Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht werkt mee aan behoud Stichtse Lustwarande

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht
21 november 2000

Provincie werkt mee aan visie voor behoud kwaliteit Stichtse Lustwarande

De provincie Utrecht gaat samen met het Utrechts Landschap en de betrokken gemeenten een beeldkwaliteitsplan Stichtse Lustwarande opstellen voor de provinciale weg N225. Dit plan moet een referentiekader vormen voor provincie en gemeenten bij het maken van reconstructie- en herinrichtingsplannen van de N225 en de naaste omgeving. Hierbij valt te denken aan eisen voor wegprofiel, beplanting, aankleding en wegmeubilair. Daarnaast kunnen gemeenten met het beeldkwaliteitsplan hun beleid onderling op elkaar afstemmen, zodat de samenhang van het cultureel erfgoed in diverse plannen tot uitdrukking komt.
Het plan wordt opgesteld samen met het Utrechts Landschap en de betrokken gemeenten. De kosten voor het opstellen van het plan bedragen ruim 70 duizend gulden. Hiervan neemt de provincie 50 duizend gulden voor haar rekening. De overige kosten worden gedeeld door de gemeenten en het Utrechts Landschap. Een stuurgroep onder voorzitterschap van wethouder Van Heertum van de gemeente De Bilt gaat zich bezighouden met het opstellen van het plan. Het beeldkwaliteitsplan sluit goed aan bij de intenties van de nota Belvedère van het Rijk. In deze nota wordt nagestreefd de cultuurhistorische identiteit van een bepaald gebied te handhaven dan wel te versterken. Ook in haar streekplan streeft de provincie Utrecht naar het instandhouden van de zone van buitenplaatsen.

Kenmerken Stichtse Lustwarande
De Stichtse Lustwarande bestaat uit een gordel van landgoederen en buitenplaatsen gelegen aan weerszijden van de provinciale weg N225, in het zuidwesten van de Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande kenmerkt zich door de afwisseling in besloten en open gebieden en het samengaan van natuur en cultuur. Op de hogere gronden wordt het bos afgewisseld met open kavels, terwijl op de lagere gronden het open agrarische landschap afgewisseld met bospercelen het beeld bepaalt.

De grootse ontwikkelingen rond landgoederen en buitenplaatsen liggen tussen 1840 en 1900. In de eerste helft van de vorige eeuw zijn verschillende landgoederen in vervalt geraakt. De tweede helft van de vorige eeuw kenmerkt zich door verandering van functie, kantoren en instellingen en een hernieuwde belangstelling voor de Stichtse Lustwarande. Verdichting van de bebouwing, het verlies aan samenhang en te weinig oog voor de details vormen op dit moment de grootste bedreigingen.

Voor nadere informatie: Astrid Schoon, 030 - 258 3713 of astrid.schoon@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie