Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 23 november 2000

Verklaring wethouder H.J. Simons
Wethouder H.J. Simons heeft bij zijn terugkeer in de Gemeenteraad na een langdurige ziekte een verklaring afgelegd. Hij dankte zijn waarnemer als wethouder, P.J.H.M van Dijk en diens waarnemer als fractievoorzitter, mw. M. A. Knol. De wethouder neemt zijn portefeuille (Haven en Economische Zaken) weer op, maar wil het loco-burgemeesterschap overdragen aan wethouder mw. E.L. Kuijper. Wethouder Simons ging ook in op de COR-affaire. Hij erkende dat hij de regeling bestuurderskosten 1994 - 1998 formeel had moeten kennen en uitvoeren en nam daarvoor formeel en achteraf de volle verantwoordelijkheid op zich. Hij stelde echter volledig te goeder trouw te hebben gehandeld en ook nimmer te zijn aangesproken op het feit dat hij bonnen had dienen over te leggen. Ca. tweederde van de zakelijke horecakosten betaalde de wethouder met zijn vaste onkostenvergoeding; de rest betaalde hij met de gemeentelijke creditkaart.

Personalia
Het gemeenteraadslid dhr. C.P. Mulder is benoemd tot bestuurslid van de gemeenschap-pelijke regeling Intergemeentelijke Brandweer Oost en Brandweer Zuid. Dhr. C. Mensert wordt tot 1 april volgend jaar directeur van de gemeentelijke diensten in liquidatie. Mw. M.D. Teenstra-Verhaar wordt lid van de commissie voor Welstand en Monumenten.

Geld uit Groeifonds naar drie projecten
De Gemeenteraad heeft uit het Groeifonds fl. 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een rotonde op de kruising Ankie Verbeek-Ohrlaan/Jasonweg. Het huidige kruispunt is onveilig voor fietsers en voetgangers (blackspot) en onoverzichtelijk voor automobilisten. Zo vonden er in de periode 1996-1998 17 ongevallen plaats, waarvan 6 met letsel.
Voor de aanleg van het fietspad Horvathweg tussen de Spaanseweg en het Aelbrechtsplein heeft de raad 9,5 ton uitgetrokken. De Horvathweg is in het Regionale Verkeers- en Vervoersplan van de Stadsregio Rotterdam aangewezen als belangrijke route in het regionale fietsroutenetwerk. Er is momenteel echter sprake van een dusdanig slechte verbinding, dat gesproken kan worden van een missing link in dit fietsroutenet. Fl. 1,42 miljoen gaat naar het Bomenstructuurplan, zodat de uitvoering kan beginnen.
Het Bomenstructuurplan gaat over behoud en ontwikkeling van een duurzame, vitale en herkenbare boombeplanting in de stad. Concreet houdt het bomenstructuurplan in dat zieke en onveilige bomen worden vervangen, dat de plekken waar bomen groeien worden verbeterd en dat intensievere zorg wordt gegeven aan grote, monumentale bomen. Het assortiment bomen in Rotterdam zal meer variëteit krijgen waarbij rekening wordt gehouden met soorten die goed kunnen gedijen in de stad.

Sluiswachterwoning Bergse Rechter Rottekade rijksmonument De Gemeenteraad zal de staatssecretaris van OCW adviseren de sluiswachterwoning aan de Bergse Rechter Rottekade 153 aan te wijzen als rijksmonument. De woning uit 1866 vormt één geheel met het Berg- en Broekse Verlaat, een sluis met ophaalbrug die de verbinding is tussen de Rotte en de Bergse Voorplas.

208 woningen op Müllerpier
De CV Müllerpier gaat - als eerste fase van een groter project- 208 woningen bouwen op de Müllerpier. Het gaat om 171 appartementen, in prijzen variërend van zo'n 3,5 ton tot 6,7 ton en om 37 eengezinswoningen, die op een parkeergarage worden gebouwd. In het totale plan van een kleine 600 woningen (voornamelijk appartementen) komen ca. 60 goedkope koopwoningen, ca. 60 bereikbare huurwoningen, ca. 30 middeldure huurwoningen en 448 vrije sector/middeldure koopwoningen. De Gemeenteraad is akkoord gegaan met de overeenkomst voor de ontwikkeling van de eerste fase van het project, met erfpacht voor 99 jaar.

7,7 ton voor Waterwegcentrum
De deelgemeente Hoek van Holland krijgt een extra uitkering van 7,7 ton in verband met de beheerkosten van het project Waterwegcentrum. Het Masterplan Waterwegcentrum is bedoeld om de aantrekkelijkheid van Hoek van Holland te vergroten, voorzieningen aan te bieden die ook die ook bij slecht weer bezocht kunnen worden en de kwaliteit van de buitenruimte te verhogen. Hierdoor kan de badplaats - die nu jaarlijks zo'n drie miljoen bezoekers trekt - het seizoen verlengen. De Koningin Emmaboulevard en het Stenaplein zijn al opgeknapt en het Waterwegpark komt eraan. Resultaat hiervan zijn intensiever gebruik en meer bezoekers, waardoor de kosten van schoonhouden en onderhoud omhoog zijn gegaan.

9.900 nieuwe woningen tot 2005
Rotterdam krijgt er in de periode 2000-2005 9.900 nieuwe woningen bij. Van dit aantal zijn de te slopen woningen al afgetrokken. De nieuwe huizen komen onder meer in Nesselande, Delfshaven, Prins Alexander, Feijenoord en het centrum. Het woonbeleid is gericht op kwaliteitsverbetering zoals meer koopwoningen, grote woningen (vijf of meer kamers) en woningen met een tuin. Deze plannen staan in de rapportage Nieuwbouwprogramma 2000-2005 die de Gemeenteraad heeft vastgesteld. De onlangs vastgestelde nota 'Woonstadbeleid Rotterdam' speelt een grote rol bij de bouwplannen. In deze nota staat dat er binnen de ruit van snelwegen alleen maar duurdere koopwoningen gebouwd worden, uitgezonderd grote en seniorenwoningen. Het aantal 'marktwoningen' (duurdere huur en koop) binnen de nieuwbouw in Rotterdam stijgt de komende vijf jaar dan ook van 51% naar 77%; slechts 4% daarvan is een huurwoning en 28% is een eengezinswoning. Verder komen er jaarlijks 700 ouderenwoningen bij en 50 grote woningen.

Uitbreiding voorscholen
De Gemeenteraad heeft besloten om tot en met 2002 jaarlijks nog eens twaalf voorscholen te starten, naast de reeds gestartte voorbereidingen voor zes voorscholen in achterstandswijken. Bovendien worden 26 peuterspeelzalen geschikt gemaakt als voorschoollocatie. Rotterdam krijgt hiervoor van het Rijk fl. 12,3 miljoen. De Gemeente voegt daar nog eens twee maal fl. 1,6 miljoen aan toe. De voorschool is een samenwerkingsverband van een basisschool met één of meer peuterspeelzalen met extra programma's om onderwijsachterstand te verminderen. De programma's lopen van de peuterspeelzaal door in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Gebleken is namelijk dat leerresultaten van kinderen met een taalachterstand die aan een voorschool deelnemen verbeteren, maar dat het effect alleen blijvend is als de programma's op de basisschool worden voortgezet. Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot 60 voorscholen in Rotterdam.

Raad wil bredere opzet huisvestingsplan onderwijs De Gemeenteraad stelde in de vergadering het programma en overzicht vast van de huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs 2001. De raad steunde een motie van het CDA om binnen het huisvestingsplan voor het primair onderwijs, in de toekomst een meerjarig perspectief aan te brengen waarbij ook voorzieningen voor de brede-school activiteiten, ICT-beleid (digitale trapveldjes), Remedial Teaching en de Voorschool worden betrokken. Dit plan zal in samenspraak met de besturen van de deelgemeenten en scholen worden opgesteld. De raad verwacht dat het hierdoor makkelijker wordt om de huisvestingsaanvragen van de scholen te beoordelen en daarbij beter rekening te kunnen houden met hun huisvestingsbehoefte.

Raad stemt in met KinderKunstHal
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de verhuring van grond in het Museumpark voor een (tijdelijk) gebouw als kunst- en cultuurcentrum voor kinderen - de KinderKunstHal. Dit plan is in het kader van Culturele Hoofdstad door enkele particulieren geïnitieerd. De huurperiode is vastgesteld voor vijf jaar voor een symbolische jaarlijkse huurvergoeding van fl. 1,-. Alle kosten voor de inrichting, onderhoud en oplevering zijn voor rekening van de huurder. De Raad heeft het voorbehoud gemaakt om na een jaar te evalueren of de KinderKunstHal inderdaad regelmatig voor het bestemde doel is gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie