Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Essaywedstrijd Rode Kruis Internationaal Humanitair Recht

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rode Kruis Vlaanderen

IHR-Bericht

Heb je belangstelling voor het Internationaal Humanitair Recht? Wil je doorlopend op de hoogte blijven van studiedagen, actuele ontwikkelingen en weetjes over het Internationaal Humanitair Recht? En beschik je bovendien over e-mail? Abonneer je dan op de berichten Internationaal Humanitair Recht. Hieronder vind je alvast het meest recente inhoudelijke bericht.

Essaywedstrijd Internationaal Humanitair Recht

"Zwijgt het recht als wapens spreken?"

Om het Internationaal Humanitair Recht bij een ruim publiek in de kijker te zetten, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen een essaywedstrijd. De wedstrijd staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en interesse heeft voor Humanitair Recht.

De aanleiding

Het Internationaal Humanitair Recht omvat een geheel van regels die in oorlogstijd het menselijk leed zoveel mogelijk trachten te verzachten. Het wil ook bescherming bieden aan iedereen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelneemt of die omwille van ziekte, verwondingen of gevangenneming niet langer actief kan deelnemen.

De Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen bieden in gewapende conflicten bescherming aan gewonden en zieken, krijgsgevangenen en burgers. 52 jaar na hun ondertekening hebben deze verdragen nog niet aan belang ingeboet. Integendeel, het groot aantal gewapende conflicten die zich vandaag de dag afspelen overal ter wereld, benadrukt het belang van dit recht. Dit wordt ook bevestigd door de ontwikkeling van een aantal andere recente verdragen, zoals het Ottowa Verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen, het nieuwe Protocol inzake de bescherming van culturele goederen, het nieuwe Protocol over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten en het Statuut van Rome voor de oprichting van een Internationaal Strafgerechtshof.

Een reden dus om het Internationaal Humanitair Recht in al zijn aspecten in de kijker te zetten. Om vragen te stellen ook, over de omvang van de bescherming die het Internationaal Humanitair Recht kan bieden.

De wedstrijd

Opdat het Internationaal Humanitair Recht zou worden toegepast, moeten de regels in de eerste plaats gekend zijn door diegenen die ze moeten toepassen, maar ook door een ruimer publiek. Daarom wil Rode Kruis-Vlaanderen met een Nederlandstalige essaywedstrijd studenten, vrijwilligers van het Rode Kruis en NGO's, journalisten... kortom, iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, kennis laten maken met het Humanitair Recht en aanverwante thema's.

Wij verwachten van de deelnemers een persoonlijk gekleurde tekst van 5 tot 7 bladzijden over een onderwerp dat handelt over Humanitair Recht. De deelnemers kunnen het recht dat van toepassing is in gewapende conflicten vanuit verschillende invalshoeken benaderen: juridisch, politicologisch, sociologisch, polemologisch, criminologisch... De essays kunnen zowel thematische onderwerpen beschrijven als landenstudies, waarin vraagstukken van Internationaal Humanitair Recht aan bod komen.

Enkele voorbeelden...

Bestraffing van oorlogsmisdaden, kinderen in gewapende conflicten, Internationaal Humanitair Recht in Kosovo, de Verenigde Naties en het Internationaal Humanitair Recht, het Internationaal Strafgerechtshof, wapens en het principe van onnodig leed...

Hoe deelnemen?

Het Nederlandstalig essay telt 5 à 7 bladzijden (regelafstand 1, lettergrootte 12). Deelnemers dienen vóór donderdag 1 maart 2001 drie exemplaren van hun essay in bij Rode Kruis-Vlaanderen, Humanitair Recht, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Aan het essay moet een losse pagina worden toegevoegd met vermelding van...

* naam en voornaam (Vermeld je naam niet op het essay zelf om een anonieme beoordeling door de jury mogelijk te maken!)
* geboortedatum

* adres, telefoonnummer en eventueel e-mail (bij voorkeur waar je tijdens de kantooruren bereikbaar bent)

* beroep en/of studierichting

* volledige titel en omschrijving van het behandelde thema (max. 10 lijnen).

En dan de prijzen...

De prijzen worden toegekend aan de beste drie inzendingen na verdediging van het essay voor de jury. Deze verdediging maakt integraal deel uit van de wedstrijd en aanwezigheid hierbij is verplicht.

De winnaar kan tijdens een tweedaags verblijf in Genève kennis maken met de zetels van de Internationale rodekruisinstellingen en andere daar gevestigde internationale organisaties. De tweede en derde prijs zijn boekenbons ter waarde van respectievelijk 8000 en 4000 frank.

Nog vragen?

Voor het volledige wedstrijdreglement en bijkomende inlichtingen kan je telefoneren naar Sofie Picavet 02-349 55 42. Mailen kan ook: sofie.picavet@redcross-fl.be

Elke deelnemer kan een beroep doen op de documentatie en de bibliotheek van de dienst Humanitair Recht. De bibliotheek kan je bezoeken na afspraak op bovenstaand telefoonnummer of e-mail-adres.

De essaywedstrijd kwam tot stand in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale samenwerking.

(14/11/2000)

Hoe inschrijven?

Heb je interesse voor deze berichten? Stuur dan een e-mail naar humanitair.recht@redcross-fl.be. Je vermeldt daarbij dat je je wilt abonneren op de `berichten Humanitair Recht'. Inschrijven is gratis. En vermeld ook je contactgegevens: naam, voornaam en mailadres. Je ontvangt dan het eerstvolgende bericht automatisch in je mailbox. De berichtjes verschijnen om de 2 à 3 weken, afhankelijk van de actualiteit. Heb je hierbij nog vragen? Neem dan contact op met Sofie Picavet. Tel.: 02-349 55 42.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie