Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 21 november 2000

Assen, 21 november 2000
Persberichtnummer 00-101Intrekking dwangsombeschikking firma Beugel te Beilen Gedeputeerde staten trekken de dwangsom voor het bedrijf Beugel te Beilen in.
De firma heeft een zandwininrichting en een aannemers- en een transportbedrijf in de grond- weg- en waterbouw. In 1995 werd een revisievergunning verleend aan het bedrijf op grond van de wet Milieubeheer. Hierin was onder andere opgenomen dat de vloer van de werkplaats waar onderhouds- en reparatiewerkzaamheden plaatsvinden vloeistofdicht en oliebestendig moet zijn. De vloer moet ook zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en niet afwateren naar een uitgang. In juli dit jaar werd een dwangsom opgelegd van 3.000 gulden per week, met een maximale looptijd van tien weken (maximaal 30.000 gulden). Dit omdat de vloer niet vloeistofdicht bleek te zijn. De Firma Beugel heeft alsnog de vloer aangepast, waardoor de dwangsom kan worden ingetrokken.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263).

De provincie stimuleert nieuwe natuur en landgoederen De provincie verleent financiële bijdrages aan acht projecten. Uit het budget Stimuleringsregeling Bos wordt in totaal een bijdrage verleend van 50.000 gulden. Uit het Krediet Natuur en Landschap een totaal bedrag van 53.861 gulden.
Voor bosuitbreiding bij het landgoed de Heidehof ten oosten van Rolde is 25.000 gulden toegezegd om het toegankelijk te maken voor wandelaars. Tevens zal een aantal informatiepanelen en borden worden geplaatst. Het landgoed de Heidehof is nu ongeveer 92 ha groot. In Dwingeloo is aan enkele grondeigenaren een bijdrage van 9.078 gulden toegezegd voor het opstellen van een plan voor de inrichting van een ecologische verbindingszone tussen het Oosterzand en het Dwingelderveld. Dit plan zal tevens een locatie aangeven waar ten minste 5 hectare bos geplant kan gaan worden, zodat de bestaande boerderij met landerijen omgevormd kan worden tot een landgoed. Op het Gasselterveld is een plan ontwikkeld voor een nieuw landgoed van 10 hectare. De provincie verleent een bijdrage van 13.000 gulden voor de aanleg van twee bijzondere "landmarks". Hierbij wordt gedacht aan een markering bij de ingang en het einde van de hoofdlaan. Bijvoorbeeld door middel van een stenen bank met de vormgeving van het huis.
De Vereniging Boermarken te Norg krijgen een bijdrage van 10.325 gulden voor het opstellen van een werk- en onderhoudsplan voor kleine boselementen.
Landschapsbeheer Drenthe ontvangt een bijdrage van 25.000 gulden voor een vervolg op het project bestrijding iepziekte. Verder verleent de provincie een bijdrage aan enkele particulieren voor hun activiteiten ter verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit. Waaronder het oprichten van een ooievaarsnest en de aanleg van houtwallen en singels.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263).

Bestemmingsplan Assen Oud-Zuid goedgekeurd
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het stadsdeel Oud-Zuid in Assen, goedgekeurd. Voor een groot gedeelte van dit gebied was er nog geen bestemmingsplan en voor andere delen was het bestemmingsplan sterk verouderd. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om woningen en kantoren te bouwen op twee locaties, waar momenteel scholen zijn gevestigd.
Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het handhaven van de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied dat is gelegen binnen het Beschermde Stadgezicht van Assen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan rekening gehouden met de gebieden die zijn aangewezen als Waardevol gebied op basis van de Nota monumentenzorg.
GS hebben besloten de vier bedenkschriften die tegen het plan waren ingediend ongegrond te verklaren, omdat in het plangebied voldoende waarborgen zijn opgenomen die de waarden in het gebied respecteren en de leefbaarheid in stand houden.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Frank Schröer van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365266).

Deelproject duurzame herstructurering in Emmen Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het uitvoeren van het deelproject Duurzame herstructurering in Emmen. Het deelproject in Emmen moet inzicht geven in wat de meerkosten zijn van duurzame maatregelen bij renovatieprojecten. De organisatie is in handen van de provincie samen met de Wooncom te Emmen, de gemeente Emmen en de Milieufederatie. Het adviesbureau Invent uit Hoogeveen voert het project uit. Het gaat drie renovatiewoningen in het project Emmen Revisited doorlichten. Het adviesbureau kijkt naar een aantal alternatieven voor de energie en watervoorziening, voor bouwmaterialen en voor de inrichting van het binnenmilieu. De komende tijd gaan veel gemeenten herstructureringsprojecten uitvoeren vanwege de wet Stedelijke Vernieuwing, de ervaringen in Emmen kunnen daarbij straks worden ingezet.
Voor de uitvoering door Invent stelt de provincie en bedrag van zo'n 14.000 gulden beschikbaar.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie