Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake emancipatietaakstellingen

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Emancipatietaakstellingen FinanciënDirectie Wetgeving Directe Belastingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-856 M

20 november 2000

Onderwerp

Emancipatietaakstellingen Financiën

Tijdens het algemeen overleg op 11 oktober 2000 over de Voortgangsrapportage 2000 actieplan emancipatietaakstellingen departement Financiën 1999-2000, (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 411, nr. 3), van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën heb ik aangegeven dat ik in een aparte brief over enkele tijdens het overleg besproken onderwerpen aanvullende informatie zal verstrekken.

Emancipatiebeleid binnen het Ministerie van Financiën

Tijdens het overleg heb ik toegezegd schriftelijk nader in te gaan op het emancipatiebeleid op personeelsgebied en in het bijzonder verslag te doen over de combinatie deeltijd en management. Over deze onderwerpen kan ik u het volgende mededelen.

Emancipatie is een integraal onderdeel van het totale personeelsbeleid. Eén van de strategische doelstellingen van dit beleid is dat het Ministerie van Financiën met inbegrip van de Belastingdienst voor mannen en vrouwen een aantrekkelijke werkgever wil zijn. Het personeelsbeleid is individu-gericht; hetgeen betekent dat gekeken wordt naar de medewerker als individu en niet naar bijvoorbeeld de leeftijd of sekse.

Arbeidsvoorwaarden

Eén van de belangrijke arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid van de combinatie van arbeid en zorg voor alle medewerkers.

In deeltijd werken is voor alle functies in beginsel mogelijk. Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt binnen het kerndepartement is 44% vrouwen en 5 % mannen. Voor de Belastingdienst is dat 58% vrouwen en 4,7% mannen. Van de managementfuncties binnen het kerndepartement en de Belastingdienst wordt een kleine 5 % in deeltijd vervuld.

Indien nodig, kunnen alle medewerkers gebruik maken van mogelijkheden tot kinderopvang. Het aantal medewerkers dat thans gebruik maakt van de mogelijkheden tot kinderopvang is meer dan 1000.

Het kerndepartement heeft een proef opgezet met flexibele arbeidsvoorwaarden, te weten "Individuele keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)". Een van de keuzemogelijkheden is de inruil van verlof- en/of compensatie-uren voor een vermindering van de eigen bijdrage van de door de werkgever beschikbaar gestelde kinderopvang. Deze keuze is fiscaal vriendelijk en draagt bij tot het adequaat kunnen regelen van kinderopvang.

Bij de Belastingdienst wordt de IKAP per 1 januari 2001 ingevoerd, waarbij een vermindering van de eigen bijdrage eveneens één van de keuzemogelijkheden is.

Medewerkers die de feitelijke verzorging hebben van één of meer kinderen en die om die reden ontslag hebben genomen, kunnen na het ontslag onder bepaalde voorwaarden weer herintreden bij het Ministerie van Financiën (inclusief de Belastingdienst). Gedurende een periode van vier tot zes jaar behouden betrokken medewerkers de status van interne kandidaat en kunnen dus meedoen in de interne vacature procedure.

Om doorstroom van vrouwen te bevorderen hebben het kerndepartement en de Belastingdienst onder meer een managementleergang voor vrouwen ontwikkeld en worden vrouwen gestimuleerd om deel te nemen aan loopbaanoriëntatieprogrammas.

Daarnaast vinden binnen de Belastingdienst experimenten plaats met duo-banen.

Monitoren

Door het structureel monitoren van arbeidsdeelname van vrouwen worden de resultaten van het emancipatiebeleid zichtbaar. Ook komt aan het licht waar extra inspanningen noodzakelijk zijn.

Het kerndepartement heeft daartoe invulling gegeven door het houden van exit-interviews. Deze exit-interviews geven meer inzicht in het gevoerde (personeels)beleid, de functie-inhoud en -eisen, en de reden van vertrek. Dit kan tot het bijstellen van het beleid aanleiding geven. Eind van dit jaar wordt hierover voor het eerst gerapporteerd.

Jaarlijks wordt de man/vrouw verhouding totaal en binnen bepaalde functies binnen Financiën in kaart gebracht. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met overige ministeries. Hiernavolgend is terzake een overzicht opgenomen.

Kernministerie:

Percentage vrouwen 1997 1998 1999

Totale bezetting 32% 32% 34%

Lagere functies schaal 1-6 46% 47% 60%

Midden functies schaal 7-9 27% 28% 30%

Hogere functies schaal 10-14 20% 20% 23%

Topfuncties schaal 15> 3% 4% 6%

Belastingdienst:

Percentage vrouwen 1997 1998 1999

Totale bezetting 28% 28% 29%

Lagere functies schaal 1-6 70% 70% 71%

Midden functies schaal 7-9 17% 17% 18%

Hogere functies schaal 10-14 13% 14% 15%

Topfuncties schaal 15> 3% 4% 6%

Ter vergelijking; de cijfers voor de overige ministeries in 1999 zijn (% vrouwen):

Totale bezetting: 33%, lagere functies: 47%, midden functies: 39%, hogere functies: 23% en topfuncties: 27%

Fiscale stimulering telewerken

Tijdens het overleg heb ik toegezegd de kamer schriftelijk te informeren over de fiscale situatie op het gebied van telewerken.

Met ingang van 1 januari 1998 kent de Wet op de loonbelasting 1964 een in hoogte beperkte vrijstelling (f 4.000 per 5 jaar) voor de verstrekking en terbeschikkingstelling van inventaris voor een werkruimte thuis, waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat die inventaris mede dient ter verwerving van het loon.

Een jaar eerder is in dezelfde wet de mogelijkheid aan werkgevers geboden om onder bepaalde voorwaarden onbelast een computer aan de werknemer te verstrekken of te vergoeden (in hoogte beperkt tot f 5.000 per 3 jaar).

Bij beide faciliteiten is er sprake van concrete fiscale wetgeving ter bevordering van het telewerken.

De achterliggende gedachte van de fiscale stimulering van het thuiswerken was dat telewerken een steeds belangrijkere bijdrage kan leveren tot de vermindering van het woon-werkverkeer. Als voordelen voor de werknemer wordt in dat kader evenwel tevens aangemerkt de verminderde reistijd, de flexibelere werktijden en daardoor een betere combinatie van zorg en arbeid.

In 1999 is de fiscale telewerkfaciliteit geëvalueerd door het onderzoeksbureau Research voor beleid. Het eindrapport van deze evaluatie is aan de vaste commissie van Financiën aangeboden op 10 december 1999 (ingeboekt bij de commissie als Financiën-00-09). In 1999 was de bekendheid met deze fiscale faciliteit bij de ondervraagde bedrijven nog gering. Gezien de verwachte groei van het telewerken wordt het gebruik van de regeling door middel van voorlichting verder gestimuleerd.

In het kader van de Belastingherziening 2001 wordt de bestaande fiscale stimulering van het gebruik van computers en inventaris ten behoeve van werkzaamheden bij de werknemer thuis gecontinueerd.

Bereikbaarheidsscenario

Tijdens het overleg van 11 oktober 2000 is mij gevraagd aan te geven wat de reden is dat ik de aanbiedingsbrief bij het rapport Bereikbaarheidsscenario; verkenning van een extra optie voor taakcombineerders niet mede heb ondertekend.

Dat ik de aanbiedingsbrief bij het rapport niet mede heb ondertekend vloeit enkel en alleen voort uit de beperkte relatie die het rapport heeft met het werkgebied van het Ministerie van Financiën.

Ik heb ook toegezegd schriftelijk in te gaan op de mogelijkheid van een pilot binnen de Belastingdienst. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het werken met vertrouwelijke documenten een belemmerende factor vormt voor de mogelijkheid om belastingambtenaren thuis te laten werken.

Op het ogenblik wordt door de Belastingdienst gewerkt aan een beleidsdocument over plaats- en tijdonafhankelijk (PTO) werken. PTO biedt kansen voor een betere afstemming van arbeid en zorgtaken aan de behoefte van taakcombineerders. In de volgende Voortgangsrapportage emancipatiedoelstellingen departement Financiën zal ik het vervolgtraject van deze actie behandelen, waarbij ik nader zal ingaan op het hierboven vermelde probleem van het thuiswerken met vertrouwelijke documenten.

De minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...