Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging van bebouwde komgrenzen in gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele


9e jaargang - nr.22 - 24 november 2000

Voorstel tot wijziging van bebouwde komgrenzen

In een aantal gevallen is het nodig om de bebouwde komgrens overeenkomstig de Wegenverkeerswet af te stemmen op al bestaande situaties of toekomstige situaties.

De bebouwde komgrens overeenkomstig de Wegenverkeerswet geeft het gebied aan waar binnen een maximum snelheid geldt van 50 km/uur. Die grens moet duidelijk herkenbaar zijn. Ter plaatse wordt immers van bestuurders een aanpassing van de snelheid verwacht.

Met plaatsnaamborden die aan weerszijden van de weg worden geplaatst, wordt de grens aan de weggebruiker kenbaar gemaakt. Uniformiteit van de komgrens draagt bij aan de herkenbaarheid.
Om die herkenbaarheid te verbeteren gaat de gemeente over tot het aanbrengen van zogenaamde kompoorten.
De gemeente heeft de wijzigingen met de politie doorgesproken en de politie heeft met deze wijzigingen ingestemd.
Met het waterschap Zeeuwse Eilanden, wegbeheerder van de wegen buiten de bebouwde kom, is de gemeente tot een overeenstemming gekomen omtrent de uitwisseling van de betreffende wegvakken.

Hierna volgen per kern de wijzigingen die nodig zijn:


1. Baarland, Borssele, Ellewoutsdijk, Lewedorp en Nieuwdorp: Geen aanpassingen


2.Driewegen:
De bestaande grens is verplaatst van de Korteweg net voor de kruising met de Ruigendijk, naar de Platteweg bij huisnummer 2. De reden hiervoor is dat er op een lengte van 100 meter weg, 50 meter bebouwing voorkomt.
De panden Platteweg 1 t/m 13 komen binnen de bebouwde kom te liggen, evenals de kruising met de Ruigendijk. Het aanbrengen van een kompoort in de Van Tilburghstraat heeft geleid tot verlegging van de grens met circa 12,5 meter in zuid-oostelijke richting.


3. 's-Gravenpolder:
Formeel valt een stukje van de Magnoliastraat ter hoogte van de Populierenstraat buiten de kom.
Voorgesteld wordt de grens zodanig in zuid-oostelijke richting op te schuiven dat de Magnoliastraat geheel in de kom komt te liggen en er wat betreft de begrenzing een rechte lijn ontstaat.


4. 's-Heer-Abtskerke:
Voorgesteld wordt de komgrens af te stemmen op de grens van het nieuwe uitbreidingsplan, exclusief het Poelwegje.
In verband met het plaatsen van een kompoort moet de grens aan de Gerbernesseweg naar buiten verplaatst worden.


5. 's-Heerenhoek:

Woningbouw in `De Blikken' vergt een aanpassing van de komgrens tot tegen de Nassauweg en de Heinkenszandseweg.
Voorgesteld wordt om de komgrens in de omgeving Middelburgsestraat/Molendijk/ Heinkenszandseweg terug te dringen tot het begin van de Molendijk, aansluitend op de kruising met de Middelburgsestraat/Heinkenszandseweg. De traverse Middelburgsestraat/Molendijk/ Heinkenszandseweg is een gebiedsontsluitingsweg en heeft voor de afwikkeling van het verkeer een belangrijke functie. Het is in ieder geval geen weg die wat betreft de functie en uitstraling in de kom moet blijven. Met het waterschap en de provincie zal overlegd worden om op het verlengde gedeelte Molendijk de bestaande snelheidsbeperking minimaal te behouden en zo mogelijk verder te verlagen tot 30 km per uur. Op de 's-Heerenhoeksedijk moet de grens circa 45 meter naar de kern toe verplaatst worden in verband met een eerder geplaatste kompoort.


6. Heinkenszand:
In verband met de ontwikkeling van de plannen 'Over de dijk', `Noordzak' en de oostelijke ontsluiting van Heinkenszand op de Drieweg moet de bebouwde komgrens worden verlegd.


7. Hoedekenskerke:
De woningbouw in het plan `Kerkhoek' vergt een aanpassing van de komgrens.


8. Kwadendamme:
In verband met de ontwikkeling van het plan 'Vreeland' moet de komgrens worden aangepast.
De komgrens op de Vreelandsedijk wijzigt niet. Met het oog op een mogelijke verdere bebouwing acht de gemeente het wenselijk de grens zodanig te verleggen dat een gedeelte van het Donkere Weegje, met een lengte van 160 meter, in de kom komt te liggen.


9. Langeweegje:
In verband met een aantal verkeerstechnische aanpassingen moet de komgrens, nu net voor de spoorlijn liggend, verschoven worden in oostelijke richting tot net voor de kruising met de Kruisweg.


10. Nisse:
De komgrens moet worden afgestemd op de grens van het nieuwe uitbreidingsplan


11. Oudelande:
Voorgesteld wordt de komgrens te verschuiven tot het punt waar vroeger de spoorlijn de Ovezandseweg kruiste, in het bijzonder ter hoogte van huisnummer Ovezandseweg 2b. De motivatie daarvoor is dat het bestaande gedeelte tot de voorgestelde nieuwe grens weinig of geen verband heeft met woonbebouwing. Het gevolg is dat automobilisten daar gemakkelijk te hard blijven rijden, omdat er te weinig herkenning is. De weginrichting vormt namelijk geen afgestemd geheel.


12. Ovezande:
De bebouwde komgrens moet worden aangepast aan de huidige situatie, waardoor de in- en uitgangen van de sportvelden en het parkeerterrein voor vrachtwagens ook binnen de bebouwde kom komen te liggen.

Het voorstel en de tekeningen liggen gedurende 4 weken op de gebruikelijke wijze ter inzage op het gemeentehuis en kunnen tijdens de normale openingstijden, of op afspraak, worden ingezien.

Heinkenszand, 5 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie