Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Zuid-Holland over bestuurlijke positie gemeenten

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

25-10-2000

"Grensverkennend én Grensverleggend ?"
GS Zuid-Holland over bestuurlijke positie gemeenten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in een notitie Grensverkennend én grensverleggend? aangegeven wat zij verwachten van de bestuurlijke positie van de gemeenten in Zuid-Holland. Zij hebben daarbij de reacties van de gemeenten verwerkt op de provinciale nota Waar ligt de grens? van begin 2000. GS bevestigen hun keuze voor de intensivering van de niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten. Stimuleren en faciliteren staat daarbij voorop. Bij stagnatie van de samenwerking zullen wij bemiddelend optreden en voor zover mogelijk knopen doorhakken, aldus GS.

Er zijn de afgelopen tijd veel initiatieven bij de Zuid-Hollandse gemeenten in gang gezet. In een aantal gevallen komt daarbij een gemeentelijke herindeling ter sprake. Een keuze voor samenvoeging van gemeenten op vrijwillige basis zullen GS ondersteunen en bevorderen, mits de samenvoeging niet nadelig is voor buurgemeenten en voor de samenwerking in de regio. Gemeenten moeten voldoende bestuurskracht hebben en daartoe aan bepaalde normen voldoen, die GS in de notitie Grensverkennend én grensverleggend? hebben geformuleerd. Onderzoeksbureaus hebben inmiddels methoden ontwikkeld om de bestuurskracht van een gemeente in beeld te brengen. Voor de gemeenten Warmond en Zoeterwoude wordt daar de komende tijd gebruik van gemaakt.
GS vinden het belangrijk dat de discussie van gemeenten over hun bestuurlijke positie voortgang vertoont, d.w.z. dat de gemeenten met een helder tijdpad naar een eindbeeld toewerken.

Gedeputeerde Staten hebben per regio en subregio in Zuid-Holland de stand van zaken en hun bevindingen aangegeven. Hun voorstellen zullen op 22 november worden besproken in de statencommissie voor Personeel, Financiën en Bestuurlijke Zaken. De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) krijgt de notitie met een verzoek om een reactie. De bedoeling is de notitie in december 2000 in Provinciale Staten te behandelen, als basis voor het vervolgoverleg met de gemeenten. Conclusies per regio
In de notitie komen Gedeputeerde Staten tot de volgende samenvattende conclusies per gebied:
1. wij wachten de discussie in het Westland over het IVA-onderzoek af in de verwachting dat het Westland binnen een halfjaar de discussie naar aanleiding van het IVA-onderzoek zal kunnen afronden;
2. wij staan in principe positief ten opzichte van de plannen van Nootdorp en Pijnacker tot samenvoeging van deze gemeenten.; niet voorbijgegaan kan worden aan het Herindelingsplan van de Minister van BZK voor Den Haag en omstreken en aan de positie van de gemeente Delft;
3. ter oplossing van de problemen van Delft achten wij de optie van grenscorrecties één van de oplossingsrichtingen; wij zullen daarover gesprekken voeren met Pijnacker en Rijswijk; 4. wij nemen kennis van de afspraken tussen Delft en Schipluiden over grenscorrecties per 1 januari 2005 en hun samenwerking ten aanzien van de Harnaschpolder en Midden Delfland;
5. op basis van de grote maatschappelijke ontwikkelingen in het gebied van de 3B-gemeenten is intensivering van de samenwerking noodzakelijk, waarbij een mogelijke fusie van de 3B-gemeenten bespreekbaar moet zijn, mede in relatie tot Zevenhuizen-Moerkapelle;
6. in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek sturen wij aan op intensivering van de niet-vrijblijvende samenwerking; daarnaast wordt de bestuurskracht van in ieder geval de gemeenten Warmond, Zoeterwoude en Valkenburg gemeten; na ontvangst van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Stuurgroep Krachtige Gemeenten zullen wij de gezamenlijke gemeenten verzoeken de komende maanden zelf met een plan van aanpak te komen, alvorens wij zelf onze conclusies zullen trekken;
7. voor de zomer van 2001 willen wij met de gemeenten in de Rijnstreek nadere afspraken maken over de resultaten van het onderzoek dat in deze regio wordt uitgevoerd; 8. wij willen met de gemeenten in de Krimpenerwaard overleg voeren over hun bestuurlijke toekomst en afspraken maken over het vervolgtraject;
9. voor de Drechtsteden zetten wij in op versterking van de niet-vrijblijvende intergemeente-lijke samenwerking; 10. wij zullen de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard nauwgezet volgen en zo nodig tussen-tijds overleg voeren over de aanpak (inclusief het tijdpad) die gekozen wordt door de gemeenten in de Hoeksche Waard.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie