Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opzet schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Eerst denken dan doen!

Het opzetten van schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Conferentie op 23 november 2000 in de locatie Alkmaar van Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar i.s.m. drs. E.W.J.M. van Gerven

Eerst denken dan doen!

Hebben kinderen recht op onderwijs dat bij hen past? De wet op het basisonderwijs gaat daar in ieder geval vanuit. In dat perspectief zijn de afgelopen zestien jaren talloze veranderingen in ons onderwijs ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de projecten als Weer Samen Naar School , maar ook aan het begrip Adaptief onderwijs . Op allerlei scholen is hard gewerkt om deze veranderingen stap voor stap in praktijk te brengen. Leerkrachten hebben zich de nieuwe vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn om kinderen beter tot hun recht te laten komen. Veel scholen besteden nu planmatig zorg aan hun kinderen. Dit alles heeft ertoe geleid dat we gezamenlijk steeds beter in staat zijn om de diverse aandachtsvelden van de zorg beter in kaart te brengen. Eén zo n aandachtsveld is het hoogbegaafde kind.

Van een aparte benadering naar een schoolbeleid

Inmiddels weten we dat deze kinderen óók een eigen benadering nodig hebben om hun individuele ontwikkeling goed tot zijn recht te laten komen. Onderwijs aan hoogbegaafden is een terrein dat we samen nog aan het verkennen zijn. In de praktijk blijken allerlei leerkrachten hun best te doen om het onderwijs voor deze leerlingen in een passende vorm te gieten. Vaak speelt dit proces zich af binnen de kaders van de individuele leerlingbegeleiding. Bij steeds meer basisscholen leeft echter de wens om het onderwijs aan deze leerlingen meer structureel vorm te geven en de bakens beter uit te zetten.

De laatste jaren is er vooruitgang geboekt bij de mogelijkheden om voor hoogbegaafde leerlingen een goed schoolbeleid te ontwikkelen. Steeds vaker vragen scholen ons juist op dit terrein om ondersteuning zowel in de beleidsmatige als in de praktische zin. Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert de Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar twee samenhangende conferentiedagen in samenwerking met drs. Eleonoor van Gerven.

Twee samenhangende conferentiedagen

De eerste conferentiedag vindt plaats op donderdag 23 november 2000 en heeft als thema: Het opzetten van schoolbeleid voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen .

Tevens zal tevens aandacht besteed worden aan de presentatie van het in november te verschijnen boek 'Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen; een praktische gids voor het maken van beleid van drs. Sylvia Drent en drs. Eleonoor van Gerven.

Bovendien bieden wij u dan de gelegenheid om een kijkje te nemen op de informatiemarkt hoogbegaafdheid met de presentatietafels van uitgevers, leermiddelenmakers en ouderverenigingen. De tweede conferentiedag vindt plaats op donderdag 18 januari 2001 en heeft als thema Verrijkingsonderwijs voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de praktijk . Over het volledige programma van deze laatste conferentie wordt u in november 2000 geïnformeerd.

Programma voor 23 november 2000

De dag begint met de algemene inleiding door Jo Nelissen over de didactische aanpak van hoogbegaafde leerlingen. Daarna gaan de deelnemers van de conferentie in kleinere groepen aan het werk. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt een aanzet gegeven om een eigen schoolbeleid te maken. Deze bijeenkomsten beginnen met een inleiding op het onderwerp waarna aan de deelnemers instrumenten worden gepresenteerd voor het te vormen beleid op dat gebied.

Basisschoolbeleid voor hoogbegaafde leerlingen: keuzes en consequenties. Eleonoor van Gerven

Tijdens deze werkgroepbijeenkomst wordt eerst het traject voor beleidsvormingsprocessen uiteengezet. Daarna brengen de deelnemers hun huidige onderwijspraktijk en de mogelijke aansluitpunten voor het onderwijs aan hoogbegaafden op gestructureerde wijze in kaart. In tweede instantie onderzoeken leerkrachten hoe het met de deskundigheid binnen hun team is gesteld. Zij bekijken hoe deze deskundigheid in de toekomst zo is uit te breiden dat een goede basis gelegd wordt om het nieuwe schoolbeleid ook in de praktijk te brengen.

Individuele leerprogramma s voor hoogbegaafde leerlingen. Sylvia Drent

De werkgroepbijeenkomst gaat in op de mogelijkheden die er binnen scholen bestaan om leerlingen een (gedeeltelijk) eigen onderwijsprogramma te laten volgen. Leerkrachten leren hoe zij een dergelijk programma kunnen opzetten en hoe de verslaglegging hiervan kan worden verzorgd. Sylvia Drent illustreert haar presentatie met een individuele casus. Een goede signalering is een eerste vereiste voor het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden. Immers, wie de doelgroep niet weet te herkennen, kan zich niet op de juiste kinderen richten.

Signaleringsprotocollen. Jan Kuipers

Tijdens de werkgroepbijeenkomst bekijken leerkrachten welke manier van signaleren en welke wijze van protocolleren het beste bij hun school past en hoe zij die in de praktijk kunnen vormgeven.

Hoogbegaafde kleuters. Alja de Bruin - de Boer

Het onderwijs aan hoogbegaafde kleuters blijkt voor veel leerkrachten een nog bijna onontgonnen terrein. Wat kan je nu eigenlijk doen met deze jonge slimmeriken? Is er eigenlijk wel een manier om deze kinderen goed onderwijs op hun eigen niveau te geven? Waarmee moeten leerkrachten absoluut rekening houden bij het onderwijs aan hoogbegaafde kleuters? Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de hoogbegaafde kleuter. De werkgroepbijeenkomst leert u uw mogelijkheden als leerkracht benutten.

Onderpresteren. Marianne Pluymakers

Onderpresterende hoogbegaafde leerlingen zijn voor veel leerkrachten een enorm probleem in hun onderwijspraktijk. Hoe vind je deze kinderen, waar moet je op letten, maar vooral ook: hoe krijg je de motor weer aan de praat? Met deze dilemma s gaat u aan de slag tijdens de werkgroepbijeenkomst. De achterliggende gedachte tijdens deze bijeenkomst is dat we voor onderpresterende leerlingen een duidelijke plaats moeten inruimen in het schoolbeleid.

De plaats van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling in het schoolbeleid. Marieke Schuurman - van der Heijden

De sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden is nog steeds voor velen een moeilijk onderwerp. Op welke manier kunnen scholen in hun beleid rekening houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind? Hoe doe je dat dan? Waar moet je op letten? Kun je valkuilen voorkomen? In de workshop bekijken leerkrachten vanuit diverse gezichtspunten deze problematiek.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in het basisonderwijs en te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen. Dit zijn dus leerkrachten, intern begeleiders en directies van scholen die aan het begin van deze ontdekkingsreis staan, maar zeer zeker ook leerkrachten, intern begeleiders en directies van scholen die zich al langer op dit aandachtsveld richten.

Tijdens de conferentie worden na de plenaire inleiding twee ronden van zes werkgroepenbijeenkomsten aangeboden. Iedere werkgroepbijeenkomst duurt twee uur. U kunt in totaal deelnemen aan twee werkgroepen. Eén voor en één na de lunch (per groep niet meer dan 25 personen).

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk tot 27 oktober 2000. Werkgroepindeling vindt plaats naar volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen

De kosten voor deze dag bedragen f 275,- inclusief lunch en conferentiemap. Bij deze prijs is bovendien inbegrepen een exemplaar van het nieuwe boek 'Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen; een praktische gids voor het maken van beleid (ISBN nr. 905189880 0) van drs. Sylvia Drent en drs. Eleonoor van Gerven.

Indien gewenst kunt u meerdere exemplaren van de brochure aanvragen bij Dusty de Kock van de Hogeschool IPABO., tel. 020 6137079.

Amsterdam, 29 september 2000

Eleonoor van Gerven, hoofdredacteur Talent

Teun van der Steeg, coördinator nascholing & contractactiviteiten Hs. IPABO

Programma Schoolbeleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

09.00 - 09.30 uur ontvangst met koffie

09.30 - 09.45 uur plenaire opening Door Drs. J.F.J. Verhallen

09.45 - 10.45 uur plenaire inleiding Jo Nelissen: Didactiek voor begaafde leerlingen

10.45 -11.00 uur pauze

11.00 - 13.00 uur werkgroepbijeenkomsten

13.00 - 14.00 uur lunch

14.00 - 16.00 uur werkgroepbijeenkomsten

16.00 - 16.15 uur plenaire afsluiting Informatie over de aansluitende conferentiedag van 18 januari 2001

16.15 - 16.45 uur informeel samenzijn

Informatie over de inleiders

Dr. Jo Nelissen is verbonden aan het School Adviescentrum te Utrecht en het Freudenthal Instituut aan de Universiteit van Utrecht.

Drs. Sylvia Drent is als psycholoog gespecialiseerd in individuele leerlingbegeleiding voor hoogbegaafde basisschool leerlingen. Zij heeft een eigen adviespraktijk.

Drs. Alja de Bruin - de Boer is orthopedagoog en als gespecialiseerd schoolbegeleider werkzaam bij de OA, Onderwijs Advies West Zuid-Holland. Daarnaast heeft zij een eigen adviespraktijk.

Drs. Jan Kuipers is als gespecialiseerd schoolbegeleider werkzaam bij het GCO Fryslân, locatie Sneek. Jan Kuipers is auteur van het signaleringssysteem Si-Bel.

Drs. Eleonoor van Gerven is als pedagoog gespecialiseerd in de begeleiding van basisscholen m.b.t. hoogbegaafde leerlingen. Zij heeft een eigen adviespraktijk en is hoofdredacteur van Talent, Tijdschrift over hoogbegaafdheid en toptalent.

Marieke Schuurman van der Heijden is als orthopedagoog werkzaam in haar eigen adviespraktijk Maatschap ter integratie van Begaafden .

Drs. Marianne Pluymakers is als adviseur (psycholoog GZ) verbonden aan het Psychologisch Adviescentrum Begaafden Utrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...