Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Naleving Wet SAMEN wordt verder bevorderd

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Naleving Wet SAMEN wordt verder bevorderd

Nr. 2000/206
24 november 2000

Naleving Wet SAMEN wordt verder bevorderd

Komend jaar zullen de gegevens van de Arbeidsinspectie over de naleving van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN) en uit de jaarverslagen van bedrijven op de internetsite van Arbeidsvoorziening worden gezet. Zodoende kan iedereen nagaan of een bedrijf zich aan de wet houdt of niet.
Januari 2001 zal met de organisaties van werkgevers en werknemers worden overlegd over de verdere verbetering van de naleving van de wet.

Dit blijkt uit een brief over de naleving van de Wet SAMEN die minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de publicatie van de gegevens op internet en het overleg met de sociale partners komt de minister tegemoet aan wensen van de Tweede Kamer om de naleving te verbeteren.

Op grond van de Wet SAMEN moeten ondernemingen in een jaarverslag melden hoe het personeelsbestand qua etnische afkomst is opgebouwd. Ook moeten bedrijven opgeven welke acties zijn ondernomen om het aantal werknemers uit de groep etnische minderheden in het bedrijf in overeenstemming te brengen met het aandeel etnische minderheden op de regionale arbeidsmarkt. Het jaarverslag moet worden ingeleverd bij het arbeidsbureau waar iedereen het kan inzien. De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van de wet en stelt na twee schriftelijke aanmaningen in een zogeheten bevindingenlijst vast welke werkgevers hebben nagelaten een jaarverslag in te leveren.

De site van Arbeidsvoorziening is vooral gericht op werkgevers, werknemers, werkzoekenden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij naleving van de Wet SAMEN. Naast gegevens over de wet staat er ook informatie over intercultureel personeelsbeleid, de afspraken met het midden- en kleinbedrijf over de inschakeling van etnische minderheden, de Bedrijfsadviseurs minderheden en Wet inburgering nieuwkomers op de site.

De Helpdesk Wet SAMEN biedt werkgevers inmiddels ondersteuning op het gebied van intercultureel personeelsbeleid.

De informatie uit de jaarverslagen op de site wordt aangevuld met hulpmiddelen waarmee de inspanningen van bedrijven op grond van de wet kunnen worden vergeleken en uitgesplitst op bedrijfsniveau, -grootte en op bedrijfstak- en sectorniveau. Ook de bevindingenlijst van de Arbeidsinspectie zal beschikbaar worden gesteld op internet. Op grond van deze gegevens kunnen bedrijven (civielrechtelijk) worden aangesproken op naleving van de wet.

Ondernemingen die een jaarverslag over 1999 hebben ingeleverd op grond van de wet hebben meer dan gemiddeld werknemers uit de groep etnische minderheden in dienst. Het personeelsbestand van deze bedrijven bestaat voor 8,5% uit etnische minderheden. Dit is een stijging van
1,2% ten opzichte van 1998. Het aandeel etnische minderheden in de beroepsbevolking ligt op 7%.

Uit de analyse van de jaarverslagen over 1999 blijkt verder dat in het zuidelijk deel van Noord Holland en in de regio.s Haaglanden en Rijnmond bedrijven minder werknemers uit de groep etnische minderheden in dienst hebben dan het regionale aandeel van deze groep werknemers op de arbeidsmarkt. De geanalyseerde jaarverslagen hebben betrekking op 2 miljoen werknemers.

Op 15 oktober van dit jaar hadden 9.064 ondernemingen een jaarverslag over 1999 ingeleverd. Deze verplichting uit de Wet SAMEN geldt voor ruim 22.000 bedrijven. Op de officiële sluitingsdatum van 1 juni van dit jaar voor het inleveren van jaarverslagen over 1999, hadden 3.651 werkgevers een jaarverslag ingeleverd. In de praktijk blijkt dat ruim een jaar na de officiële inleverdatum nog jaarverslagen door werkgevers worden ingeleverd. Zo heeft uiteindelijk ruim 60% van de werkgevers een jaarverslag over 1998 gedeponeerd.

In de dienstverlening werken de meeste werknemers uit de groep etnische minderheden. In deze sector bestaat 17,2% van het personeelsbestand uit etnische minderheden. In de sectoren vervoer, opslag en communicatie is het aandeel etnische minderheden het afgelopen jaar het snelst gestegen, van 4,6% in 1998 naar 10,2% in 1999.

40% van de onderzochte bedrijven heeft maatregelen genomen voor de in- en doorstroom en het in dienst houden van werknemers uit de groep etnische minderheden. Daarbij gaat het onder meer om gespecialiseerde werving en een voorkeursbehandeling bij gelijke geschiktheid. Bij maatregelen gericht op doorstroom gaat het vooral om opleidingsmogelijkheden.

24 nov 00 13:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie