Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde


Mededelingen van de gemeente Bellingwedde


Commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften maakt bekend dat er een hoorzitting is gepland op woensdag 29 november 2000 om 17.30 uur in het gemeentehuis te Bellingwolde.

Belastingverordeningen 2001

Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad in haar vergadering van 9 november 2000 de hieronder genoemde verordeningen heeft vastgesteld:

* Verordening reinigingsrechten Bellingwedde 2001; Legesverordening Bellingwedde 2001;

* Verordening rioolrechten Bellingwedde 2001;
* Verordening forensenbelasting Bellingwedde 2001;
* Liggeldverordening Bellingwedde 2001.

De hiervoor genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage op de afdeling financiën, bureau belastingen, van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen van de hiervoor genoemde verordeningen.

Grunneger Schriefwedstried

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om in 2001 voor de 5ekeer voor de inwoners een Grunneger Schriefwedstried te organiseren. Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 1 februari 2001. U kunt dit opsturen naar de Gemeente Bellingwedde, afd. BAZ, postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad. Doet u daarom toch vooral mee.

De regels zijn eenvoudig nl.:


* De keuze van het onderwerp is vrij.

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken.
* De lengte van de inzending: geschreven maximaal 3xA4; getypt maximaal 2x A4.

* per persoon mag één verhaal of een gedicht worden ingezonden.
* Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 18 jaar en en 18 jaar ouder
* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden.
Veel succes gewenst.

Het gemeentebestuur.

naar boven
Vergunningen algemeen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende verzoeken zijn binnengekomen van:
* Circus Bavaria voor het houden van voorstellingen nabij de ijsbaan in Blijham op 16 augustus 2001;

* Bestuur van de Gemengde Zangvereniging D.E.S Veelerveen e.o. voor het houden van een bloemenactie op 12 april 2001;
* D.E.V.-verhuurbedrijf voor het plaatsen van reclameborden in de periode van 9 tot en met 18 maart 2001;

* Vereniging Plaatselijke Belangen Rhederbrug e.o. voor het houden van metworstenactie op 16 december 2000;

* Muziekvereniging D.O.K. voor het houden van een snertactie in Blijham en Wedderveer op 9 december 2000.


Wij zijn voornemens de gevraagde vergunningen onder de daarin gestelde voorschriften te verlenen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over voormelde aanvraag binnen 10 dagen na de datum van afkondiging schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling BAZ van deze gemeente, alwaar voornoemde aanvragen ter inzage liggen.
Aanvragen bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 03-11-2000 tot 17-11-2000 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Voor het veranderen van een loods, Dorpsstraat 3b, Vriescheloo.
* Voor het oprichten van een garage, Oostersingel 15, Wedde.
* Voor het oprichten van een mestsilo, Nieuwe Veendijk 3, Veelerveen.

* Voor het oprichten van een tuinhuisje, Oostersingel 24, Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage, Kastanjelaan 40, Bellingwolde.
* Voor het vergroten van een woning en het oprichten van een tuinschuurtje, Bovenvenneweg 27, Veelerveen.

naar boven
Sloopaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 03-11-2000 tot 17-11-2000 de volgende sloopaanvragen hebben ontvangen:
* Voor het slopen van een schuurtje, Lageweg 51, Vriescheloo.
* Voor het slopen van een dubbele woning, Hoofdweg 38-40, Bellingwolde.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen of het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:
Op 7 november 2000:

* Voor het vergroten van een woning, Gronddiep 28, Bellingwolde.
* Voor het verbouwen van een woning, Bouwteweg 20, Blijham.
* Voor het vergroten van een woning, Wedderweg 55, Vriescheloo.
* Voor het slopen van een berging, Gronddiep 61, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage/berging, Nw. Veendijk 2, Veelerveen.

* Voor het vergroten van een woning, Kastanjelaan 92, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage, Nieuweweg 35, Bellingwolde.
Op 14 november 2000:

* Voor het oprichten van een woning met garage, Sportweg 74, Bellingwolde.

Op 17 november 2000:

* Voor het oprichten van een vogelverblijf, Rhederweg 108, Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een berging, Swikstellen 37, Blijham.
* Voor het oprichten van een berging, Parkweg 1, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage/berging, Industrieweg 36, Vriescheloo.

* Voor het wijzigen van een achtergevel, Hoofdweg 222, Bellingwolde.
* Voor het slopen van een woning, Kanaaldijk W.Z. 9, Bellingwolde.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven
Wet Milieubeheer

Meldingen

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningsplichtig In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van een Algemene Maatregelen van Bestuur voldoen aan voorschriften, behorende bij het betreffende besluit.

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* J. Boekweg, Hoofdweg 96-98, Blijham voor een praktijk voor chiropodie

* Dollardcollege, Dorpsplein 7, Bellingwolde
* C.B.S. De Wegwijzer, Hoofdweg 126, Bellingwolde
* C.B.S. De Bron, Dorpsstraat 159, Vriescheloo
* C.B.S. De Looplank, Hoofdweg 170, Blijham
* Praktijk voor klassieke homeopathie 'Naar de Bron', Zuidwending 5, Bellingwolde;

* Kreatief met klei bij Küh, Doprsstraat 73, Vriescheloo
Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen van toepassing.


* Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, Bellingwolde voor de sporthal aan het Dorpslein 4 te Bellingwolde;

* Eetcafé De Brugge, B.L. Tijdenskanaal West 1, Veelerveen
Op deze meldingen is het Besluit sport-, horeca- en recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing.


* Maison Quirien, Dorpsstraat 73, Vriescheloo Kapsalon Blijham, Hoofdweg 45, Blijham

Op deze meldingen is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
van toepassing.


* BARBA B.V., Ossedijk 6, Wedde

Op deze melding is het Besluit opslag goederen milieubeheer van toepassing.


* P. Vissers, Nieuwe Veendijk 3, Veelerveen, voor een mestbassin aan de Nieuwe Veendijk 3 te Veelerveen.

Op deze melding is het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 22 november tot en met 26 december 2000 ter inzage op het gemeentehuis, bureau milieuzaken. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...