Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Extra eenmalige uitkering voor gezinnen met een minimuminkomen

Ook dit jaar heeft de gemeente Zeist besloten een extra eenmalige uitkering uit te betalen aan alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:


* de eenmalige uitkering 2000 hebben ontvangen;
* als inwoner van de gemeente Zeist geregistreerd staan;
* tot het gezin behoort een kind dat niet ouder is dan 18 jaar.
Wilt u in aanmerking komen voor de extra eenmalige uitkering 2000 en nog geen aanvraag voor de eenmalige uitkering 2000 hebben ingediend, dan kan dat nog tot uiterlijk 31 december 2000. De extra eenmalige uitkering zal dan bij de beoordeling van de aanvraag worden meegenomen.

Een aanvraagformulier kunt u dagelijks telefonisch opvragen tussen 9.00 en 11.00 uur. Het telefoonnummer is (030)69 87156. UIT IN ZEIST AGENDA
De nieuwe UIT IN ZEIST AGENDA ligt klaar bij de VVV, het Theaterkantoor van FIGI, de Bibliotheek, de Werkschuit, het Slot Zeist, de Publieksbalie van de gemeente, de Peppel en het Beauforthuis.

Hierin staat wat er te doen is in Zeist. Iedere twee maanden komt er een nieuwe agenda met het aanbod van voorstellingen, exposities en andere activiteiten. De agenda is gratis!

De afvalkalender 2001 binnenkort in de bus

Binnenkort valt er een envelop van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) in de bus, met daarop de volgende tekst: "Let op: afvalkalender 2001. Uw inzameldag is gewijzigd." In de envelop zit een brief van RMN, de afvalkalender 2001 en de afvalstrippenkaart 2001.

Nieuwe kalender van RMN
De afvalkalender 2001 van RMN is helemaal nieuw opgezet. De kalenders waren in het verleden niet geheel toegespitst op de manier van inzamelen, zo kregen bijvoorbeeld de flats een kalender waarop de inzameling van minicontainers vermeld stond, terwijl de bewoners gebruik maken van grote verzamelcontainers.
Bij de nieuwe kalender is de informatie die verstrekt wordt, gebaseerd op de manier waarop u uw afval aan RMN aanbiedt. Als u bijvoorbeeld een grijze en een groene minicontainer bij uw huis heeft staan, krijgt u een kalender voor laagbouw en als u nog in vuilniszakken aanbiedt, krijgt u een kalender voor het centrum en subcentra. Natuurlijk is er ook een aparte versie voor hoogbouw.

De nieuwe afvalkalender bevat alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Zeist. Er staat veel nuttige informatie in zoals bijvoorbeeld informatie over wit- en bruingoed, het aanmelden van grof afval op afspraak en de locatie van glasbakken bij u in de buurt. Wij verzoeken u daarom de afvalkalender goed te lezen, zodat u ook komend jaar op de hoogte bent over het aanbieden van uw afval.

Als u vragen hebt over de afvalkalender, kunt u altijd even bellen naar RMN, 035 - 6039222. Wij helpen u graag!

Afvalstrippenkaart
Ieder huishouden van de gemeente Zeist ontvangt bij de afvalkalender een nieuwe strippenkaart voor 2001. De afvalstrippenkaart van 2000 is vanaf januari 2001 niet meer geldig. De afvalstrippenkaart is een toegangsbewijs. Op vertoon hiervan kunt u afval afgeven op het afvalstoffendepot aan de Kwikstaartlaan 13 te Zeist.

Afval één dag eerder aanbieden
Voor de helft van alle inwoners van de gemeente Zeist zal de inzameldag in 2001 wijzigen. Over het algemeen zal de inzameldag één dag eerder zijn dan u gewend bent. Kijk daarom goed op de nieuwe afvalkalender van RMN.

Kalender niet gekregen? Bel RMN!
Hebt u op woensdag 27 december nog geen afvalkalender ontvangen, neem dan contact op met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland 035 - 6039222. Ook als u geen afvalstrippenkaart heeft ontvangen of als u denkt dat u een verkeerde kalender heeft gekregen, kunt u contact opnemen met RMN.

Groot onderhoud Zwembad Dijnselburg

De dagen tussen de Kerst en Nieuwjaarsdag worden in Zwembad Dijnselburg gebruikt om de nodige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het zwembad zal daarom in de periode van 25 december tot en met 1 januari 2001 gesloten zijn voor publiek.

De leiding van het zwembad Dijnselburg heeft , in samenspraak met de Gemeente Zeist, besloten het bad te sluiten omdat de aard van de werkzaamheden, schilderwerk, voegwerk, reparaties aan baden, niet te combineren valt met zwemmen.
Om zo min mogelijk mensen te duperen is bewust gekozen voor deze periode.

Vanaf 2 januari 2001 zal het zwembad weer geopend zijn. Tevens zijn er extra vrijzwemtijden op dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari van 10.00 tot 22.00 uur. Dit geldt voor alle baden. Vanaf 6 januari zullen alle activiteiten weer van start gaan. De nieuwe tarieven voor 2001 zullen vanaf half december in het zwembad beschikbaar zijn.
De activiteiten van de Fysio sport & training gaan tijdens de sluiting van het zwembad gewoon door.

Minstens twee dagen tevoren aangeven bij schoolhoofd Vrijstelling van geregeld schoolbezoek is mogelijk bij religieuze plichten of uit levensovertuiging

De praktijk wijst uit dat bij het verlenen van vrijstelling voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging de scholen in Zeist veelal te maken hebben met verzoeken vanwege de Islamitische godsdienst. Hierbij geldt de kanttekening dat bij andere godsdiensten en levensovertuigingen eveneens op dezelfde motieven vrijstelling gegeven kan worden. Te denken valt aan de religieuze feestdagen van Hindoes, Joden en Koerden. Gezien de populatie in Zeist zal vooralsnog het merendeel van de aanvragen komen vanuit de Islamitische godsdienst.

Het verlenen van vrijstelling
Het toekennen van de vrijstelling geschiedt op grond van artikel 11, lid f van de Leerplichtwet.
Artikel 13 Leerplichtwet regelt de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstelling. In dit artikel wordt de bepaling aangegeven dat vrijstelling kan geschieden indien uiterlijk twee dagen voor de verhindering aan het "hoofd" kennis is gegeven van deze verplichting.

Islamitische feestdagen
De data van de Islamitische feestdagen worden per jaar door de overheid aldaar vastgesteld.
a. Suikerfeest: Aid el Fitr / Seker Bayrami: einde van de vastenperiode Ramadan / Ramazan: 27 of 28 december 2000; b. Offerfeest: Aid el Kebir/ Kurban Bayrami / Hari raja haji: Herdenking van het offer van Abraham voor Moslims, Turkse Moslims en Islamitische Molukkers:15 maart 2001;
c. Mouloud: Geboortedag van de Profeet (alleen voor Marokkaanse leerlingen en leerkrachten)4 of 5 juni 2001.

Er kan in verband met in de maanstand een verschil optreden met de data van de feestdagen.

Toekenning verlof
Voor de aanvragen tot vrijstelling wegens godsdienstige verplichtingen gelden dezelfde aanvraagvoorwaarden te weten, twee dagen te voren dient de vrijstelling aangevraagd te worden.
Bij de toepassing van de verlofregeling kan dit echter nooit tot gevolg hebben, dat leerlingen en leerkrachten uit een en dezelfde bevolkingsgroep op verschillende dagen verlof krijgen.

Afspraak met de schoolbesturen in Zeist
De schoolbesturen in Zeist, die zijn vertegenwoordigd in het Besturenoverleg Lokaal Onderwijs Zeist (BOLOZ) hebben de afspraak gemaakt, dat alle betreffende scholen in het Zeister onderwijs conform artikel 11,lid f van de Leerplichtwet vrijstelling verlenen indien de ouders / voogden dan wel leerlingen daartoe minimaal twee dagen tevoren een schriftelijk verzoek hebben ingediend. Het 'hoofd' van de school verleent vervolgens de vrijstelling. Islamitische leraren kunnen op verzoek verlof krijgen volgens de regeling kort buitengewoon verlof door het bevoegd gezag.
De duur van de vrijstelling voor een Islamitische feestdag te maximaliseren op twee schooldagen.

Gemeente Zeist verstrekt bij vorst geen strooizout voor particulieren

De gladheidbestrijding wordt met ingang van dit winterseizoen niet langer door de gemeente Zeist verzorgd. Het is een taak, die overgenomen is door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Hiermee komt het verstrekken van strooizout aan particulieren te vervallen. Het verstrekken van strooizout aan burgers past niet binnen de bedrijfsvoering van RMN en wordt daarom door hen niet voortgezet. Gelukkig zijn er alternatieve oplossingen. Strooizout is tegenwoordig ook te verkrijgen bij tuincentra of bij grote "doe-het-zelf" winkelketens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie