Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten De Lier

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente De Lier

Delegatiebesluit Regeling Milieubureau Westland Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling `Regeling Milieubureau Westland' heeft op 22 november 2000 besloten het volgende delegatiebesluit vast te stellen:

* Aan het dagelijks bestuur wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het voeren van en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van strafrechtelijk, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend.

* Het dagelijks bestuur zal wanneer zij van de bij dit besluit gedelegeerde bevoegheid gebruik maakt daarvan mededeling doen in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
* Het delegatiebesluit van 24 november 1999 wordt hierbij ingetrokken.

* Dit besluit wordt in elke Westlandse gemeente bekendgemaakt en treedt in werking op de dag van de laatste bekendmaking.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester: De toekomst tegemoet Net als in voorgaande jaren sprak burgemeester Van der Meer tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn nieuwjaarstoespraak uit. Een toespraak waarin hij een blik wierp in de toekomst. Een toekomst waarin veel staat te gebeuren.
De burgemeester noemde een aantal belangrijke zaken:

Bestuurlijke toekomst van het Westland:
`Voor alle duidelijkheid: niet de burgemeester heeft het voortouw in de keuzes bij een gemeentelijk herindelingproces, maar de raad; de gekozen bestuurders.
De burgemeester draagt het standpunt uit van de raad. Nu wil dit overigens niet zeggen dat een burgemeester geen opvattingen heeft of mag hebben.
Juist omdat de overheid zo ingewikkeld is, moet de overheidslaag die het dichtst bij de bevolking staat een gezicht hebben en direct en persoonlijk aanspreekbaar zijn. Gemeentepolitiek hoort dicht bij de mensen te zijn!'

IOPW:
`2001 zal het jaar van de waarheid worden als het gaat om de realisering van het IOPW.
Planologisch zal het zijn beslag moeten krijgen, terwijl er financiële hulp, waar dan ook vandaan, moet komen.'

Internetsite:
`De mogelijkheden van internet ontwikkelen zich in een razendsnel tempo.
Als gemeente kun je niet achterblijven. Digitale dienstverlening is aan de orde van de dag. Daarom zal dit jaar met voortvarendheid gewerkt worden aan een nieuwe website.'

Euro:
`Het jaar 2001 staat mede in het teken van de komende invoering van de Euro. Iedereen krijgt hier op zijn of haar manier mee te maken. Ook binnen de gemeente houden wij ons hiermee bezig.'

Jeugd:
`De jeugd staat volop in de belangstelling en heeft de voortdurende aandacht van het college. We zijn echter niet alleen bezig met het verbieden van schuurfeesten.' (...)
`Wellicht is het verstandig om eens verder te kijken. Wat willen onze jongeren?
Het feit dat er zoveel vraag is naar schuurfeesten, geeft aan dat er een behoefte bestaat aan een voorziening op dit gebied. Zou er geen mogelijkheid bestaan om in Westlands verband te zoeken naar een plaats om te voorzien in deze behoefte? Een plaats waar jongeren de kans krijgen om elkaar te ontmoeten.'

Zorg voor onze samenleving:
`Leven doe je niet alleen, maar samen. Dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaar. Een ieder komt eens in aanraking met andere meningen en (on)hebbelijkheden, met kritiek en gedrag dat ergernis opwekt. Verdraagzaamheid is daarom een groot goed. We moeten het met elkaar doen.
Samen zullen we naar oplossingen moeten zoeken wanneer ergernissen veranderen in vormen van overlast.'

Van de wijkagent: Onbeheerde auto
Vorig jaar is op de carpoolplaats nabij de Burg. van Doornlaan een personenauto van het merk Citroën BX, kleur wit onbeheerd aangetroffen. De auto is voorzien van een Engels kenteken: H209PYG (GB). De eigenaar/ rechthebbende van deze auto is tot nu toe onbekend. De politie heeft de auto inmiddels verwijderd van de openbare weg. De eigenaar/rechthebbende wordt verzocht zich te melden bij de heer W. Smit van het politiebureau te Naaldwijk, tel. 615811. Wanneer er voor 1 februari a.s. geen melding is gedaan, wordt het voertuig vernietigd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie