Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken hebben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Als de vergunningvoorschriften niet meer toereikend zijn voor de bescher-ming van het milieu heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid de vergunning ambtshalve te wijzigen, aan te vullen en/of in te trekken. De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de aanpassing van de vergunning (ontwerpbeschik-king) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van de aanpassing van de vergunning (beschi-kking).

Onderwerp
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft het voornemen om voorschriften van de volgende vergunningen krachtens artikel 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve aan te passen.


1. De voorschriften van de op 15 augustus 1995 aan Aannemings- en Transportbedrijf
Gebr. Kalkman B.V. verleende vergunning ten behoeve van een aannemings- en transportbedrijf aan de Bermweg 552 in Capelle aan den IJssel (412415).


2. De voorschriften van de op 20 juli 1993 aan Sommer Beton ver-leende vergunning ten behoeve van een fabriek voor de vervaardiging van diverse betonartikelen aan de Bermweg 550 in Capelle aan den IJssel (412416).

In beide gevallen heeft de aanpassing van de voorschriften betrek-king op het lozen van afvalwater op de openbare riolering en het registreren van energie-verbruik.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikkingen en de overige van belang zijnde stukken van 23 november 2000
tot en met 6 december 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel

- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Graveland-se-weg 565, 3119 XT Rotterdam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen in de bovengenoemde periode de stukken buiten kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis van de gemeente Capelle aan den IJssel (telefoonnummer 010 - 2848 662) en op het kantoor van de DCMR (telefoonnummer 010 - 2468 402).

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeentehuis van
Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen
Schriftelijke bedenkingen kunt u tot en met 29 november 2000 inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieu-dienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Uw persoon-lijke gegevens worden niet bekendge-maakt indien u daarom in een aparte brief vraagt.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen een beschikking instellen indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking, of indien u kunt aanto-nen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de ontwerpbeschikkingen kunt u zich wenden tot de heer C. Vogel
van de DCMR, telefoonnummer 010 - 2468 682.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR (telefoonnummer 010 - 2468 402).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie