Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Raadscommissie Maassluis voor sociale zaken

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

15-11-2000

Raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid vergadert op 22 november

Op woensdag 22 november 2000 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid c.a. bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

· Beleidsplan - 2001 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z Het college adviseert in te stemmen met het "Beleidsplan - 2001 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z". In het plan wordt omschreven hoe de gemeente Maassluis in het jaar 2001 zal omgaan met de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening (door middel van inschakeling in arbeid in dienstbetrekking) en de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
· Het college heeft besloten het bureau DEM Consultancy opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid, en in het verlengde daarvan, de mogelijkheden van een fusie tussen de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis en de Stichting Stedelijk Jongerenwerk Maassluis.
· In de startnotitie sociale structuurschets is onder andere aangegeven doel, werkwijze en resultaat van een sociale structuurschets. Belangrijke onderdelen van een sociale structuurschets zijn samenwerking (intern en extern) en visie op de toekomstige lokale samenleving en de rol van de overheid daarin. De raad wordt voorgesteld om het bedrag ad f 100.000,= (45.378,=) dat voor de ontwikkeling van de sociale structuurschets in de nota "Kwaliteitsimpuls" is opgenomen, ook voor dit doel in te zetten.

· Het college stemt in met een voorlopige CWI-locatie Schiedam in de loop van 2001. Er zal een onderzoek worden gestart naar de definitieve CWI-locatie voor het Nieuwe Waterweg Noordgebied. Het Maassluise aandeel in de onderzoekskosten zal tot maximaal f 10.000,-- ten laste worden gebracht van het gemeentelijk onderzoeksbudget 2000 en worden gereserveerd voor het jaar 2001. De ondernemingsraad wordt geïnformeerd inzake overplaatsing van
-naar verwachting- 0,5 fte personeel naar het CWI Schiedam in de loop van 2001.

· Het college stemt in met de verbouwing van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de begane grond van het stadhuis en stelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2000 voor een krediet beschikbaar te stellen van f 1.336.910,-- ( 606.663,-) voor de realisatie van dit renovatieplan.

De vergaderstukken liggen voor belangstellenden op werkdagen ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis, op vrijdagavond en zaterdag in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.

Overige documenten:
Vergadering Commissie Sociale Zaken van 22-11-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie