Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie sociale voorzieningen Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HAVENS, OPENBARE WERKEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN VAN ENKHUIZEN D.D. 21 NOVEMBER 2000

Aanwezig:

voorzitter

secretaris
leden
N. Dol
N. Kegelaar
T. de Geus (RPF/SGP)
H. Boland (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
W. Haentjens (VVD)
H. Weijens (CDA)

Verder aanwezig:

mevr. C.M. Helsdingen, afdeling welzijn
J.A. Burema, afdeling Welzijn

Afwezig :

J. Kis (VL/GL)
D. van Pijkeren (vervangen door T. de Geus)
J. Verjaal (vervangen door H. Boland)

Insprekers:

geen

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2
Aantekeningen van de vergadering van 17 oktober 2000 De heer Franx mist de urenstaat bij het werkplan havendienst. Toegezegd wordt d at deze de volgende keer in de leesmap wordt gevoegd. De heer Domburg uit zijn complimenten inzake de beschildering van de op=op scho tten. Deze zullen worden overgebracht.

Agenda:

Naar aanleiding van een vraag van de heer Haentjens ontstaat er discussie over de vraag waarom voorstel 137 (verkoop zwarte loods) niet voor HOS is geagendeer
d. De voorzitter zegt dat in WEV vragen zijn gesteld die verband houden met de toiletvoorziening Oosterhaven en zegt toe hier in overleg met wethouder van Doo rnik de nodige aandacht aan te schenken.
De heer Domburg vraagt waarom het advies inzake de tariefstijging Kredietbank A lkmaar niet op de agenda staat. Na discussie wordt geconcludeerd dat tariefstij gingen geen automatisme behoren te zijn voor zover ze binnen de begroting passe n. Bij volgende gevallen dient de gemeente alerter te zijn.


3a

toelichting leerplichtwet

Mevrouw Helsdingen geeft een toelichting.

Door de heer Langbroek wordt opgemerkt dat de scholen door verzuim niet te melden medeverantwoordelijk zijn voor latere achterstanden. De heer De Geus stelt dat de verantwoordelijkheid vooral bij de ouders ligt; scholen melden makkelijker aan ouders. Gevraagd wordt naar het effect van een strafrechtelijke aanpak van verzuim. Gedacht wordt aan taakstraffen. Toegezegd wordt dat wanneer er uitspraken worden gedaan in lopende gevallen de commissie hierover wordt geïnformeerd.

3b

begrip "algemeen gebruikelijk" (vervolg op agendapunt 3f van de vergadering van 3 september)

De fractie EB blijft moeite houden met het feit dat sommige mensen niet in aanmerking komen voor vergoeding. De overige commissieleden stemmen in met de gehanteerde grenzen en criteria.

3c

beleid toekenning bijzondere bijstand in het kader van inbraakpreventiemaatregelen

De heren Domburg, Haentjens en De Geus zijn van mening dat de verhuurder primair verantwoordelijk is voor dit soort voorzieningen. Pas in het uiterste geval zou de gemeente hiervoor zorg moeten dragen.

De heer Burema stelt dat de gemeente in deze niets kan afdwingen.

3d

toekennen van bijzondere bijstand in geval van extra kosten ten gevolge van ziekte en/of gebrek

De heer Domburg wil weten of het hier om een open eind financiering gaat. Aangezien het om een geschat aantal van 20 gevallen gaat wordt bevestigd dat het om een min of meer open eind financiering gaat; er is naar verwachting voldoende budget.

De heer de Geus wijst op een tekstuele aanpassing: onder Ad.A B1 en B2 moet `continent' gewijzigd worden in `incontinent'. 3e

beleidsnotitie krediethypotheek Algemene bijstandswet

De commissie stemt in met de notitie.

3f

vaststelling richtlijnen Algemene bijstandswet

De heer Domburg vraagt of in geval van een lage premie het bijbehorende hogere eigen risico vergoed wordt. De voorzitter stelt dat dit niet de bedoeling is.


4

Begroting 2001 Stichting Openbaar Onderwijs Westfriesland Oost

De commissie stemt in met het voorstel.


5

Ouderbijdrage leerlingenvervoer

Gevraagd wordt de passage over sub-regionale afstemming uit het voorstel te verwijderen. Voorts wordt toegezegd het voorstel en de notulen uit de raad van 7 juni 1999 bij de stukken ter inzage te leggen.

De heer Boland geeft aan fractieberaad voor te houden.


6

Benoeming bestuursleden RSG

De commissie stemt in met het voorstel.


7

Rondvraag

De heer De Geus merkt op dat op de rotonde Lindenlaan het gras is doodgespoten. De voorzitter licht toe dat hij hier niet blij mee is maar dat het doodspuiten van toekomstige plantvakken conform het bestaande beleid is.

De heer Domburg vraagt naar de volgende nieuwe paaltjes/afscheidingen: Noorderweg, uitgang camping de Vest, Groene Wierdijk, Nieuwmarktspijp, Dreef bij pompstation.
De voorzitter geeft de volgende toelichting:
Noorderweg: bolders voldeden niet, ze zijn vervangen door paaltjes in afwachting van een definitieve oplossing;
camping de Vest en Wierdijk: betreft beugels om fietsers en scooters te weren, die bij de ingang naar de camping zouden nu weg kunnen, die bij de Wierdijk voldoen niet omdat er omheen gefietst kan worden (actiepunt) Nieuwmarktspijp: palen nodig voor toegang marktkramen; zijn in ieder geval onnodig hoog; marktcommissie bespreekt eventuele andere locatie marktkraam. Dreef: betreft een stukgereden afscheiding; een nieuwe is in bestelling

De heer Langbroek vraag naar de selectie voor de in te stellen clientenraad. De heer Burema antwoord dat er 2 of 3 clienten en 2 of 3 leden van uit het sociaal beraad in zouden moeten; de clienten zijn gevraagd naar hun interesse. Het Sociaal Beraad zal reageren op het voorstel.

De heer Langbroek merkt voorts op dat bewoners van de Steker die de gemeente hadden gevraagd om iets aan de bestrating te doen te horen zouden hebben gekregen dit zelf te moeten doen. De voorzitter zegt toe dit na te trekken.

De heer Franx vraagt of er al een antwoord is van de provincie op de brief inzake sanering Waaigat. De voorzitter antwoord dat dat niet het geval is.

De heer Franx vraagt voorts naar de berichtgeving inzake de subsidie kunstijsbaan en vraagt of de gemeente, ook al wordt er wellicht geen subsidie verstrekt, een positievere houding zou kunnen aannemen. De voorzitter zegt dat hij geen tegenstander is van een kunstijsbaan maar dat in de raad alleen is gezegd dat de verwachting is dat geen subsidie zal worden verstrekt; het plan met tekening zal volgende maand voor deze commissie worden geagendeerd.

De heer Haentjens vraagt of het waar is dat voor het voormalig jacht van dictator Franco een vaste ligplaats is aangevraagd. De voorzitter beaamt dat dit het geval is, het betreft een ligplaats in de Buyshaven. De gemeente is aangeboden om een representatief gebruik van het jacht te kunnen maken. Dit aanbod is afgewezen.

De heer Weijens vraagt naar de maatregelen tegen wateroverlast in Kadijkenhagen en hoe het zit met het experiment met regenwater. De voorzitter legt uit welke maatregelen zijn getroffen. Wat betreft de regenwaterafvoer wordt toegezegd voor de volgende vergadering een toelichting bij de stukken te voegen.


8

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...