Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Startbesluit Stationsbuurt/Oranjeplein Den Haag vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Startbesluit Stationsbuurt/Oranjeplein

Een stedelijke woonbuurt voor een gevarieerde groep bewoners

Het college van B&W heeft vandaag het startbesluit Stationsbuurt/Oranjeplein vastgesteld. In het startbesluit staat de toekomstvisie voor de Stationsbuurt en het Oranjeplein verwoord. Het vormt de basis voor de uitwerking naar het wijkplan. Het wijkplan zal medio 2002 gereed zijn.

De toekomstvisie voor de wijk is gebaseerd op een analyse van de wijk op sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen. Sterke kanten zijn vooral de strategische ligging van het gebied in de stad, de historische panden, de bedrijvigheid en de levendigheid van de wijk. De leefbaarheid en het welzijn in de buurt zijn zwak te noemen. De kansen liggen bij het multiculturele karakter, de nabijheid van de Haagse Hogeschool en de ontwikkelingsmogelijkheden van de winkelroute tussen de Haagse binnenstad en het station Hollands Spoor. Bedreigingen vormen het ontbreken van een sociale samenhang van de bevolkingsgroepen, een eenzijdige bevolkingssamenstelling, achterstand van de huidige bewoners, drugsoverlast en de werkloosheid. Gezien de sterke kanten en kansen voor de wijk, heeft het gebied de potentie om uit te groeien tot een Haags 'Quartier Latin'; een levendige wijk met een centrum-stedelijk karakter en een grote menging van mensen en functies. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig op het gebied van wonen en stedenbouw, economie, onderwijs cultuur en welzijn, openbare ruimte en beheer, verkeer en parkeren en leefbaarheid.

Het komend jaar wordt onderzoek gedaan naar de in het startbesluit voorgestelde maatregelen. Onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen concreet genomen moeten worden om het gebied te verbeteren. Wanneer de maatregelen uitvoerbaar en financieel haalbaar blijken, wordt het wijkplan opgesteld en aan het college van B&W voorgelegd. Hierna volgt een inspraakronde. Rond medio 2002 beschikt de gemeente over een goedgekeurd wijkplan voor het gebied en begint de uitvoering van de maatregelen.

last update: 21 november 2000 ;pag.: 5172; auteur: 77 21 november 2000 - pag. 5172 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie