Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opzet schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Eerst denken dan doen!

Het opzetten van schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Conferentie op 23 november 2000 in de locatie Alkmaar van Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar i.s.m. drs. E.W.J.M. van Gerven

Eerst denken dan doen!

Hebben kinderen recht op onderwijs dat bij hen past? De wet op het basisonderwijs gaat daar in ieder geval vanuit. In dat perspectief zijn de afgelopen zestien jaren talloze veranderingen in ons onderwijs ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de projecten als Weer Samen Naar School , maar ook aan het begrip Adaptief onderwijs . Op allerlei scholen is hard gewerkt om deze veranderingen stap voor stap in praktijk te brengen. Leerkrachten hebben zich de nieuwe vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn om kinderen beter tot hun recht te laten komen. Veel scholen besteden nu planmatig zorg aan hun kinderen. Dit alles heeft ertoe geleid dat we gezamenlijk steeds beter in staat zijn om de diverse aandachtsvelden van de zorg beter in kaart te brengen. Eén zo n aandachtsveld is het hoogbegaafde kind.

Van een aparte benadering naar een schoolbeleid

Inmiddels weten we dat deze kinderen óók een eigen benadering nodig hebben om hun individuele ontwikkeling goed tot zijn recht te laten komen. Onderwijs aan hoogbegaafden is een terrein dat we samen nog aan het verkennen zijn. In de praktijk blijken allerlei leerkrachten hun best te doen om het onderwijs voor deze leerlingen in een passende vorm te gieten. Vaak speelt dit proces zich af binnen de kaders van de individuele leerlingbegeleiding. Bij steeds meer basisscholen leeft echter de wens om het onderwijs aan deze leerlingen meer structureel vorm te geven en de bakens beter uit te zetten.

De laatste jaren is er vooruitgang geboekt bij de mogelijkheden om voor hoogbegaafde leerlingen een goed schoolbeleid te ontwikkelen. Steeds vaker vragen scholen ons juist op dit terrein om ondersteuning zowel in de beleidsmatige als in de praktische zin. Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert de Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar twee samenhangende conferentiedagen in samenwerking met drs. Eleonoor van Gerven.

Twee samenhangende conferentiedagen

De eerste conferentiedag vindt plaats op donderdag 23 november 2000 en heeft als thema: Het opzetten van schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen .

Tevens zal tevens aandacht besteed worden aan de presentatie van het in november te verschijnen boek 'Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen; een praktische gids voor het maken van beleid van drs. Sylvia Drent en drs. Eleonoor van Gerven.

Bovendien bieden wij u dan de gelegenheid om een kijkje te nemen op de informatiemarkt hoogbegaafdheid met de presentatietafels van uitgevers, leermiddelenmakers en ouderverenigingen. De tweede conferentiedag vindt plaats op donderdag 18 januari 2001 en heeft als thema Verrijkingsonderwijs voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de praktijk . Over het volledige programma van deze laatste conferentie wordt u in november 2000 geïnformeerd.

Programma voor 23 november 2000

De dag begint met de algemene inleiding door Jo Nelissen over de didactische aanpak van hoogbegaafde leerlingen. Daarna gaan de deelnemers van de conferentie in kleinere groepen aan het werk. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt een aanzet gegeven om een eigen schoolbeleid te maken. Deze bijeenkomsten beginnen met een inleiding op het onderwerp waarna aan de deelnemers instrumenten worden gepresenteerd voor het te vormen beleid op dat gebied.

Basisschoolbeleid voor hoogbegaafde leerlingen: keuzes en consequenties. Eleonoor van Gerven

Tijdens deze werkgroepbijeenkomst wordt eerst het traject voor beleidsvormingsprocessen uiteengezet. Daarna brengen de deelnemers hun huidige onderwijspraktijk en de mogelijke aansluitpunten voor het onderwijs aan hoogbegaafden op gestructureerde wijze in kaart. In tweede instantie onderzoeken leerkrachten hoe het met de deskundigheid binnen hun team is gesteld. Zij bekijken hoe deze deskundigheid in de toekomst zo is uit te breiden dat een goede basis gelegd wordt om het nieuwe schoolbeleid ook in de praktijk te brengen.

Individuele leerprogramma s voor hoogbegaafde leerlingen. Sylvia Drent

De werkgroepbijeenkomst gaat in op de mogelijkheden die er binnen scholen bestaan om leerlingen een (gedeeltelijk) eigen onderwijsprogramma te laten volgen. Leerkrachten leren hoe zij een dergelijk programma kunnen opzetten en hoe de verslaglegging hiervan kan worden verzorgd. Sylvia Drent illustreert haar presentatie met een individuele casus. Een goede signalering is een eerste vereiste voor het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden. Immers, wie de doelgroep niet weet te herkennen, kan zich niet op de juiste kinderen richten.

Signaleringsprotocollen. Jan Kuipers

Tijdens de werkgroepbijeenkomst bekijken leerkrachten welke manier van signaleren en welke wijze van protocolleren het beste bij hun school past en hoe zij die in de praktijk kunnen vormgeven.

Hoogbegaafde kleuters. Alja de Bruin - de Boer

Het onderwijs aan hoogbegaafde kleuters blijkt voor veel leerkrachten een nog bijna onontgonnen terrein. Wat kan je nu eigenlijk doen met deze jonge slimmeriken? Is er eigenlijk wel een manier om deze kinderen goed onderwijs op hun eigen niveau te geven? Waarmee moeten leerkrachten absoluut rekening houden bij het onderwijs aan hoogbegaafde kleuters? Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de hoogbegaafde kleuter. De werkgroepbijeenkomst leert u uw mogelijkheden als leerkracht benutten.

Onderpresteren. Marianne Pluymakers

Onderpresterende hoogbegaafde leerlingen zijn voor veel leerkrachten een enorm probleem in hun onderwijspraktijk. Hoe vind je deze kinderen, waar moet je op letten, maar vooral ook: hoe krijg je de motor weer aan de praat? Met deze dilemma s gaat u aan de slag tijdens de werkgroepbijeenkomst. De achterliggende gedachte tijdens deze bijeenkomst is dat we voor onderpresterende leerlingen een duidelijke plaats moeten inruimen in het schoolbeleid.

De plaats van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling in het schoolbeleid. Marieke Schuurman - van der Heijden

De sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden is nog steeds voor velen een moeilijk onderwerp. Op welke manier kunnen scholen in hun beleid rekening houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind? Hoe doe je dat dan? Waar moet je op letten? Kun je valkuilen voorkomen? In de workshop bekijken leerkrachten vanuit diverse gezichtspunten deze problematiek.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in het basisonderwijs en te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen. Dit zijn dus leerkrachten, intern begeleiders en directies van scholen die aan het begin van deze ontdekkingsreis staan, maar zeer zeker ook leerkrachten, intern begeleiders en directies van scholen die zich al langer op dit aandachtsveld richten.

Tijdens de conferentie worden na de plenaire inleiding twee ronden van zes werkgroepenbijeenkomsten aangeboden. Iedere werkgroepbijeenkomst duurt twee uur. U kunt in totaal deelnemen aan twee werkgroepen. Eén voor en één na de lunch (per groep niet meer dan 25 personen).

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk tot 27 oktober 2000. Werkgroepindeling vindt plaats naar volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen

De kosten voor deze dag bedragen f 275,- inclusief lunch en conferentiemap. Bij deze prijs is bovendien inbegrepen een exemplaar van het nieuwe boek 'Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen; een praktische gids voor het maken van beleid (ISBN nr. 905189880 0) van drs. Sylvia Drent en drs. Eleonoor van Gerven.

Indien gewenst kunt u meerdere exemplaren van de brochure aanvragen bij Dusty de Kock van de Hogeschool IPABO., tel. 020 6137079.

Amsterdam, 29 september 2000

Eleonoor van Gerven, hoofdredacteur Talent

Teun van der Steeg, coördinator nascholing & contractactiviteiten Hs. IPABO

Programma Schoolbeleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

09.00 - 09.30 uur ontvangst met koffie

09.30 - 09.45 uur plenaire opening Door Drs. J.F.J. Verhallen

09.45 - 10.45 uur plenaire inleiding Jo Nelissen: Didactiek voor begaafde leerlingen

10.45 -11.00 uur pauze

11.00 - 13.00 uur werkgroepbijeenkomsten

13.00 - 14.00 uur lunch

14.00 - 16.00 uur werkgroepbijeenkomsten

16.00 - 16.15 uur plenaire afsluiting Informatie over de aansluitende conferentiedag van 18 januari 2001

16.15 - 16.45 uur informeel samenzijn

Informatie over de inleiders

Dr. Jo Nelissen is verbonden aan het School Adviescentrum te Utrecht en het Freudenthal Instituut aan de Universiteit van Utrecht.

Drs. Sylvia Drent is als psycholoog gespecialiseerd in individuele leerlingbegeleiding voor hoogbegaafde basisschool leerlingen. Zij heeft een eigen adviespraktijk.

Drs. Alja de Bruin - de Boer is orthopedagoog en als gespecialiseerd schoolbegeleider werkzaam bij de OA, Onderwijs Advies West Zuid-Holland. Daarnaast heeft zij een eigen adviespraktijk.

Drs. Jan Kuipers is als gespecialiseerd schoolbegeleider werkzaam bij het GCO Fryslân, locatie Sneek. Jan Kuipers is auteur van het signaleringssysteem Si-Bel.

Drs. Eleonoor van Gerven is als pedagoog gespecialiseerd in de begeleiding van basisscholen m.b.t. hoogbegaafde leerlingen. Zij heeft een eigen adviespraktijk en is hoofdredacteur van Talent, Tijdschrift over hoogbegaafdheid en toptalent.

Marieke Schuurman van der Heijden is als orthopedagoog werkzaam in haar eigen adviespraktijk Maatschap ter integratie van Begaafden .

Drs. Marianne Pluymakers is als adviseur (psycholoog GZ) verbonden aan het Psychologisch Adviescentrum Begaafden Utrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie