Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezwaren bedrijven tegen parkeerbeleid Haarlem gegrond

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Bezwaren van bedrijven in binnenstad tegen parkeerbeleid grotendeels gegrond

De commissie Beroep en Bezwaar heeft ruim honderd bezwaarschriften bekeken die zijn ingediend naar aanleiding van de beoordeling van parkeervergunningaanvragen door bedrijven. De bezwaren bleken volgens de commissie grotendeels gegrond. De commissie adviseert het college om met name de procedure voor het voorgenomen parkeerbeleid beter en daarmee opnieuw uit te voeren.

Het college van B&W heeft vorige week besloten de adviezen van de commissie over die bezwaarschriften over te nemen. Het besluit van B&W betekent niet dat alle bedrijven hun zin krijgen ten aanzien van de verleende of aangevraagde vergunning, maar voor veel bezwaarmakers komt het er op neer dat de vergunning die ze hadden geldig blijft tot 1 januari 2002. Op die datum moet namelijk de nieuw te voeren procedure uiterlijk zijn afgerond. De bezwaarmakers zijn afgelopen dinsdag per brief op de hoogte gebracht.

Verduidelijking beoordelingscriteria

In oktober 1998 werd de nota "heroriëntatie uitvoering parkeerbeleid bedrijven" door Burgemeester en wethouders vastgesteld. In die nota werd voorgesteld om zowel de beoordelingscriteria als de procedure voor het verstrekken van parkeervergunningen formeel te verduidelijken en vast te leggen. Daarbij werd aangegeven dat het parkeerbeleid zelf niet ter discussie staat. De heroriëntatie, waarvoor overigens advies werd ingewonnen van de Kamer van Koophandel, het MKB, Horeca Haarlem, city Haarlem en de betreffende wijkraden, betekende concreet dat:alle bedrijven in Haarlem per 1 januari 2000 niet automatisch opnieuw hun parkeervergunning krijgen; alle bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning opnieuw parkeervergunningen dienen aan te vragen en dat één maal in de twee jaar dan opnieuw bekeken zal worden of het bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Inspraak

De heroriëntatie leidde tot een vermindering van het aantal vergunningen van in totaal 129. Daarmee kan de heroriëntatie volgens de commissie Beroep en Bezwaar niet worden aangemerkt als een ondergeschikte aanpassing van het beleid. Op grond daarvan vindt de commissie dat het een beleidsvoornemen is waar de Inspraakverordening van toepassing is.

Gevolg

Het was dus beter geweest om inspraakprocedure voor deze heroriëntatie parkeerbeleid te volgen. De commissie vindt ook dat er een meer individuele afweging gemaakt moet worden per belanghebbende.Het overnemen van het advies van de commissie door het college van B&W leidt kort samengevat tot het volgende:

* bij een aantal van de bezwaarmakers zal opnieuw, maar nu op individuele gronden, worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor een (extra) parkeervergunning;

* bij een ander, geringer deel van de bezwaarmakers is het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard. Zij kunnen daardoor, afhankelijk van de situatie, òf hun vergunning behouden òf de (extra) aangevraagde vergunning krijgen;

* voor veruit het grootste deel van de bezwaarmakers geldt dat hun bezwaar volledig gegrond is verklaard. Voor diegenen wordt de vergunning verlengd tot 1 januari 2002.

Hoe verder?

De gemeente gaat de heroriëntatie parkeervergunningen intussen voorbereiden voor de inspraak. Ruim vòòr 1 januari 2002 moet die procedure zijn afgerond. Bovendien zal dus tussentijds opnieuw een beoordeling van vergunningaanvragen plaatsvinden.

20 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie