Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 21 november 2000

nr.36/2000

1. GS hebben in principe besloten een bedrag van 50.000,- beschikbaar te stellen voor de gescheiden inzameling en het hergebruik van incontinentiemateriaal bij verpleeg- en zorginstellingen in het Noorden. Omdat is gebleken dat het Noorden achterblijft met de inzameling van incontinentiemateriaal heeft de VEZONN het initiatief genomen om voor de instellingen een gunstig inzamelcontract bij het verwerkingsbedrijf te bedingen. Aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.

2. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan Syntens voor het projectmanagement van het project Duurzaam Groningen en de uitvoering van deelprojecten en stellen hiervoor in principe een bedrag van 650.000,- beschikbaar.

3. GS hebben besloten een provinciaal uitvoeringsplan voor Ketenbeheer op te stellen, dat kan rekenen op draagvlak bij het Groninger bedrijfsleven. Hiervoor is opdracht verleend aan KNN Milieu BV. De kosten bedragen maximaal 66.505,-.
4. GS hebben besloten een subsidie van 39.500,- toe te kennen aan Stichting De Badde voor de realisatie van een tweetal steunpunten voor ouderen in de gemeente Pekela. De steunpunten worden gerealiseerd in dorpshuizen. De aanwezige ouderenconciërge heeft als taak ouderen van dienst te zijn met informatie en advies en verricht voor hun kleine klusjes. Dit moet ertoe leiden dat ouderen langer in hun eigen woning blijven wonen en minder snel naar de reguliere zorg grijpen. De realisatie van steunpunten past binnen het uitwerkingsplan van de regiovisie ouderenbeleid.
5. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Mobiel, tijdschrift voor de Pleegzorg, voor een engelstalige uitgave van het boek "Vreemd Gedrag"!? af te wijzen, omdat het niet past binnen de subsidiecriteria.

6. GS hebben besloten een subsidie van 5.000,- toe te kennen aan de Stichting Indoor Atletiek Zuidbroek voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Atletiek.

7. GS hebben besloten voor 2000 en 2001 een subsidie van 182.868,- te verlenen aan Stichting Welstad te Stadskanaal voor een provinciaal Servicepunt Informatievoorziening Ouderen. Het betreft hier de coördinatie en afstemming van diverse projecten op het gebied van seniorenvoorlichting en ouderenadvisering.

8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de heer Arnolli voor de restauratie van een stelmakerij af te wijzen, omdat de stelmakerij geen monumentale status heeft.

9. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Elensterweg Ulrum" van de gemeente De Marne goed te keuren. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een drietal vrijstaande woningen aan de Elensterweg in Ulrum.

10. GS hebben besloten een subsidie van 4.000,- te verlenen aan de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) voor het organiseren van een tuinbouwondernemersdag op 22 februari 2001. Doel van de dag is het versterken van het noordelijk tuinbouwnetwerk.

11. GS hebben besloten de gemeenten Vlagtwedde en Grootegast voor het begrotingsjaar 2001 onder het repressieve toezichtsregime te plaatsen.

12. GS hebben besloten een bedrag van 3.140,- en een jaarlijkse bijdrage van 530,- beschikbaar te stellen om een digitaal archiefnet voor Groningen te gaan bouwen, waardoor een overzicht wordt verkregen van bewaarplaats en inhoud van archieven van de deelnemende gemeenten (nu 10), Groninger archieven en de provincie.

13. GS hebben op grond van de begroting 2000 besloten een beschikking af te geven voor een budgetsubsidie voor het jaar 2000 aan het Kunstencentrum Groningen van 1.674.100,-.

14. GS hebben besloten een aanvullende subsidie van 10.000,- te verlenen aan de gemeente Groningen voor het opstellen van een lokaal waterplan, in het kader van het project Integraal Stedelijk Waterbeheer. De provincie draagt in totaal 30.000,- bij en heeft in december 1999 reeds een bijdrage van 20.000,- toegezegd.
15. GS hebben besloten in het kader van het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier een subsidie van 13.500,- te verlenen aan de Stichting 1000 jaar Westerkwartier voor de organisatie van activiteiten in het kader van "1000 jaar Westerkwartier". Daarnaast hebben GS besloten opdracht te verlenen aan de Geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen voor de coördinatie van het project "1000 jaar Westerkwartier" in de periode 1 juli 2000 t/m 30 juni 2001.

16. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur informeren GS hen over de begrotings- en IT-problemen bij Jeugdzorg Groningen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie