Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Herstel van fouten in de winstsfeer

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

23 november 2000

Herstel van fouten in de winstsfeer jaren later nog mogelijk

Overal worden fouten gemaakt. Ook bij het vaststellen van belastingaanslagen. Fouten in een eenmaal vaststaande belastingaanslag kunnen ertoe leiden dat de belastingplichtige te veel of te weinig belasting betaalt. Soms kunnen deze fouten nog worden hersteld door navordering, de betaling van gewetensgeld of door ambtshalve vermindering van de onjuiste aanslag. Voor ondernemers geldt echter nog een andere methode om in het verleden gemaakte fouten te herstellen: de foutenleer. In zijn proefschrift 'Foutenleer' heeft A.O. Lubbers dit gecompliceerde leerstuk in kaart gebracht. Op 23 november 2000 promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op deze studie.

De foutenleer is door de Hoge Raad - de hoogste rechter in belastingzaken - ontwikkeld. Het arrest, waarin de Hoge Raad de basis voor deze leer heeft gelegd, dateert uit 1952. In latere arresten heeft hij de foutenleer uitgebreid en verfijnd. In de vakliteratuur zijn de foutenleer-arresten van de Hoge Raad diverse malen bekritiseerd. Zo werd in de jaren 60 al opgemerkt dat het uiterst moeilijk is om in die arresten een scherp getrokken lijn te onderkennen. Bovendien is van de foutenleer gezegd dat deze leer willekeurig uitwerkt en bovendien in strijd is met de Grondwet en met het beginsel van de rechtszekerheid.
Door toepassing van de foutenleer kunnen in het verleden bij de berekening van ondernemingswinsten gemaakte fouten in het oudste nog openstaande jaar worden hersteld. Dit foutenherstel is niet, zoals bij navordering het geval is, gebonden aan een termijn. Ook fouten die in een ver verleden zijn gemaakt, kunnen dus worden hersteld. De foutenleer ziet zowel op in het nadeel als in het voordeel van de belastingplichtige gemaakte fouten. Daarbij is overigens niet van belang wie de fout heeft veroorzaakt en of de fout al dan niet opzettelijk is gemaakt. Fouten die niet doorwerken in de balanswaardering van activa en passiva, kunnen niet worden aangemerkt als een foutenleer-fout. Zodoende biedt de foutenleer niet de mogelijkheid in een voorgaand jaar verzwegen omzet alsnog in de belastingheffing te betrekken. De foutenleer is bijvoorbeeld wel van toepassing indien in het verleden te veel of te weinig is afgeschreven of een bezitting of schuld tegen een te hoge of te lage waarde in de ondernemingsbalans is opgenomen.
Lubbers heeft uit het in 1952 gewezen basisarrest een aantal handzame regels voor de toepassing van de foutenleer afgeleid. Bovendien heeft hij voor vele situaties die nog niet in de jurisprudentie aan de orde zijn geweest, aangegeven of, en zo ja, hoe de foutenleer kan worden toegepast. Door zijn studie is de foutenleer toegankelijker en makkelijker toepasbaar geworden. Het is dan ook te verwachten dat fiscus, belastingplichtigen en belastingadviseurs steeds vaker een beroep op deze leer zullen doen. Daarbij komt nog dat het toepassingsbereik van de foutenleer door de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt uitgebreid. De belastingheffing over het "resultaat uit overige werkzaamheden" het gaat hier kort gezegd om inkomsten uit nevenwerkzaamheden die buiten het kader van een onderneming of dienstbetrekking worden verricht - zal vanaf 1 januari 2001 plaatsvinden aan de hand van de regels die gelden voor de berekening van winst uit onderneming. Hierdoor zal de foutenleer ook van belang zijn bij de bepaling van het resultaat uit overige werkzaamheden. Gelet op de in de vakliteratuur gesignaleerde problemen die zich bij het belasten van het resultaat uit overige werkzaamheden zullen gaan voordoen, zal de foutenleer ook in die context menigmaal aan de orde komen.

Promotor: prof. dr. L.G.M. Stevens, Fiscale Economie

Noot voor de pers
Promotie 23 november 2000, 16.00 uur
Plaats: Woudestein, Aula
Van het proefschrift verschijnt een handelseditie in de serie Fiscale Monografieën (nr. 95) van uitgeverij Kluwer te Deventer. ISBN 90 200 23 497
Info: bij de promovendus, tel (070) 345 03 62; e-mail (ao.lubbers@wxs.nl)
of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel (010) 408 17 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie