Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimte voor water kan economisch verantwoord zijn

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Planbureau
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 40
Datum: 21 november 2000
Inlichtingen bij: Herman Stolwijk (tel: 070-3383330), Annemiek Verrips (tel: 070-3383493), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477).

Ruimte voor water kan verantwoord zijn

Landbouwgrond gebruiken voor het weren en opvangen van water kan economisch verantwoord zijn als maatregel tegen de toenemende wateroverlast en het grotere risico op overstromingen als gevolg van klimaatveranderingen. Als de bedoelde grond echter op termijn een stedelijke bestemming zou kunnen krijgen, dan zal de maatschappelijke kosten-batenanalyse naar verwachting minder gunstig uitpakken. Dit concludeert het CPB in het vandaag verschenen rapport 'Ruimte voor water'.

Ons klimaat verandert: meer en heviger neerslag, een toenemende watertoevoer via de grote rivieren en een stijgende zeespiegel. De bodem daalt. Zonder ingrijpen krijgen we te maken met meer wateroverlast en een toenemende kans op overstromingen. De commissie-Tielrooy stelt in 'Waterbeleid voor de 21e eeuw' voor ruimte te geven aan het water in plaats van traditionele oplossingen, zoals dijkversterking en pompen.

Het CPB heeft op verzoek van Rijkswaterstaat een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van een aantal projecten, waarin met ruimtelijke maatregelen het risico van overstroming, dan wel wateroverlast in Nederland wordt beperkt. Het betreft projecten in het rivierengebied, langs de kust, regionale watersystemen en het aanwijzen van calamiteitenpolders. De resultaten zijn terug te vinden in het werkdocument 'Ruimte voor water'.

Grofweg kan gesteld worden dat de geanalyseerde projecten in termen van maatschappelijke welvaart in potentie kansrijk zijn: de moeite waard om nader te onderzoeken en uit te werken. Het conditionele karakter van deze conclusie heeft twee achtergronden. Er bestaan onzekerheden over de ontwikkeling van het klimaat en de overstromingskansen, dus over de baten. We weten nu nog niet hoeveel water er op ons afkomt. Behoud van flexibiliteit is dan belangrijk. Ten tweede moet nog belangrijke informatie over de projecten in kaart gebracht worden. In het bijzonder de geografische ligging is niet in alle gevallen exact bekend. Een belangrijk uitgangspunt van de berekeningen is dat de ruimteclaims voor water ten koste gaan van grondgebonden landbouw. Daarbij is aangenomen dat deze grond ook in de toekomst niet 'verstedelijkt' hoeft te worden. Gezien de ruimtedruk in met name het westen van ons land is dit niet vanzelfsprekend. Mede daardoor kan op dit moment nog geen goede afweging gemaakt worden tussen 'water' versus 'stad'.

De evaluatie biedt verschillende handvatten om tot een meer afgewogen oordeel van de ruimteclaims voor water te komen om zo de schaarse ruimte in Nederland vanuit maatschappelijk oogpunt beter te benutten. De evaluatie kan aanzetten tot het formuleren van meer alternatieven. Kansen zijn gelegen in het bedenken van slimme combinaties van ruimtelijke en technische oplossingen, combinaties met andere waterfuncties, differentiatie van veiligheidsnormen en een integrale benadering vanuit de gehele ruimtelijke ordening.

Werkdocument 130, Ruimte voor water, ISBN 90 5833 055 9, is te bestellen bij:

Hageman Fulfilment BV
Postbus 1110
3330 CC Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 6 29 33 33
Telefax: 078 - 6 10 42 87
E-mail: (hff@wxs.nl)
Internet: www.hageman.nl
Prijs: NLG 20,-

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie