Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomstplan Koninklijke Begemann Groep N.V.

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Koninklijke Begemann Groep N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Begemann Groep N.V.

Breda, 24 november 2000

Toekomstplan RBG

Zoals aangegeven in het persbericht van 1 september 2000 hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Begemann Groep N.V. ("RBG") zich beraden op de toekomstplannen van RBG. Onderzocht is, of RBG op korte respectievelijk middellange termijn in staat is om nieuwe (project) financiering voor investeringen tot een zodanige omvang aan te trekken, dat voldoende kritische massa bereikt kan worden om een behoorlijk rendement voor aandeelhouders te kunnen realiseren.

Bij het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten in aanmerking genomen:

(i) voor wat betreft de jaarlijkse overheadkosten geldt voor participatiemaatschappijen een benchmark van 2% over de netto vermogenswaarde;
(ii) gezien het risicoprofiel van een participatiemaatschappij dient het rendement over het geïnvesteerde vermogen hoger te zijn dan het rendement op de kapitaalmarkt. Door RBG is in dit verband een rendementseis voor de aandeelhouders van 15% aangehouden; (iii) het rendement zal zich moeten vertalen in een toename van het eigen vermogen, een dividendstroom aan de aandeelhouders, danwel een combinatie van beide.

Het is nagenoeg onmogelijk gebleken om substantiële externe financiering aan te trekken. Als gevolg hiervan zou RBG slechts door kunnen gaan als participatiemaatschappij in haar huidige omvang, waarbij eventueel vrijkomende middelen gebruikt kunnen worden voor het investeren in nieuwe danwel bestaande participaties. Dit beperkt de omvang van de investeringen in participaties aanzienlijk, evenals de eventueel benodigde vervolg financiering. Daarnaast beperkt het RBG in de timing van nieuwe investeringen en het realiseren van "opportunities".

Door het gebrek aan financieringsmogelijkheden, het ontbreken van een constante dividendstroom en het ontbreken van zicht op verbetering is het doorgaan als participatiemaatschappij in deze vorm onder de huidige omstandigheden naar het oordeel van de Raad van Bestuur van RBG niet in het belang van de aandeelhouders van RBG.

De Raad van Bestuur heeft na overleg met de Raad van Commissarissen, die daartoe vervolgens advies heeft ingewonnen van externe adviseurs, besloten om aan de aandeelhouders van RBG voor te stellen om over te gaan tot een gecontroleerde verkoop, waarbij - binnen een bepaalde termijn - de bestaande participaties worden afgestoten, de overige activa te gelde worden gemaakt en de aldus vrijkomende middelen op termijn worden uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen A, een en ander tenzij de omstandigheden zodanig wijzigen dat de strategie heroverwogen zou moeten worden. In een op 15 december 2000 te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal dit voorstel ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Voor wat betreft de uitkeringen op de gewone aandelen A geldt, dat nader zal worden onderzocht op welke termijn en op welke wijze deze uitkeringen kunnen geschieden. Daarbij zal voor zover mogelijk het fiscaal vrije agio van RBG worden aangewend. In het voorjaar van 2001 zal naar verwachting een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin nadere voorstellen zullen worden gedaan.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Koninklijke Begemann Groep N.V.
tel : +31 (0)76 52 44 444

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie