Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Vlieland openbare bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland


Ingekomen

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen:


- R.G.J. v/d Werff, ten behoeve van een interne verbouwing van een zomerwoning, alsmede het plaatsen van een deur in de voorgevel op het perceel Ankerplaats 23 (ingekomen 9 november 2000).

Nadere informatie over deze aanvraag kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Inkomensgrens voor de verordening "toelage uitwonende studerenden gemeente Vlieland 1997" omhoog met ingang van het schooljaar 1999-2000.

Onlangs heeft het kabinet besloten de inkomensgrenzen in het kader van de Wet tegemoetkoming studiekosten te verhogen met terugwerkende kracht tot en met het schooljaar 1999-2000. Dit heeft directe gevolgen voor een aantal ouders van leerlingen die in het schooljaar 1999-2000 en/of het schooljaar 2000-2001 uitwonend zijn en nog geen vergoeding van de gemeente Vlieland hebben ontvangen vanwege de hoogte van het belastbaar inkomen van de ouders.

De door het kabinet vastgestelde nieuwe inkomensgrenzen zijn:

Voor het schooljaar 1999-2000

55.938,- (oude inkomensgrens 52.023,-)

Voor het schooljaar 2000-2001

57.301,- (oude inkomensgrens 53.324,-).

Dit betekent dat alle aanvragers met een inkomen tussen deze grenzen minimaal recht hebben op de onderwijsbijdrage als men dat voor de leerling verschuldigd is. Een toekenning van de onderwijsbijdrage impliceert bij het uitwonend zijn dat er bovendien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ingevolge de verordening "toelage uitwonende studerenden gemeente Vlieland 1997".

Als bijlage bij een aanvraag in het kader van deze verordening dient de beschikking van de Informatie Beheer Groep te worden gevoegd, waaruit een tegemoetkoming in de studiekosten blijkt. Alle aanvragers die reeds bekend zijn bij de Informatie Beheer Groep hebben (als het goed is) inmiddels een nieuw Bericht ontvangen met daarop vermeld de aangepaste bedragen.

Ouders die voor het schooljaar 1999/2000 nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen nog tot en met 31 december 2000 een tegemoetkoming aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. De studenten die al eerder VO 18+ hebben aangevraagd kunnen nog tot en met 31 december 2000 een verzoek om directe studiekosten indienen.

Alle ouders die nog geen aanvraag hebben ingediend voor de toelage van uitwonende studerenden voor de schooljaren 1999-2000 en/of 2000-2001 omwille van het inkomen (de hoogte van het inkomen dient te liggen tussen de oude en nieuwe inkomensgrens) kunnen alsnog een aanvraag indienen bij de gemeente. Standaard-aanvraagformulieren hiervoor zijn tijdens openingstijden van het gemeentehuis te verkrijgen bij de balie. De aanvraag moet voor 1 januari 2001 ingediend worden. Aanvragen die daarna worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R.A. Lanting, F 452729.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie