Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV-bestuurder Jongerius op congres Belastingherziening 2001

Datum nieuwsfeit: 18-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

FNV Belastingservice heeft tevreden klanten
FNV Voorlichting - (publieksinfo@fnv.nl)

Op zaterdag 18 november opende FNV-bestuurder Belastingen Agnes Jongerius het congres van de Belastingservice FNV in de Jaarbeurs en Utrecht. Ze presenteerde daarin onder meer de uitkomsten van een onderzoek naar de tevredenheid van klanten met het werk van de FNV Belastingservice.

Opening door FNV-bestuurder Agnes Jongerius van het congres over de Belastingherziening 2001, georganiseerd door de Belastingservice van de FNV. Utrecht, zaterdag 18 november.

Geachte aanwezigen, beste mensen,

Ik mag u namens de FNV vandaag van harte welkom heten. En ik doe dat graag.

De FNV is tenslotte een organisatie die voor en vooral door haar leden bestaat. Daar draagt u als instructeurs en coördinatoren van onze Belastingservice een belangrijke bijdrage aan.

Hoewel ik zelf als Federatiebestuurder belastingen in mijn portefeuille heb en ik niet de verantwoordelijke federatiebestuurder voor onze belastingservice ben, dat is mijn collega Aad Regeer, zal ik in de tien minuten die voor mij zijn gereserveerd toch vooral over de FNV Belastingservice praten.

Ik had natuurlijk ook van alles over het nieuwe belastingstelsel kunnen roepen. Onze kritiek nog eens spuien en onze lof over bepaalde onderdelen nog eens naar voren kunnen brengen.

Onze kritiek over de omvang van de lastenverlichting bijvoorbeeld. De miljarden vliegen je om de oren, terwijl er toch ook heel veel geld nodig is om onze gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren.

Of de scheve verdeling van de lastenverlichting.
Vooral de werkenden gaan er op vooruit.
Veel uitkeringsgerechtigden en ouderen zullen als ze volgend jaar in hun portemonnee kijken merken dat zij er veel minder op vooruitgaan.

Hun koopkracht blijft achter.
En dat al jaren achtereen.

En zelfs als de Tweede kamer - op aandringen van ondermeer de FNV - de minima er een procent extra bij wil geven, komt er in de praktijk niets van terecht. Dat vind ik echt ongelofelijk!

Één procent extra was beloofd.
Het werd slechts een half procentje.

Voor hen gaan we komende week, in de week van de kamerbehandeling van de belastingplannen, dan ook actie voeren.

'Welvaart is voor iedereen, dus koppeling-plus'.
De FNV wil dat het kabinet nog dit jaar alle minima een eindejaarsuitkering van honderd gulden geeft.

Ook volgend jaar moeten deze mensen er gewoon geld bij krijgen. Structureel, dus elk jaar, dat geld van die eindejaarsuitkering en één procent extra erbij.

Maar ik ben nog niet klaar, want uit de miljoenennota blijkt dat de minima één procent achterblijven bij de rest van Nederland.

De FNV komt zo bij elkaar op 2,5 procent erbij. Een buitengewone eis in tijden van grote economische voorspoed en een overvloed van meevallers in de kas van de rijksoverheid. En het is nodig. Want armoede bestaat in Nederland. Want die welvaartsachterstand van jaren is nog lang niet ingelopen.

Ik ben benieuwd wat staatssecretaris Wouter Bos hierop te zeggen heeft.

Als kamerlid heeft hij altijd gepleit voor een - zoals dat heet - inactievenkorting. Omdat hij destijds ook niet zeker wist of het wel goed zou komen met de inkomens van de uitkeringsgerechtigden. Nu is hij staatssecretaris en kan hij dit probleem serieus oppakken.

Mensen, het is ons menens.
Kom dinsdag naar de Schouwburg aan het Kleine Voorhout in Den Haag om die extra procenten waar mensen recht op hebben op te eisen.

Ik wilde het dus vooral hebben over onze, liever gezegd jullie Belastingservice.

De Belastingservice is bezig de kwaliteit die zij levert nog verder te verbeteren. Voor deze kwaliteitsverbetering is een onderzoek gedaan naar de waardering van de FNV-leden van de FNV Belastingservice.

Het onderzoek is door een gerenommeerd onderzoeksinstituut, het EIM, gedaan. Ik wil u vandaag het resultaat van deze meting presenteren. En dat doe ik met plezier.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is namelijk dat de gebruikers van de belastingservice zeer tevreden zijn over de FNV Belastingservice.

Ik mag u dus allemaal feliciteren.

Een paar uitkomsten van het onderzoek.
In de uitgereikte vragenlijst die gebruikers van de Belastingservice hebben ingevuld, zijn zaken aan de orde gesteld als deskundigheid, klantvriendelijkheid, de locatie en de bereikbaarheid van de locatie.

Aan de hand van zogenaamde klanttevredenheidsscores is de tevredenheid van de gebruikers gemeten. Deze scores variëren van 1 tot en met 5.

Een 3 is neutraal.
Bij een lagere score is de klant ontevreden.
Bij een hogere score is de klant tevreden.

De volgende grafiek laat de tevredenheidsscores op een aantal punten zien. De mate van tevredenheid wordt weergegeven door de lengte van de balk: hoe langer de balk hoe tevredener de klant is over de prestaties van de FNV Belastingservice.

Alle scores blijken bijzonder positief te zijn, de gemiddelde score is 4,5.

Verder bestaat op geen van de aspecten ontevredenheid bij de klanten.

De Tijd die voor de klant is uitgetrokken heeft de hoogste score gekregen.

Daarnaast scoren de klantvriendelijkheid van onze adviseurs, het nakomen van afspraken door de FNV Belastingservice, de bereikbaarheid van het invuladres, de mogelijkheid om een afspraak te maken op een geschikt moment, de zorgvuldigheid waarmee het formulier is ingevuld, de snelheid waarmee de klant wordt geholpen hoog.

Met een gemiddelde score van 4 scoort de privacy het laagst. Daarmee wordt bedoeld de mogelijkheid om ongestoord te kunnen praten. Dit is dan ook het meest genoemde verbeterpunt van de gebruikers.

Verder blijkt dat soms lange wachttijden een oorzaak voor ontevredenheid zijn.

Een goede toets voor de inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden is uiteraard de omvang van de definitieve aanslag.

In 89% van de gevallen komt de opgave van de FNV Belastingservice overeen met de definitieve aanslag. Voorwaar een heel goede score.

Het totaaloordeel is samen te vatten in enkele harde cijfers. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 8,3.
De klanten vonden de service zeer de moeite waard.

Vergeleken met ander klanttevredenheidsonderzoek waarbij ook naar rapportcijfers is gevraagd, kan worden geconcludeerd dat dit een zeer goede score is.

Bij klanttevredenheidsonderzoek wordt namelijk de vuistregel gehanteerd dat een score van gemiddeld een 7 of minder een duidelijk signaal is dat de dienstverlening op korte termijn moet verbeteren.

Bij scores van een 8 of hoger wordt de conclusie getrokken dat een nog verdere stijging van de score bijna niet mogelijk is. De score geeft dus aan dat de klanttevredenheid eigenlijk bijna niet verbeterd kan worden.

Toch zijn er wel een aantal verbeterpunten uit het onderzoek afgeleid.

De klanttevredenheid kan verder worden opgevoerd door de privacy te verbeteren en meer ruimte te creëren. Een ruimere zaal met de tafels verder van elkaar af of wellicht het aanbrengen van schermen/schotten kan hier al helpen.

Ook de kwaliteit van de computers zijn herhaaldelijk genoemd bij de verbetertips. Bij dit laatste gaat het vooral om het mee kunnen kijken bij het invullen. Door de computerschermen is dat niet eenvoudig.
Zeker niet voor oudere klanten.

Een andere opstelling van de computers zou dit probleem kunnen oplossen. Tenslotte zou ook de deskundigheid van de invuller als het gaat om aftrekposten verder verbeterd kunnen worden.

Zo bezien lijkt het erop dat de verbeterpunten vooral liggen in de sfeer van materiaal en middelen. Met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen kunnen de meeste verbeteringen worden gerealiseerd.

Alleen de kennis van de invullers rondom aftrekposten kan daar niet mee worden verbeterd. Gelukkig krijgen we daarvoor een nieuw belastingstelsel, waarin het aantal aftrekposten is verminderd.

En wellicht zal in de toekomst onze Staatssecretaris ons daar nog verder een handje bij helpen, door nog meer aftrekposten te schrappen. Waarmee ik niet wil zeggen dat de FNV de hypotheekaftrek ter discussie wil stellen. Daarover blijkt soms verwarring te bestaan.

U kunt overigens al deze resultaten op uw gemak nog eens nalezen in het onderzoeksrapport dat u heeft ontvangen.

Een ding is zeker we kunnen met recht trots zijn op de belastingservice. We blijven natuurlijk wel allert en zoeken naar verbeteringen. En we blijven zoeken naar nieuwe doelgroepen, wij willen met deze mooie FNV service ook graag meer allochtone leden bereiken.

Ook is besloten om een zogenaamde klachtencommissie in te stellen. Bij deze klachtencommissie kunnen de gebruikers van de FNV Belastingservice eventuele klachten kwijt.

Mochten mensen klachten over onze belastingservice hebben. Bijvoorbeeld omdat er fouten zijn gemaakt bij het invullen of over de manier waarop zij zijn behandeld, dan kunnen zij voortaan met hun klacht bij deze klachtencommissie terecht.

Ik wil deze klachtencommissie vandaag officieel installeren.

Deze commissie zal bestaan uit Johan Grobée, Wil van Dam en Marius Oosterom.

Ongetwijfeld voor u bekende namen.
Zij hebben alledrie hun sporen verdiend in de FNV Belastingservice.

Ik wil hen graag even naar voren halen en ze een bos bloemen overhandigen, zodat daarmee de officiële installatie heeft plaatsgevonden.

Ik wil jullie bij voorbaat hartelijk bedanken dat jullie deze taak op jullie willen nemen. Waarbij ik jullie veel succes, maar toch vooral weinig werk toe wens.

Een speciaal woord van dank wil ik tenslotte nog richten tot de mensen van Eigen Gebouw Barneveld.

Zij hadden namelijk nog ergens een potje met geld dat zij overhadden gehouden aan de verkoop van een pand van de vakbeweging. Dat hebben zij beschikbaar gesteld aan de FNV Belastingservice.

Met dat geld is dit congres mede mogelijk gemaakt. Mochten er nog andere FNV-leden zijn met soortgelijke potjes dan kan ik jullie van harte aanbevelen om met Jan van Hoof, onze voorzitter van de landelijke belastingwerkgroep, contact op te nemen, zodat we wellicht in de nabije toekomst weer een dag als vandaag kunnen organiseren.

Ik wens u in ieder geval veel plezier en vooral een inspirerende dag toe.

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl/nieuws .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie