Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV WAR-advies Habitatrichtlijn Waddeneilanden

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNO. 2000/6367
datum
20-11-2000

onderwerp
WAR-advies implementatie Habitatrichtlijn Waddeneilanden (TRC 2000/10976) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bijgaand doe ik u op uw verzoek een afschrift toekomen van mijn reactie op het advies van de WaddenAdviesRaad inzake de implementatie van de Habitatrichtlijn op de Waddeneilanden. Dit WAR-advies is geagendeerd voor het Algemeen Overleg met uw commissie d.d. 23 november 2000.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage

WaddenAdviesRaad
T.a.v. mevrouw S. de Jong
Postbus 392
8901 BD LEEUWARDEN

Uw brief van 20-7-2000
Uw kenmerk 170
Ons kenmerk DNO. 2000/6154
Datum 20 november 2000
Onderwerp Advies over implementatie afwegingskader Habitatrichtlijn Waddeneilanden
(TRC 2000/10978)

Geachte mevrouw De Jong,

Hierbij zeg ik u dank voor het advies van uw Raad over de implementatie van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn op de Waddeneilanden. Omdat de hoofdpunten uit het advies kort en bondig in de samenvatting staan vermeld, sluit ik met mijn reactie daarop aan.

1. U adviseert de Natuurbeschermingswet 1998 aan te passen om een goede implementatie van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn mogelijk te maken.
Ik kan u meedelen dat het kabinet heeft besloten de afwegingsformules uit de de Habitatrichtlijn te verankeren in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Wettelijk wordt dan geregeld dat besluitvorming over de realisatie van plannen en projecten in Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden onderhevig is aan artikel 6 (derde en vierde lid) van de Habitatrichtlijn.

2. U wijst erop dat pkb's geen geschikte instrumenten zijn om internationale verplichtingen om te zetten en constateert tevens dat een goede doorwerking in streek- en bestemmingsplannen te wensen over laat.
Zoals ik onder punt 1 al heb aangegeven, worden de internationale verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn omgezet in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Ik beschouw uw constatering over de doorwerking in bestemmingsplannen als een onderschrijving van de aanpak op de Waddeneilanden, waar de gemeenten door het opnemen van het afwegingskader in hun bestemmingsplannen juist wel voor een goede doorwerking zorgen.

3. U signaleert inhoudelijke verschillen tussen de verschillende beschermingsformules en adviseert bij de herziening van zowel het SGR als de Nota Waddenzee aan te sluiten op de Habitatrichtlijn. Dit punt heeft mijn aandacht en wordt betrokken bij de verdere discussie over de wijze waarop de gebiedsbescherming geregeld gaat worden.

4. U signaleert problemen bij de implementatie van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn in bestemmingsplannen en acht aanvullende regelgeving nodig.
U betwijfelt of de aangekondigde AMvB op grond van artikel 29 van de Natuurbeschermingswet daarvoor voldoende is.
Ik neem uw twijfel serieus. Ik beraad me op dit moment over de wijze waarop de wettelijke verankering zal worden geëffectueerd.

5. U komt tot de conclusie dat de implementatie van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn leidt tot een nodeloos ingewikkeld systeem van regelgeving en beleid en adviseert daarom alle aangewezen en nog aan te wijzen Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden op grond van de Natuurbeschermingswet aan te wijzen.
Bij de wettelijke verankering van het afwegingskader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, wordt er naar gestreefd het systeem van beleid en regelgeving niet nodeloos ingewikkeld te maken. Voor mij staat op dit moment niet vast dat aanwijzingen als Beschermd Natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet - naast de wettelijke verankering van het afwegingskader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn - noodzakelijk zijn om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. De situatie op de Waddeneilanden biedt mijns inziens goede condities om de gewenste bescherming mogelijk te maken zonder een aanwijzing als Beschermd Natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet.

6. U adviseert de implementatie via de Natuurbeschermingswet te laten verlopen en niet via het bestemmingsplan. Verder stelt u voor het in te zetten communicatietraject te benutten om meer draagvlak te bereiken en daarnaast de mogelijkheden te gebruiken die de Natuurbeschermingswet biedt (art. 17) om bewoners en gebruikers te betrekken bij de uitvoering van natuurbeleid.
In de punten 1 en 5 heb ik aangegeven dat de afwegingsformules uit de Habitat- en Vogelrichtlijn wettelijk verankerd worden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Over de wijze waarop dit zal plaatsvinden beraad ik me op dit moment nog.

Het initiatief van de gemeentebesturen op de Waddeneilanden om het afwegingskader uit de Habitat- en Vogelrichtlijn (de afwegingsformules uit artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn) door middel van een partiële herziening op te nemen in het gemeentelijk beleid past geheel binnen de wijze waarop ik gestalte wil geven aan de wettelijke vastlegging van het afwegingskader uit artikel 6 van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Het initiatief van de Waddeneilanden zal ertoe leiden dat besluiten over plannen en projecten, waarvoor de gemeenten het bevoegd gezag zijn en die niet direct verband houden of nodig zijn voor het beheer van aangewezen speciale beschermingszones op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn, moeten voldoen aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn. Het feit dat de gemeenten het afwegingskader in hun bestemmingsplannen willen opnemen biedt goede mogelijkheden om vanuit de gemeenten zelf te werken aan draagvlak bij de lokale bevolking. Dit zie ik als een groot voordeel.

Voor wat betreft de mogelijkheden van het gebruik van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet (opstellen beheersplan) schat ik in dat dit op de Waddeneilanden nauwelijks aan de orde is, omdat voor een zeer groot deel van het gebied reeds beheersplannen functioneren van de natuurterreinbeherende organisaties.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...