Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres over privacy op Internet op Universiteit Tilburg

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Katholieke Universiteit Brabant
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

Congres over privacy op Internet

Spullen gekocht, privacy verkocht?

Op donderdag 23 november organiseert de Tilburgse studievereniging ELSA een congres op de Katholieke Universiteit Brabant over privacy op het Internet. Internet biedt ongekende mogelijkheden en het gebruik is overweldigend, maar er kleven ook nadelen aan. Een van de belangrijkste ligt op het gebied van privacy. Wat gebeurt er eigenlijk met al die persoonsgegevens die via Internet worden verzameld?

Op een groot aantal websites zijn inmiddels zogeheten privacy statements te vinden. De vraag is hoe ze zich tot regelgeving verhouden. Wie mag de via het net verzamelde persoonsgegevens gebruiken, en voor welk doel? Kan dit aan de markt worden overgelaten? En: is wetgeving wel het beste instrument?

Privacy is, althans in Europa, sinds jaar en dag een onderwerp dat op de internationale reguleringsagenda staat. Vanaf ongeveer 1970 zijn vanuit verschillende internationale organisaties initiatieven ontplooid om te komen tot regels die de aangesloten landen een houvast kunnen bieden bij het vinden van een evenwichtige balans tussen het belang van privacy enerzijds en het belang van de free flow of information anderzijds. In het licht van de huidige grensoverschrijdende technieken als het Internet en de elektronische snelweg neemt het belang van een internationale aanpak van de privacybescherming alleen maar verder toe.
De risico's van ontoelaatbare tegemoetkomingen in het licht van de privacybescherming enerzijds en van ontoelaatbare handelsbelemmeringen anderzijds dienden te worden vermeden. De eerste organisatie die voor privacy op de bres sprong was de OESO, niet lang daarna gevolgd door de Raad van Europa.
Die laatste benadrukte het belang van een bindend verdrag waarin aan twee belangrijke problemen het hoofd moest worden geboden: De vraag naar de gelding van het nationale recht als de persoonsgegevens internationaal, dat wil zeggen grensoverschrijdend, worden overgedragen en de vraag naar de bescherming van de burger waarvan de persoonsgegevens de grenzen overschrijden.
Bovendien moest een inbreuk op de free flow of information worden voorkomen. Het uiteindelijke resultaat was in 1981 het Verdrag van Straatsburg'. Het Verdrag bevat geen rechtstreeks verbindende bepalingen en biedt de burgers dus geen mogelijkheid om zich er voor de rechter op te beroepen.

Op het congres wordt getracht een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken waar het gaat om persoonsbescherming en wordt gekeken voor welke problemen er een oplossing moet komen. Onder de sprekers zijn vertegenwoordigers van de Rekenkamer en de IT-sector. Ook zijn er bijdragen van privacy-adviseur dr. Holvast en van de Tilburgse hoogleraar Recht en Informatisering Corien Prins. Zij zal met name ingaan op de toekomst van internationale privacybescherming. Prins stelt vast dat de toepasbaarheid van de ruim 15 jaar geleden binnen de OESO en de Raad van Europa geformuleerde uitgangspunten, definities en begrippen op de tocht is komen te staan. Ook het ontbreken van een effectief maatschappelijk draagvlak van het privacyvraagstuk heeft volgens haar bijgedragen tot een verzwakking van ons stelsel van regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Prins stelt dat in deze tijd van toenemende internationalisering een verandering in het privacydenken en -reguleren nauwelijks meer op nationaal niveau te bewerkstelligen is. Een mondiale aanpak verdient volgens haar de voorkeur.

Noot voor de pers:

Het congres vindt plaats op donderdag 23 november in zaal 2 van gebouw Y op de KUB. Het programma start om 10.00 en eindigt om 16.30 uur. Het programma en achtergrondinformatie over de sprekers is te vinden op de website stuwww.kub.nl/elsa/congres Nadere informatie is verkrijgbaar bij studievereniging ELSA (013 4668269), e-mail: (Elsa@kub.nl) of bij persvoorlichter drs. Pieter Siebers (013 4662004), e-mail: (P.H.C.Siebers@kub.nl) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter drs. Pieter Siebers tel. 013- 4662004, e-mail: (P.H.C.Siebers@kub.nl).

16-11-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie