastuinbouw" zijn bij wijze van proef volgens de voorgestelde aanpak projecten geselecteerd naar volgorde van prioriteit. Daarbij bleek vooral vraag te bestaan naar onderzoek dat gericht is op beter gebruik van bestaande technologie en minder naar onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Deze uitkomst valt te verklaren uit de doelstelling van het programma, namelijk om op vrij korte termijn (2010) te komen tot een aanmerkelijke verbetering van de energie-efficiëntie. De beoordeelde onderzoekvoorstellen waren juist vaak gericht op nieuwe technologie met een langere looptijd. Mede naar aanleiding van deze proef heeft de commissie Energiescore van Glastuinbouw & Milieu (waarin o.a. het Productschap Tuinbouw en de NOVEM participeren) de "research guidance"-aanpak een vaste plaats gegeven bij de aansturing van het programma. Het LEI is gevraagd hieraan nader vorm te geven.

Research Guidance Ontwikkeling van een aanpak aan de hand van het meerjarenonderzoeksprogramma "energie-efficiëntie in de glastuinbouw". Deze publicatie is te bestellen door overmaking van 34,- op banknummer NL68RABO030090641 van het LEI te Den Haag onder vermelding van rapport 3.00.09'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie