Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV-bestuurder Jongerius op congres Belastingherziening 2001

Datum nieuwsfeit: 18-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

FNV Belastingservice heeft tevreden klanten
FNV Voorlichting - (publieksinfo@fnv.nl)

Op zaterdag 18 november opende FNV-bestuurder Belastingen Agnes Jongerius het congres van de Belastingservice FNV in de Jaarbeurs en Utrecht. Ze presenteerde daarin onder meer de uitkomsten van een onderzoek naar de tevredenheid van klanten met het werk van de FNV Belastingservice.

Opening door FNV-bestuurder Agnes Jongerius van het congres over de Belastingherziening 2001, georganiseerd door de Belastingservice van de FNV. Utrecht, zaterdag 18 november.

Geachte aanwezigen, beste mensen,

Ik mag u namens de FNV vandaag van harte welkom heten. En ik doe dat graag.

De FNV is tenslotte een organisatie die voor en vooral door haar leden bestaat. Daar draagt u als instructeurs en coördinatoren van onze Belastingservice een belangrijke bijdrage aan.

Hoewel ik zelf als Federatiebestuurder belastingen in mijn portefeuille heb en ik niet de verantwoordelijke federatiebestuurder voor onze belastingservice ben, dat is mijn collega Aad Regeer, zal ik in de tien minuten die voor mij zijn gereserveerd toch vooral over de FNV Belastingservice praten.

Ik had natuurlijk ook van alles over het nieuwe belastingstelsel kunnen roepen. Onze kritiek nog eens spuien en onze lof over bepaalde onderdelen nog eens naar voren kunnen brengen.

Onze kritiek over de omvang van de lastenverlichting bijvoorbeeld. De miljarden vliegen je om de oren, terwijl er toch ook heel veel geld nodig is om onze gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren.

Of de scheve verdeling van de lastenverlichting.
Vooral de werkenden gaan er op vooruit.
Veel uitkeringsgerechtigden en ouderen zullen als ze volgend jaar in hun portemonnee kijken merken dat zij er veel minder op vooruitgaan.

Hun koopkracht blijft achter.
En dat al jaren achtereen.

En zelfs als de Tweede kamer - op aandringen van ondermeer de FNV - de minima er een procent extra bij wil geven, komt er in de praktijk niets van terecht. Dat vind ik echt ongelofelijk!

Één procent extra was beloofd.
Het werd slechts een half procentje.

Voor hen gaan we komende week, in de week van de kamerbehandeling van de belastingplannen, dan ook actie voeren.

'Welvaart is voor iedereen, dus koppeling-plus'.
De FNV wil dat het kabinet nog dit jaar alle minima een eindejaarsuitkering van honderd gulden geeft.

Ook volgend jaar moeten deze mensen er gewoon geld bij krijgen. Structureel, dus elk jaar, dat geld van die eindejaarsuitkering en één procent extra erbij.

Maar ik ben nog niet klaar, want uit de miljoenennota blijkt dat de minima één procent achterblijven bij de rest van Nederland.

De FNV komt zo bij elkaar op 2,5 procent erbij. Een buitengewone eis in tijden van grote economische voorspoed en een overvloed van meevallers in de kas van de rijksoverheid. En het is nodig. Want armoede bestaat in Nederland. Want die welvaartsachterstand van jaren is nog lang niet ingelopen.

Ik ben benieuwd wat staatssecretaris Wouter Bos hierop te zeggen heeft.

Als kamerlid heeft hij altijd gepleit voor een - zoals dat heet - inactievenkorting. Omdat hij destijds ook niet zeker wist of het wel goed zou komen met de inkomens van de uitkeringsgerechtigden. Nu is hij staatssecretaris en kan hij dit probleem serieus oppakken.

Mensen, het is ons menens.
Kom dinsdag naar de Schouwburg aan het Kleine Voorhout in Den Haag om die extra procenten waar mensen recht op hebben op te eisen.

Ik wilde het dus vooral hebben over onze, liever gezegd jullie Belastingservice.

De Belastingservice is bezig de kwaliteit die zij levert nog verder te verbeteren. Voor deze kwaliteitsverbetering is een onderzoek gedaan naar de waardering van de FNV-leden van de FNV Belastingservice.

Het onderzoek is door een gerenommeerd onderzoeksinstituut, het EIM, gedaan. Ik wil u vandaag het resultaat van deze meting presenteren. En dat doe ik met plezier.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is namelijk dat de gebruikers van de belastingservice zeer tevreden zijn over de FNV Belastingservice.

Ik mag u dus allemaal feliciteren.

Een paar uitkomsten van het onderzoek.
In de uitgereikte vragenlijst die gebruikers van de Belastingservice hebben ingevuld, zijn zaken aan de orde gesteld als deskundigheid, klantvriendelijkheid, de locatie en de bereikbaarheid van de locatie.

Aan de hand van zogenaamde klanttevredenheidsscores is de tevredenheid van de gebruikers gemeten. Deze scores variëren van 1 tot en met 5.

Een 3 is neutraal.
Bij een lagere score is de klant ontevreden.
Bij een hogere score is de klant tevreden.

De volgende grafiek laat de tevredenheidsscores op een aantal punten zien. De mate van tevredenheid wordt weergegeven door de lengte van de balk: hoe langer de balk hoe tevredener de klant is over de prestaties van de FNV Belastingservice.

Alle scores blijken bijzonder positief te zijn, de gemiddelde score is 4,5.

Verder bestaat op geen van de aspecten ontevredenheid bij de klanten.

De Tijd die voor de klant is uitgetrokken heeft de hoogste score gekregen.

Daarnaast scoren de klantvriendelijkheid van onze adviseurs, het nakomen van afspraken door de FNV Belastingservice, de bereikbaarheid van het invuladres, de mogelijkheid om een afspraak te maken op een geschikt moment, de zorgvuldigheid waarmee het formulier is ingevuld, de snelheid waarmee de klant wordt geholpen hoog.

Met een gemiddelde score van 4 scoort de privacy het laagst. Daarmee wordt bedoeld de mogelijkheid om ongestoord te kunnen praten. Dit is dan ook het meest genoemde verbeterpunt van de gebruikers.

Verder blijkt dat soms lange wachttijden een oorzaak voor ontevredenheid zijn.

Een goede toets voor de inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden is uiteraard de omvang van de definitieve aanslag.

In 89% van de gevallen komt de opgave van de FNV Belastingservice overeen met de definitieve aanslag. Voorwaar een heel goede score.

Het totaaloordeel is samen te vatten in enkele harde cijfers. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 8,3.
De klanten vonden de service zeer de moeite waard.

Vergeleken met ander klanttevredenheidsonderzoek waarbij ook naar rapportcijfers is gevraagd, kan worden geconcludeerd dat dit een zeer goede score is.

Bij klanttevredenheidsonderzoek wordt namelijk de vuistregel gehanteerd dat een score van gemiddeld een 7 of minder een duidelijk signaal is dat de dienstverlening op korte termijn moet verbeteren.

Bij scores van een 8 of hoger wordt de conclusie getrokken dat een nog verdere stijging van de score bijna niet mogelijk is. De score geeft dus aan dat de klanttevredenheid eigenlijk bijna niet verbeterd kan worden.

Toch zijn er wel een aantal verbeterpunten uit het onderzoek afgeleid.

De klanttevredenheid kan verder worden opgevoerd door de privacy te verbeteren en meer ruimte te creëren. Een ruimere zaal met de tafels verder van elkaar af of wellicht het aanbrengen van schermen/schotten kan hier al helpen.

Ook de kwaliteit van de computers zijn herhaaldelijk genoemd bij de verbetertips. Bij dit laatste gaat het vooral om het mee kunnen kijken bij het invullen. Door de computerschermen is dat niet eenvoudig.
Zeker niet voor oudere klanten.

Een andere opstelling van de computers zou dit probleem kunnen oplossen. Tenslotte zou ook de deskundigheid van de invuller als het gaat om aftrekposten verder verbeterd kunnen worden.

Zo bezien lijkt het erop dat de verbeterpunten vooral liggen in de sfeer van materiaal en middelen. Met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen kunnen de meeste verbeteringen worden gerealiseerd.

Alleen de kennis van de invullers rondom aftrekposten kan daar niet mee worden verbeterd. Gelukkig krijgen we daarvoor een nieuw belastingstelsel, waarin het aantal aftrekposten is verminderd.

En wellicht zal in de toekomst onze Staatssecretaris ons daar nog verder een handje bij helpen, door nog meer aftrekposten te schrappen. Waarmee ik niet wil zeggen dat de FNV de hypotheekaftrek ter discussie wil stellen. Daarover blijkt soms verwarring te bestaan.

U kunt overigens al deze resultaten op uw gemak nog eens nalezen in het onderzoeksrapport dat u heeft ontvangen.

Een ding is zeker we kunnen met recht trots zijn op de belastingservice. We blijven natuurlijk wel allert en zoeken naar verbeteringen. En we blijven zoeken naar nieuwe doelgroepen, wij willen met deze mooie FNV service ook graag meer allochtone leden bereiken.

Ook is besloten om een zogenaamde klachtencommissie in te stellen. Bij deze klachtencommissie kunnen de gebruikers van de FNV Belastingservice eventuele klachten kwijt.

Mochten mensen klachten over onze belastingservice hebben. Bijvoorbeeld omdat er fouten zijn gemaakt bij het invullen of over de manier waarop zij zijn behandeld, dan kunnen zij voortaan met hun klacht bij deze klachtencommissie terecht.

Ik wil deze klachtencommissie vandaag officieel installeren.

Deze commissie zal bestaan uit Johan Grobée, Wil van Dam en Marius Oosterom.

Ongetwijfeld voor u bekende namen.
Zij hebben alledrie hun sporen verdiend in de FNV Belastingservice.

Ik wil hen graag even naar voren halen en ze een bos bloemen overhandigen, zodat daarmee de officiële installatie heeft plaatsgevonden.

Ik wil jullie bij voorbaat hartelijk bedanken dat jullie deze taak op jullie willen nemen. Waarbij ik jullie veel succes, maar toch vooral weinig werk toe wens.

Een speciaal woord van dank wil ik tenslotte nog richten tot de mensen van Eigen Gebouw Barneveld.

Zij hadden namelijk nog ergens een potje met geld dat zij overhadden gehouden aan de verkoop van een pand van de vakbeweging. Dat hebben zij beschikbaar gesteld aan de FNV Belastingservice.

Met dat geld is dit congres mede mogelijk gemaakt. Mochten er nog andere FNV-leden zijn met soortgelijke potjes dan kan ik jullie van harte aanbevelen om met Jan van Hoof, onze voorzitter van de landelijke belastingwerkgroep, contact op te nemen, zodat we wellicht in de nabije toekomst weer een dag als vandaag kunnen organiseren.

Ik wens u in ieder geval veel plezier en vooral een inspirerende dag toe.

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl/nieuws .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...