Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerantwoorden tekort uit te zenden medisch specialisten

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Het vermeende tekort aan medisch specialisten dat bereid is zich te laten uitzenden

22-11-2000

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Van Ardenne-van der Hoeven en Van der Knaap (CDA) het vermeende tekort aan medisch specialisten dat bereid is zich te laten uitzenden.

Vraag 1.
Heeft u kennisgenomen van de opmerkingen van reserve-luitenant-kolonel Dijkgraaf over het gebrek aan medisch specialisten die voor vredesmissies beschikbaar zijn?

Ja.

Vraag 2.
Klopt de opmerking van de heer Dijkgraaf dat volgens de NAVO-richtlijnen bij een vredesafdwingende operatie ministens 15 chirurgische teams beschikbaar en inzetbaar dienen te zijn en dat bij vier tegelijkertijd plaatvindende vredesoperaties op bataljonsniveau het benodgigde aantal teams nog hoger is? Zo neen, hoeveel medisch teams zijn dan minimaal nodig?

De opmerkingen van de heer Dijkgraaf over het aantal beschikbare en inzetbare chirurgische teams zijn op zich juist. Zoals mijn ambtsvoorganger op 21 april 1998 aan uw Kamer schreef (S98006032) zijn bij een vredesafdwingende (´peace enforcing´) operatie met een brigade 15 chirurgische teams noodzakelijk. Bij vier tegelijk uitgevoerde vredesbewarende (´peace keeping´) operaties op bataljonsniveau zijn, uitgaande van een uitzendfrequentie van drie maanden per anderhalf jaar, maximaal 24 chirurgische teams nodig.

Vraag 3.
Hoe groot is thans het tekort aan artsen en medisch deskundigen bij Defensie? Is het waar dat als gevolg van dit tekort Duitse, Britse en Belgische medici moeten worden ingeschakeld om Nederlandse medische teams in Bosnië op sterkte te krijgen?

Vraag 4.
Kunt u aangeven over hoeveel medische teams Defensie op dit moment beschikt?

Antwoorden op vraag 3 en 4.
Op dit moment is Defensie in staat met eigen personeel acht chirurgische teams te formeren. Zoals bekend (zie de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven , de brief van staatssecretaris Gmelich Meijling van 28 april 1998 en mijn brief van 16 februari 1999 ), ontbreekt het, door de veranderde taakstelling van Defensie, binnen bepaalde categoriën hoogwaardig medisch specialismen aan voldoende personeel. Zonder aanvullende maatregelen zou het tekort aan medisch gespecialiseerd personeel ruim 50% zijn. Dit is aanleiding geweest het project met de relatieziekenhuizen te starten en daarbij meer internationale afspraken te maken. Zo kent het internationale militair hospitaal in Sipovo in Bosnië een internationale bezetting, waar Nederlanders met Duitse, Britse en Belgische medici samenwerken. Als gevolg van de met de relatieziekenhuizen afgesloten contracten beschikt Defensie op dit moment over ruim 60 bereidverklaringen van civiel medisch personeel. Op grond hiervan kan Defensie beschikken over elf additionele chirurgische teams met een uitzendfrequentie van een maand per anderhalf jaar.

Vraag 5.
Op basis waarvan verwacht Defensie in de eerste helft van het volgend jaar met 15 ziekenhuizen contracten over het beschikbaar stellen van medische teams af te sluiten, nu op dit moment pas met 8 ziekenhuizen tot overeenstemming gekomen is?

Het bereiken van overeenstemming is afhankelijk van de bereidheid van individueel civiel medisch personeel en onderhandelingen met ziekenhuizen en maatschappen. De verwachting dat er contracten met meer ziekenhuizen kunnen worden afgesloten, is gebaseerd op de getoonde belangstelling van relatieziekenhuizen en andere ziekenhuizen, waarmee (nog) niet werd onderhandeld. Overigens zijn de eerste teams inmiddels op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) opgeleid. Deze maand is op de KMA een tweede opleiding begonnen en voor 2001 zijn vijf opleidingen gepland.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie