Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mogelijkheid tot verrekenen belasting ontwikkelingslanden

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MINFIN: CHILI EN VOORKOMING DUBBELE BELASTING

Artikel 4 van het besluit voorkoming dubbele belasting 1989 voorziet in de mogelijkheid om in ontwikkelingslanden geheven belasting over dividenden, interest en royalty.s te verrekenen met de hierover in Nederland verschuldigde belasting. Onder ontwikkelingsland wordt verstaan een door de Minister van Financiën in overeenstemming met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking als zodanig aangewezen land. De lijst met aangewezen ontwikkelingslanden is opgenomen in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 1989. Het gaat hierbij om een eenzijdige tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting voor (ontwikkelings)landen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten. Belastingverdragen voorzien in een eigen regeling voor de verrekening van buitenlandse bronbelasting.

Met ingang van 1 januari 1999 is de lijst van ontwikkelingslanden aangepast aan de laatste stand van zaken. Hierbij voldeed een aantal mogendheden, waaronder Chili, niet langer aan de criteria om als ontwikkelingsland te worden aangewezen. Bij wijze van overgangsmaatregel (artikel 10 van de Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 1989) zijn deze landen voor de jaren 1999 en 2000 nog wel aangewezen als ontwikkelingsland. Met Chili zijn evenwel onderhandelingen gaande over een te sluiten belastingverdrag. In verband hiermee zal vorenbedoelde overgangsregeling voor Chili met een jaar worden verlengd. Dit houdt in dat Chili voor de toepassing van de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting ook voor het jaar 2001 als ontwikkelingsland zal worden aangewezen.

Het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 zal naar aanleiding van de belastingherziening 2001 per 1 januari 2001 worden vervangen door het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Als vervolg hierop zal ook de Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting worden herzien. De formalisering van de verlenging van de overgangsregeling voor Chili zal in de nieuwe regeling zijn beslag krijgen.

22 nov 00 17:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie