Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotondes succesfactor verkeersveiligheidsbeleid Z-Holland

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

21-11-2000

Rotondes succesfactor verkeersveiligheidsbeleid

Na jarenlange inspanningen lijkt het erop dat het verkeersveiligheidsbeleid op de provinciale wegen in Zuid-Holland succes gaat hebben. Sinds 1990 bouwt de provincie kruispunten om tot rotondes. Inmiddels zijn er 74 aangelegd, met als resultaat dat per kruising het aantal letselongevallen gemiddeld met 80% afneemt wanneer deze is omgebouwd tot rotonde. De wegvakken in het provinciale wegennet blijven achter. Oorzaken daarvan zijn de toename van het verkeer en de verruwing in het verkeersgedrag. Bovendien zijn de maatregelen die op wegvakken genomen moeten worden vele malen duurder. Daarvoor is er eenvoudigweg te weinig geld beschikbaar vanuit de rijksoverheid.

Lagere taakstelling dan rijk
In het nieuwe Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan 2001-2020 (NVVP) handhaaft de minister de oorspronkelijke doelstelling van 2010. Deze landelijke taakstelling is niet haalbaar voor de provinciale wegen in Zuid-Holland, met name voor het aantal gewonden. Daarvoor is er eenvoudig weg te weinig geld. Houtman: ,,De wil is er wel, maar als er vanuit het rijk niet meer geld beschikbaar komt is dit de maximale inspanning die we kunnen plegen." Daarom heeft de provincie noodgedwongen in 1993 een lagere taakstelling geformuleerd: in 2010 op provinciale wegen het aantal slachtoffer-ongevallen (doden en gewonden) op het niveau van 1986. Hiervoor wordt jaarlijks circa 7 miljoen gulden aan eigen middelen ingezet.

Effectief
De verkeersveiligheidsprojecten die tot nu toe op de provinciale wegen in Zuid-Holland zijn gerealiseerd, blijken zeer effectief te zijn. Verantwoordelijk gedeputeerde Rinus Houtman: "Het aantal gewonden neemt niet alleen af. Je ziet ook dat de aard van de verwondingen van de slachtoffers veel minder ernstig is bij rotondes. Dat komt door de lagere snelheid."
Niet alleen rotondes hebben een zeer positief effect op de verkeersveiligheid. De eerste resultaten van de aanleg van kruispuntplateaus bij verkeerslichten zijn eveneens veel belovend. Ook hiermee zal verder worden gegaan. Houtman: "Op verjaardagen zijn die plateaus altijd dankbaar onderwerp van gesprek. Ondingen vinden velen het. Automobilisten moeten zich meer realiseren dat deze maatregelen het gevolg zijn van hun eigen rijgedrag."
De rijbaanscheidingen die zijn aangebracht op enkele wegvakken liggen er nog te kort om iets over het effect te kunnen rapporteren. Maar op grond van ervaringen elders worden ook hiervan positieve resultaten verwacht: frontale botsingen zullen sterk afnemen. Het aantal baanscheiding zal aanzienlijk moeten worden uitgebreid, het aantal uitritten gereduceerd en zo mogelijk parallelwegen aangelegd. Dit alles om het aantal slachtoffers op wegvakken werkelijk substantieel te verlagen.

De landelijke taakstelling voor de verkeersveiligheid voor 2010, zoals vastgelegd in het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II), is 50% minder doden en 40% minder ziekenhuisgewonden ten opzichte van 1986. In het nieuwe beleidsvoornemen Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) 2001-2020 wordt deze oorspronkelijke taakstelling voor 2010 door de minister gehandhaafd.

In heel Nederland nam het aantal ongevallen in 1999 toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal doden steeg namelijk met 24 tot 1090 en het aantal ziekenhuisgewonden steeg met 655 tot 12388. In 1999 zijn op het provinciale wegennet in Zuid-Holland bij ongevallen 21 doden en 949 gewonden gevallen. Van deze 949 gewonden moesten er 238 in het ziekenhuis worden opgenomen c.q. behandeld. De aantallen doden en gewonden van 1999 zijn iets lager dan die van 1998. Het aantal doden nam namelijk met vier af en het aantal ziekenhuisgewonden met 11. Totaal verminderde het aantal gewonden met twintig.

Indien de ongevallen in 1999 op provinciale wegen vergeleken worden met het referentiejaar 1986, dan is te zien dat het aantal gewonden op provinciale wegen de laatste jaren circa 20% hoger ligt dan in 1986. Voor de ziekenhuisgewonden is dit ruim 10% hoger. Het aantal doden op provinciale wegen is echter wel gedaald en ligt in 1999 47% onder het niveau van 1986.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie