Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internationale handel blijft sterk groeien

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Internationale handel blijft sterk groeien

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is ook in het derde kwartaal van 2000 fors gestegen. Uit de nieuwste handelscijfers van het CBS blijkt dat de waarde van de invoer in het derde kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 19 procent is toegenomen tot 115 miljard gulden (52 miljard euro). Vooral de invoer uit niet-EU-landen is sterk gestegen. De uitvoer is met 22 procent gestegen tot 123 miljard gulden. In de maand september zijn de waarden van de Nederlandse import en export naar recordhoogten gestegen. Met name de handel met landen buiten de Europese Unie is in september sterk toegenomen. De sterke groei van de waarde van de Nederlandse handel is voor een groot deel het gevolg van prijsstijgingen.

Handel met buitenland stijgt ook in derde kwartaal
De waarde van de goedereninvoer in het derde kwartaal van dit jaar is met 19 procent toegenomen tot 115 miljard gulden. De uitvoer is ten opzichte van het derde kwartaal van 1999 met 22 procent gestegen tot 123 miljard gulden. Deze stijgingen zijn ongeveer even groot als die in het tweede kwartaal van 2000. Het handelsoverschot over de eerste negen maanden van 2000 bedraagt 22 miljard gulden.

Handel september naar recordhoogten
Nederland heeft in september 2000 voor 42 miljard gulden aan goederen ingevoerd. De invoer is daarmee 18 procent hoger dan in september vorig jaar. De uitvoer is in september met 19 procent gestegen tot bijna 45 miljard gulden. Nooit eerder waren de maandwaarden van de Nederlandse import en export zo groot.

Waardestijgingen grotendeels door prijsstijgingen
De prijzen van de Nederlandse im- en export van goederen zijn ook in het derde kwartaal van 2000 fors hoger dan een jaar eerder. Volgens de kwartaalrekeningen over het derde kwartaal bedraagt de gemiddelde prijsstijging van de Nederlandse invoer 10 procent. De prijsstijging van de uitvoer bedraagt iets minder. Ongeveer de helft van de waardestijging van de invoer is veroorzaakt door hogere prijzen. De andere helft komt voort uit volumestijgingen. De waarde van de uitvoer is met 22 procent gestegen. Aangezien de uitvoerprijzen gemiddeld met bijna 10 procent zijn gestegen, bedraagt de volumestijging van de Nederlandse uitvoer ruim 12 procent.

Sterke waardestijging aardolie en aardolieproducten
De waarde van de invoer van ruwe aardolie is in het derde kwartaal met driekwart toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging komt bijna volledig voor rekening van prijsstijgingen, de ingevoerde hoeveelheid aardolie is nauwelijks toegenomen. Andere producten die voor een belangrijk deel aan de waardestijging van de invoer hebben bijgedragen zijn halfgeleiderelementen (chips), toestellen voor telecommunicatie en aardolieproducten. Met name uit Azië werden meer halfgeleiderelementen geïmporteerd. De invoertoename van toestellen voor telecommunicatie komt vooral voor rekening van de Verenigde Staten. Voor de importtoename van aardolieproducten is met name Rusland verantwoordelijk. Ook in de toename van de uitvoerwaarde spelen aardolieproducten, toestellen voor telecommunicatie en halfgeleiderelementen een belangrijke rol. Met name Duitsland heeft een groot aandeel in deze uitvoerstijgingen.

Flinke stijging uitvoer Europese Unie
Nederland heeft in het derde kwartaal van 2000 voor bijna 62 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen van de EU. De invoer uit de EU is daarmee 11 procent groter dan in het derde kwartaal van 1999. De invoerstijgingen uit Duitsland en België zijn qua waarde het grootst. Van de waardetoename van de invoer uit Duitsland komt een belangrijk deel voor rekening van toestellen voor telecommunicatie. De invoerstijging uit België is grotendeels veroorzaakt door een verdubbeling van de importwaarde van aardolieproducten. Procentueel zijn de invoerstijgingen uit Finland, Griekenland en Spanje het sterkst. Het betreft in dit geval vooral mobiele telefoons (Finland), aardolieproducten (Griekenland) en personenauto's (Spanje). De uitvoer naar EU-landen is met 21 procent gestegen tot 95 miljard gulden. Onze belangrijkste handelspartners Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben hierbij het leeuwendeel van de stijging voor hun rekening genomen. Hier betreft het met name aardolieproducten (Duitsland, België en Frankrijk) en computers (Verenigd Koninkrijk). Procentueel is de export naar Finland (geneesmiddelen) het sterkst gestegen.

Ook handel niet-EU-landen fors gestegen
Nederland heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor 54 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie. Dit is 30 procent meer dan in het derde kwartaal van 1999. De belangrijkste bijdrage aan deze stijging is geleverd door een invoertoename uit de Verenigde Staten. Vooral de invoer van delen van turbinestraalmotoren en schroefturbines is zeer sterk toegenomen. Procentueel is de groei van de import uit Australië, Saoedi-Arabië en Rusland het sterkst. Uit Australië zijn vooral meer ertsen en geneesmiddelen ingevoerd. De invoerstijging uit Saoedi-Arabië betreft voornamelijk aardolie, die uit Rusland naast aardolie ook aardolieproducten. De uitvoer naar niet-EU landen is met 27 procent gestegen tot 28 miljard gulden. De export naar de Verenigde Staten heeft het grootste aandeel in deze stijging. Procentueel is de uitvoer naar een drietal Aziatische handelspartners - Iran (pompdelen), Maleisië (machines) en Singapore (aardolieproducten) - het sterkst.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in- en uitvoer van diensten worden buiten beschouwing gelaten. De ontwikkelingen hebben betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor, tenzij anders vermeld. In 2000 telt het derde kwartaal 1 werkdag minder dan in 1999; ook september telt 1 werkdag minder dan in 1999.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie