Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tien miljoen voor ouderen in Den Haag

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Tien miljoen voor ouderen

Op initiatief van de wethouders Klijnsma (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) en Noordanus (Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting) heeft het College van burgemeester en wethouders van Den Haag plannen ontwikkeld voor de besteding van tien miljoen gulden voor ouderen. Van het bedrag zal een aantal projecten worden bekostigd die onderdeel zijn van een woonzorgzone in Moerwijk. Het hiertoe vervaardigde voorstel wordt op 23 november behandeld in een gecombineerde vergadering van de raadscommissie ROSV en WVE. In juli had de gemeenteraad al besloten vijf miljoen gulden beschikbaar te stellen. In de begroting voor 2001 was eenzelfde bedrag gereserveerd.

Het plan is om f 2,7 uit te trekken voor de nieuwbouw van een zorg- en welzijnpaviljoen bij het verzorgingshuis CoornhertCentrum aan het Erasmusplein. Tevens zullen er 24 aanleunwoningen worden gebouwd voor een door de vereniging Groepswonen Door Ouderen opgezette woongroep voor Nederlands Indische Ouderen. De parterre van het bestaande gebouw en de nieuwbouw worden met elkaar verbonden als ankerpunt in Moerwijk voor een multifunctioneel en integraal aanbod van service- en dienstverlening en zullen de zogenaamde CoornhertPassage gaan vormen.

Voor het treffen van maatregelen voor een vrije, veilige woonomgeving voor ouderen en minder validen in Moerwijk is 1,3 miljoen gulden gereserveerd. Rolstoelen krijgen vrij baan door hindernisvrije looproutes en speciale oversteekplaatsen met een detectiesysteem voor voetgangers dat reageert op het oversteektempo van voetgangers. Deze maatregelen moeten ouderen en minder validen in staat stellen zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Om de woningvoorraad in Moerwijk voor deze groepen toegankelijker te maken is f 2 miljoen beschikbaar. Daarnaast wordt van de Wet Voorzieningen Gehandicapten de corporaties ook twee miljoen gulden verwacht. Voor de begeleiding van individuele ouderen wordt voor twee jaar een ouderenadviseur aangesteld. Hiervoor is f 250.000 uitgetrokken.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de in september bekend gemaakte en door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn ontwikkelde plannen voor een woonzorgzone in Moerwijk. Kenmerken voor een woonzorgzone zijn een hoog percentage woningen dat toegankelijk is met een rolstoel of rollator, een verkeersveilige en sociaal veilige woonomgeving, winkels en voorzieningen binnen loopafstand en uitgebreide bezorging van diensten aan huis, centra voor zorg en dienstverlening met 24 uurs-zorg en achterwacht binnen 200 meter en gebruiksvriendelijke ICT die het mogelijk maakt om zorg en diensten in de woning te ontvangen.

Burgemeester en wethouders willen een startsubsidie van zes ton verlenen aan de Stichting Kennis- en Adviescentrum ILSE in oprichting. Voorts is zeven ton beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de domeinen wonen, zorg, welzijn en ICT/Domotica. Voor tenminste vier gemeenschappelijke ruimten voor nieuwe woonzorgcomplexen en projecten voor groepswonen door ouderen willen burgemeester en wethouders f 1,2 miljoen uittrekken. Voor het aanstellen van twee maatschappelijk werkers die bestaande groepswoonprojecten van ouderen ondersteunen is zes ton beschikbaar.

Ook wordt voorgesteld het mantelzorg-ondersteuningsproject 'De Balans' mede te financieren met f 150.000 en aan de versterking van samenwerkingsrelaties tussen verzorgingshuizen, wijk- en dienstencentra en woningcorporaties in Den Haag f 500.000 te besteden.

last update: 15 november 2000 ;pag.: 5078; auteur: 77 15 november 2000 - pag. 5078 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie