Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese herdenking van verkeersslachtoffers.

Datum nieuwsfeit: 19-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NVVM

Europese herdenking van verkeersslachtoffers.

Verkeersongevallen kosten de landen van de Europese Unie jaarlijks 45 duizend doden en 150 duizend blijvend gehandicapten. Naast het persoonlijke leed, dat niet in geld is uit te drukken, is er ook een financieel plaatje: verkeersongevallen kosten de landen van de Europese Unie jaarlijks 450 miljard gulden. De Europese Commissie heeft zich voorgenomen het aantal verkeersdoden in het jaar 2010 te hebben gehalveerd. Komende zondag (19 november) wordt voor de vijfde maal de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers georganiseerd in de Universiteit van Maastricht door de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS). De herdenking biedt in de eerste plaats aan de vele slachtoffers van verkeersongevallen, hun familieleden en nabestaanden de gelegenheid om stil te staan bij de slachtoffers die aan ons wegverkeer ten offer zijn gevallen. Het is een belangrijke steun voor de slachtoffers en hun naasten om te weten dat zij niet alleen staan in hun verdriet en hun materiële en medische zorgen. De VVS wil met de bijeenkomst ook een signaal geven aan de samenleving in het algemeen en de politiek in het bijzonder, dat het aantal doden en gewonden in het wegverkeer onnodig hoog is en dat de verkeersveiligheid hoog op politieke agenda moet blijven staan. De jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers wordt gehouden in nauwe samenwerking met de Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR), de Europese federatie van nationale verenigingen van verkeersslachtoffers, waarvan de VVS lid is. De sobere plechtigheid vindt plaats van 14.30 tot 15.45 uur in de Grote Zaal van de Universteit, Tongersestraat 53 te Maastricht. Gastspreker is de Gouverneur van de provincie Limburg, mr. baron B.J.M. van Voorst tot Voorst. De heer ing. M.J.H. Vestjens, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer van de provincie Limburg spreekt het welkomstwoord uit. Bloemstukken worden aangeboden namens het RK bisdom Roermond door Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Dr. E.J. de Jong ,namens de provincie Limburg door de Gouverneur mr. baron B.J.M. van Voorst tot Voorst en namens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg door de voorzitter, de heer ing. M.J.H. Vestjens. Europese zusterverenigingen van de VVS organiseren al langer een jaarlijkse herdenking. De VVS heeft ervoor gekozen om de herdenking ieder jaar in een ander deel van Nederland te organiseren, om de afstand tot slachtoffers zo klein mogelijk te maken. Vorig jaar vond de bijeenkomst plaats in Leeuwarden. In de voorgaande jaren waren de herdenkingen in respectievelijk Arnhem, Amsterdam en Eindhoven. De Vereniging Verkeersslachtoffers is in 1995 opgericht. Doel was om verkeersslachtoffers - tot dan een niet-georganiseerde, dus nogal machteloze groep burgers - een gezicht en een stem te geven. Binnen de vereniging kunnen slachtoffers hun ideeën, wensen en grieven kenbaar maken. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen haar leden en vormt zij een aanspreekpunt voor overheden en andere instanties. Tevens geeft de vereniging gevraagd en ongevraagd commentaar op het gebied van de verkeersveiligheid en de medische, juridische en arbeidsrechtelijke nasleep van ongevallen. De VVS streeft naar een nauwkeuriger en snellere afhandeling van verkeersongevallen. Leden van de vereniging zijn overlevenden van verkeersongevallen, hun naasten en ander direct betrokkenen, alsmede mensen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. Deze Europese herdenking is toegankelijk voor een ieder. Ook de landelijke- en regionale persmedia, niet-leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie