Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Ruimtelijke Ordening Friesland

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

20 november 2000 17.00 uur Statencommissie Ruimtelijke Ordening

Begin: 17.00 uur
Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51

Hoofdpunten:


-Plan van Aanpak Friese Meren incl. reactienota. In dit plan van aanpak wordt een werkwijze voorgesteld om samen met andere partijen uitvoering te geven aan vele maatregelen om het Friese Merengebied te revitaliseren. Naar aanleiding van de reacties op het eerdere ontwerp-plan is het plan op enkele punten aangepast. Vooruitlopend op de vaststelling van het Plan in Provinciale Staten wordt de commissie gevraagd zich over het plan en de reactienota uit te spreken. Voor de bespreking van dit onderwerp zijn ook de leden van de commissies Waterstaat en Milieubeheer en Algemene en Economische Zaken uitgenodigd.


-Rapportage Ruimtelijke Ordening 1999.
In deze rapportage doet het College verslag van het in 1999 gevoerde ruimtelijke beleid.


-Sturen van woningaanbod in kleine dorpen
In de vorige vergadering heeft de commissie aan de hand van een notitie gediscussieerd over dit onderwerp. In deze vervolgbespreking wordt de commissie gevraagd zich uit te spreken over de vraag of en zo ja, hoe de provincie het woningaanbod in de kleine dorpen sterker moet sturen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie