Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Investering voor cultuurparticipatie Amsterdamse jeugd

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Cultuureducatie: forse investering in cultuurparticipatie jeugd

Cultuureducatie: forse investering in cultuurparticipatie jeugd

Voor cultuureducatie in Amsterdam wordt de komende vier jaar 9,5 miljoen gulden uitgetrokken. Dit geld moet ten goede komen aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van cultuureducatie en aan verbetering van de afstemming van vraag en aanbod. Dit staat in de door het college van B&W goedgekeurde nota Cultuureducatie 2000-2004 van de wethouder Cultuur, Saskia Bruines. Cultuureducatie gaat in de praktijk om een veelheid van activiteiten die sterk verschillen, maar als overeenkomst hebben dat ze gericht zijn op het bevorderen van cultuurparticipatie door de jeugd.

Amsterdam heeft een voorhoedepositie op het gebied van cultuureducatie. Een positie die moet worden geconsolideerd en versterkt. De kracht van cultuureducatie in Amsterdam schuilt in de veelheid en gevarieerdheid van activiteiten en initiatieven binnen en buiten de school. Deze rijkdom aan programma's en projecten heeft als keerzijde dat de onderwijswereld moeilijk zicht heeft op het aanbod. Bruines stelt daarom voor om de belangrijkste, door de gemeente gesubsidieerde, aanbieders (Muziekschool Amsterdam, Kunstweb en Dienst Welzijn Amsterdam, organisator van muziekluisterlessen en kunstkijkuren) in één structuur samen te brengen. Deze aanbieders moeten een vraaggericht en divers aanbod verzorgen en projecten opzetten (binnen- en buitenschools en wijkgericht). Het Amsterdams Fonds voor de Kunst wordt in deze opzet opdrachtgever en begeleider op het gebied van ontwikkeling en vernieuwing in cultuureducatie. Hiernaast pleit Bruines voor de instelling van een centraal matchpoint, een centraal punt waar iedere Amsterdammer terecht kan met vragen om informatie, advies en bemiddeling op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Een centraal punt waar een overzicht wordt geboden van het gehele aanbod. Hiervoor wordt per jaar 100.000 gulden uitgetrokken. Het matchpoint moet in de tweede helft van 2001 van start gaan.
De jeugd zelf moet nadrukkelijk de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over het huidige aanbod en om nieuwe ideeën aan te dragen. Hiervoor wordt een internetdiscussiegroep in het leven geroepen.

Waarom cultuureducatie?
Doel van cultuureducatie blijft onverminderd om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met kunst, om een bijdrage te leveren aan individuele ontplooiing en ontwikkeling van talent. Cultuureducatie is een investering in nieuw publiek en in een culturele, vitale open samenleving. De belangrijkste prioriteit ligt bij kinderen in de schoolgaande leeftijd in de vorm van binnenschools aanbod. Activiteiten met een cultuureducatieve inhoud kunnen een bijdrage leveren aan het schoolklimaat en het taalonderwijs. Samenwerking met het jeugdbeleid is dan ook noodzakelijk. Veel kunstinstellingen, musea, podia en producenten geven cultuureducatie al een plaats in hun beleid. Bruines stelt nu geld beschikbaar om cultuurinstellingen in nauwere onderlinge samenwerking educatieprojecten tot een vast onderdeel van hun reguliere activiteiten te maken. Het Van Goghmuseum, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Amsterdams Historisch Museum hebben al toegezegd gezamenlijk een educatieproject te gaan ontwikkelen. Er zijn vele partijen bij cultuureducatie betrokken. Bruines: "Ik beschouw het als een gemeenschappelijke opgave van de cultuurwereld, de onderwijswereld en de gemeente Amsterdam om er in de komende jaren voor te zorgen dat er meer aandacht komt voor educatie binnen de kunst en meer aandacht voor kunst in het onderwijs." De nota wordt op 29 november in de Raadscommissie Cultuur besproken.

Marleen Nieuwenhuis 5523412
-

© gemeente Amsterdam - 22-11-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie