Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde


Mededelingen van de gemeente Bellingwedde


Commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften maakt bekend dat er een hoorzitting is gepland op woensdag 29 november 2000 om 17.30 uur in het gemeentehuis te Bellingwolde.

Belastingverordeningen 2001

Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad in haar vergadering van 9 november 2000 de hieronder genoemde verordeningen heeft vastgesteld:

* Verordening reinigingsrechten Bellingwedde 2001; Legesverordening Bellingwedde 2001;

* Verordening rioolrechten Bellingwedde 2001;
* Verordening forensenbelasting Bellingwedde 2001;
* Liggeldverordening Bellingwedde 2001.

De hiervoor genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage op de afdeling financiën, bureau belastingen, van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen van de hiervoor genoemde verordeningen.

Grunneger Schriefwedstried

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om in 2001 voor de 5ekeer voor de inwoners een Grunneger Schriefwedstried te organiseren. Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 1 februari 2001. U kunt dit opsturen naar de Gemeente Bellingwedde, afd. BAZ, postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad. Doet u daarom toch vooral mee.

De regels zijn eenvoudig nl.:


* De keuze van het onderwerp is vrij.

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken.
* De lengte van de inzending: geschreven maximaal 3xA4; getypt maximaal 2x A4.

* per persoon mag één verhaal of een gedicht worden ingezonden.
* Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 18 jaar en en 18 jaar ouder
* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden.
Veel succes gewenst.

Het gemeentebestuur.

naar boven
Vergunningen algemeen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende verzoeken zijn binnengekomen van:
* Circus Bavaria voor het houden van voorstellingen nabij de ijsbaan in Blijham op 16 augustus 2001;

* Bestuur van de Gemengde Zangvereniging D.E.S Veelerveen e.o. voor het houden van een bloemenactie op 12 april 2001;
* D.E.V.-verhuurbedrijf voor het plaatsen van reclameborden in de periode van 9 tot en met 18 maart 2001;

* Vereniging Plaatselijke Belangen Rhederbrug e.o. voor het houden van metworstenactie op 16 december 2000;

* Muziekvereniging D.O.K. voor het houden van een snertactie in Blijham en Wedderveer op 9 december 2000.


Wij zijn voornemens de gevraagde vergunningen onder de daarin gestelde voorschriften te verlenen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over voormelde aanvraag binnen 10 dagen na de datum van afkondiging schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling BAZ van deze gemeente, alwaar voornoemde aanvragen ter inzage liggen.
Aanvragen bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 03-11-2000 tot 17-11-2000 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Voor het veranderen van een loods, Dorpsstraat 3b, Vriescheloo.
* Voor het oprichten van een garage, Oostersingel 15, Wedde.
* Voor het oprichten van een mestsilo, Nieuwe Veendijk 3, Veelerveen.

* Voor het oprichten van een tuinhuisje, Oostersingel 24, Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage, Kastanjelaan 40, Bellingwolde.
* Voor het vergroten van een woning en het oprichten van een tuinschuurtje, Bovenvenneweg 27, Veelerveen.

naar boven
Sloopaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 03-11-2000 tot 17-11-2000 de volgende sloopaanvragen hebben ontvangen:
* Voor het slopen van een schuurtje, Lageweg 51, Vriescheloo.
* Voor het slopen van een dubbele woning, Hoofdweg 38-40, Bellingwolde.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen of het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:
Op 7 november 2000:

* Voor het vergroten van een woning, Gronddiep 28, Bellingwolde.
* Voor het verbouwen van een woning, Bouwteweg 20, Blijham.
* Voor het vergroten van een woning, Wedderweg 55, Vriescheloo.
* Voor het slopen van een berging, Gronddiep 61, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage/berging, Nw. Veendijk 2, Veelerveen.

* Voor het vergroten van een woning, Kastanjelaan 92, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage, Nieuweweg 35, Bellingwolde.
Op 14 november 2000:

* Voor het oprichten van een woning met garage, Sportweg 74, Bellingwolde.

Op 17 november 2000:

* Voor het oprichten van een vogelverblijf, Rhederweg 108, Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een berging, Swikstellen 37, Blijham.
* Voor het oprichten van een berging, Parkweg 1, Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage/berging, Industrieweg 36, Vriescheloo.

* Voor het wijzigen van een achtergevel, Hoofdweg 222, Bellingwolde.
* Voor het slopen van een woning, Kanaaldijk W.Z. 9, Bellingwolde.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven
Wet Milieubeheer

Meldingen

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningsplichtig In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van een Algemene Maatregelen van Bestuur voldoen aan voorschriften, behorende bij het betreffende besluit.

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* J. Boekweg, Hoofdweg 96-98, Blijham voor een praktijk voor chiropodie

* Dollardcollege, Dorpsplein 7, Bellingwolde
* C.B.S. De Wegwijzer, Hoofdweg 126, Bellingwolde
* C.B.S. De Bron, Dorpsstraat 159, Vriescheloo
* C.B.S. De Looplank, Hoofdweg 170, Blijham
* Praktijk voor klassieke homeopathie 'Naar de Bron', Zuidwending 5, Bellingwolde;

* Kreatief met klei bij Küh, Doprsstraat 73, Vriescheloo
Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen van toepassing.


* Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, Bellingwolde voor de sporthal aan het Dorpslein 4 te Bellingwolde;

* Eetcafé De Brugge, B.L. Tijdenskanaal West 1, Veelerveen
Op deze meldingen is het Besluit sport-, horeca- en recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing.


* Maison Quirien, Dorpsstraat 73, Vriescheloo Kapsalon Blijham, Hoofdweg 45, Blijham

Op deze meldingen is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
van toepassing.


* BARBA B.V., Ossedijk 6, Wedde

Op deze melding is het Besluit opslag goederen milieubeheer van toepassing.


* P. Vissers, Nieuwe Veendijk 3, Veelerveen, voor een mestbassin aan de Nieuwe Veendijk 3 te Veelerveen.

Op deze melding is het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 22 november tot en met 26 december 2000 ter inzage op het gemeentehuis, bureau milieuzaken. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie