Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp bestemmingsplan Steenakker Breda ter inzage

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN STEENAKKER TER INZAGE

Het college van burgemeester en wethouders heeft de tekst en de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan Steenakker vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Breda-Rotterdam, het parkeerterrein bij NAC, de Lunetstraat en de Backer en Ruebweg. Het ontwerp bestemmingsplan dat nu voorligt is qua opzet en uitgangspunten enigszins anders dan het voorontwerp. De belangrijkste wijziging is dat ten noorden van de Gageldonkseweg (kop van Steenakker) de mogelijkheid is gecreëerd een evenementenhal te bouwen met een maximale oppervlakte van 20.000 m2 en kantoren tot een oppervlakte van 40.000 m2.

In 1998 is inspraak gevoerd over het voorontwerp bestemmingsplan Steenakker. Tijdens deze procedure zijn enkele inspraakreacties binnengekomen. Normaal worden deze reacties binnen redelijke tijd afgewerkt en wordt een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Tijdens deze procedure is echter besloten te onderzoeken of het mogelijk is op Steenakker ook ruimte te reserveren voor een evenementenhal en mogelijk een leisurepark. In afwachting van deze onderzoeken heeft de afwerking van de procedure rond het bestemmingsplan enige tijd op zich laten wachten. In het voorjaar heeft het college van burgemeester en wethouders besloten prioriteit te geven aan de bouw van alleen een evenementencomplex en kantoren op Steenakker.

Bedrijven en kantoren

In het plan is nog slechts één bestemming bedrijfsdoeleinden opgenomen. Voor de bouw van de evenementenhal en de kantoren in het noordelijk deel van het plangebied is een bestemming gemengde doeleinden toegevoegd. In het plangebied is ruimte gereserveerd voor 40.000 m2 kantoren. De beschikbare grond voor bedrijfsvestiging is niet alleen bestemd voor hoogwaardig internationaal opererende bedrijven maar zeker ook voor locale en regionale bedrijven die een (her)vestigingslocatie in Breda zoeken.

Detailhandel

Op het bedrijventerrein zelf zijn de mogelijkheden voor vormen van detailhandel bij bedrijven verruimd. Binnen een op de plankaart aangegeven strook is detailhandel in grote producten (zoals autos en boten) zondermeer toegestaan. Daarnaast is ook bij bedrijven in beperkte mate detailhandel mogelijk. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de detailhandel in relatie moet staan tot het bedrijf. Bijvoorbeeld beperkte detailhandel bij een installatiebedrijf. 50% van het bebouwd oppervlak (met een maximum van 500 m2) mag worden gebruikt voor detailhandel. In de rest van het plan is deze vorm van detailhandel ook toegestaan alleen mag hiervoor slechts 25% van het bebouwd oppervlak worden gebruikt (tot een maximum van 250 m2).

Parkeren

In het kader van de mobiliteit hoort bij kantoren een lage parkeernorm (1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak). Aangezien er op dit moment in het gebied nog geen goede bus- en fietsverbindingen aanwezig zijn, zouden er bij de kantoren parkeerproblemen kunnen ontstaan omdat veel werknemers met de auto naar hun werk zullen komen. In de voorschriften van het bestemmingsplan is dan ook toegevoegd dat er tijdelijk extra parkeerruimte in het gebied zal komen tot dat de bus- en fietsvoor-zieningen zijn gerealiseerd.

Verkeer

Voor automobilisten is in het zuidelijk deel van het plangebied een nieuwe ontsluiting vanaf de Backer en Ruebweg gemaakt (Veldstraat). Het terrein is ook bereikbaar via een weg die parallel aan de spoorlijn ligt en die bij het NAC stadion aansluit op de Lunetstraat. In de buurt van de aansluiting op de A16 wordt het kruispunt Backer en Ruebweg Westerhagelaan aangepast tot een vierkante kruising. De bestaande Elleboog wordt verwijderd. Dit deel van het terrein wordt ook ontsloten op de Moskesweg. De route is nodig op het moment dat er veel verkeer van het evenementencomplex en/of de kantoren verwerkt moet worden.

De woningen zijn bereikbaar via de Moskesweg, de Spoorstraat en de mr. Bierensweg.

Langs de Noordelijke Rondweg zijn vrijliggende fietspaden aanwezig of worden nog aangelegd. Op de plaats van het opgeheven deel van de Lunetstraat is een fietsroute gerealiseerd die een verbinding legt tussen de Lunetstraat en de Gageldonkseweg. Ook langs de toekomstige Westerparklaan komt een vrijliggend fietspad. Langs de spoorlijn komt een fietsroute die aansluit op de Moskesweg en de Lunetstraat.

Openbaar vervoer

Door de komst van kantoren en een evenementencomplex in de noordpunt van Steenakker moet het openbaar vervoer in dit gebied worden verbeterd. In de concept Openbaar Vervoernota ( die wordt naar verwachting door de raad in 2001 vastgesteld) wordt voorzien in ontsluiting via een halte op de Backer en Ruebweg. Deze wordt aangedaan door een verlegde lijn naar de Haagse Beemden en een verlegde lijn naar Prinsenbeek. Er wordt ook naar gestreefd het aantal treinstops op station Breda Prinsenbeek te verhogen tot minimaal twee maal per uur.

Wonen

Een belangrijk doel van het bestemmingsplan is het behoud en de uitbreiding van de bestaande woonfunctie aan de Gageldonkseweg en de Steenakkerstraat.

In het ontwerp is het mogelijk gemaakt bij de woningen in het gebied kleinschalige ambachtelijke activiteiten uit te oefenen en hiervoor gebouwen op te richten. Het dienen echter bedrijven te zijn met een beperkte milieuhinder. Om de kleinschaligheid te benadrukken mag voor het bedrijf maximaal 200 m2 bedrijfsgebouw worden opgericht.

Het ontwerp voor het bestemmingsplan Steenakker ligt vanaf 20 november gedurende 4 weken ter inzage in het Stadskantoor bij de balie Voorlichting. Tijdens deze periode kan iedereen zijn zienswijze tegen dit bestemmingplan schriftelijk kenbaar maken aan de Gemeenteraad, Postbus 3920, 4800 DX Breda.

Breda, 16 november 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie