Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Extra eenmalige uitkering voor gezinnen met een minimuminkomen

Ook dit jaar heeft de gemeente Zeist besloten een extra eenmalige uitkering uit te betalen aan alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:


* de eenmalige uitkering 2000 hebben ontvangen;
* als inwoner van de gemeente Zeist geregistreerd staan;
* tot het gezin behoort een kind dat niet ouder is dan 18 jaar.
Wilt u in aanmerking komen voor de extra eenmalige uitkering 2000 en nog geen aanvraag voor de eenmalige uitkering 2000 hebben ingediend, dan kan dat nog tot uiterlijk 31 december 2000. De extra eenmalige uitkering zal dan bij de beoordeling van de aanvraag worden meegenomen.

Een aanvraagformulier kunt u dagelijks telefonisch opvragen tussen 9.00 en 11.00 uur. Het telefoonnummer is (030)69 87156. UIT IN ZEIST AGENDA
De nieuwe UIT IN ZEIST AGENDA ligt klaar bij de VVV, het Theaterkantoor van FIGI, de Bibliotheek, de Werkschuit, het Slot Zeist, de Publieksbalie van de gemeente, de Peppel en het Beauforthuis.

Hierin staat wat er te doen is in Zeist. Iedere twee maanden komt er een nieuwe agenda met het aanbod van voorstellingen, exposities en andere activiteiten. De agenda is gratis!

De afvalkalender 2001 binnenkort in de bus

Binnenkort valt er een envelop van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) in de bus, met daarop de volgende tekst: "Let op: afvalkalender 2001. Uw inzameldag is gewijzigd." In de envelop zit een brief van RMN, de afvalkalender 2001 en de afvalstrippenkaart 2001.

Nieuwe kalender van RMN
De afvalkalender 2001 van RMN is helemaal nieuw opgezet. De kalenders waren in het verleden niet geheel toegespitst op de manier van inzamelen, zo kregen bijvoorbeeld de flats een kalender waarop de inzameling van minicontainers vermeld stond, terwijl de bewoners gebruik maken van grote verzamelcontainers.
Bij de nieuwe kalender is de informatie die verstrekt wordt, gebaseerd op de manier waarop u uw afval aan RMN aanbiedt. Als u bijvoorbeeld een grijze en een groene minicontainer bij uw huis heeft staan, krijgt u een kalender voor laagbouw en als u nog in vuilniszakken aanbiedt, krijgt u een kalender voor het centrum en subcentra. Natuurlijk is er ook een aparte versie voor hoogbouw.

De nieuwe afvalkalender bevat alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Zeist. Er staat veel nuttige informatie in zoals bijvoorbeeld informatie over wit- en bruingoed, het aanmelden van grof afval op afspraak en de locatie van glasbakken bij u in de buurt. Wij verzoeken u daarom de afvalkalender goed te lezen, zodat u ook komend jaar op de hoogte bent over het aanbieden van uw afval.

Als u vragen hebt over de afvalkalender, kunt u altijd even bellen naar RMN, 035 - 6039222. Wij helpen u graag!

Afvalstrippenkaart
Ieder huishouden van de gemeente Zeist ontvangt bij de afvalkalender een nieuwe strippenkaart voor 2001. De afvalstrippenkaart van 2000 is vanaf januari 2001 niet meer geldig. De afvalstrippenkaart is een toegangsbewijs. Op vertoon hiervan kunt u afval afgeven op het afvalstoffendepot aan de Kwikstaartlaan 13 te Zeist.

Afval één dag eerder aanbieden
Voor de helft van alle inwoners van de gemeente Zeist zal de inzameldag in 2001 wijzigen. Over het algemeen zal de inzameldag één dag eerder zijn dan u gewend bent. Kijk daarom goed op de nieuwe afvalkalender van RMN.

Kalender niet gekregen? Bel RMN!
Hebt u op woensdag 27 december nog geen afvalkalender ontvangen, neem dan contact op met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland 035 - 6039222. Ook als u geen afvalstrippenkaart heeft ontvangen of als u denkt dat u een verkeerde kalender heeft gekregen, kunt u contact opnemen met RMN.

Groot onderhoud Zwembad Dijnselburg

De dagen tussen de Kerst en Nieuwjaarsdag worden in Zwembad Dijnselburg gebruikt om de nodige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het zwembad zal daarom in de periode van 25 december tot en met 1 januari 2001 gesloten zijn voor publiek.

De leiding van het zwembad Dijnselburg heeft , in samenspraak met de Gemeente Zeist, besloten het bad te sluiten omdat de aard van de werkzaamheden, schilderwerk, voegwerk, reparaties aan baden, niet te combineren valt met zwemmen.
Om zo min mogelijk mensen te duperen is bewust gekozen voor deze periode.

Vanaf 2 januari 2001 zal het zwembad weer geopend zijn. Tevens zijn er extra vrijzwemtijden op dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari van 10.00 tot 22.00 uur. Dit geldt voor alle baden. Vanaf 6 januari zullen alle activiteiten weer van start gaan. De nieuwe tarieven voor 2001 zullen vanaf half december in het zwembad beschikbaar zijn.
De activiteiten van de Fysio sport & training gaan tijdens de sluiting van het zwembad gewoon door.

Minstens twee dagen tevoren aangeven bij schoolhoofd Vrijstelling van geregeld schoolbezoek is mogelijk bij religieuze plichten of uit levensovertuiging

De praktijk wijst uit dat bij het verlenen van vrijstelling voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging de scholen in Zeist veelal te maken hebben met verzoeken vanwege de Islamitische godsdienst. Hierbij geldt de kanttekening dat bij andere godsdiensten en levensovertuigingen eveneens op dezelfde motieven vrijstelling gegeven kan worden. Te denken valt aan de religieuze feestdagen van Hindoes, Joden en Koerden. Gezien de populatie in Zeist zal vooralsnog het merendeel van de aanvragen komen vanuit de Islamitische godsdienst.

Het verlenen van vrijstelling
Het toekennen van de vrijstelling geschiedt op grond van artikel 11, lid f van de Leerplichtwet.
Artikel 13 Leerplichtwet regelt de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstelling. In dit artikel wordt de bepaling aangegeven dat vrijstelling kan geschieden indien uiterlijk twee dagen voor de verhindering aan het "hoofd" kennis is gegeven van deze verplichting.

Islamitische feestdagen
De data van de Islamitische feestdagen worden per jaar door de overheid aldaar vastgesteld.
a. Suikerfeest: Aid el Fitr / Seker Bayrami: einde van de vastenperiode Ramadan / Ramazan: 27 of 28 december 2000; b. Offerfeest: Aid el Kebir/ Kurban Bayrami / Hari raja haji: Herdenking van het offer van Abraham voor Moslims, Turkse Moslims en Islamitische Molukkers:15 maart 2001;
c. Mouloud: Geboortedag van de Profeet (alleen voor Marokkaanse leerlingen en leerkrachten)4 of 5 juni 2001.

Er kan in verband met in de maanstand een verschil optreden met de data van de feestdagen.

Toekenning verlof
Voor de aanvragen tot vrijstelling wegens godsdienstige verplichtingen gelden dezelfde aanvraagvoorwaarden te weten, twee dagen te voren dient de vrijstelling aangevraagd te worden.
Bij de toepassing van de verlofregeling kan dit echter nooit tot gevolg hebben, dat leerlingen en leerkrachten uit een en dezelfde bevolkingsgroep op verschillende dagen verlof krijgen.

Afspraak met de schoolbesturen in Zeist
De schoolbesturen in Zeist, die zijn vertegenwoordigd in het Besturenoverleg Lokaal Onderwijs Zeist (BOLOZ) hebben de afspraak gemaakt, dat alle betreffende scholen in het Zeister onderwijs conform artikel 11,lid f van de Leerplichtwet vrijstelling verlenen indien de ouders / voogden dan wel leerlingen daartoe minimaal twee dagen tevoren een schriftelijk verzoek hebben ingediend. Het 'hoofd' van de school verleent vervolgens de vrijstelling. Islamitische leraren kunnen op verzoek verlof krijgen volgens de regeling kort buitengewoon verlof door het bevoegd gezag.
De duur van de vrijstelling voor een Islamitische feestdag te maximaliseren op twee schooldagen.

Gemeente Zeist verstrekt bij vorst geen strooizout voor particulieren

De gladheidbestrijding wordt met ingang van dit winterseizoen niet langer door de gemeente Zeist verzorgd. Het is een taak, die overgenomen is door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Hiermee komt het verstrekken van strooizout aan particulieren te vervallen. Het verstrekken van strooizout aan burgers past niet binnen de bedrijfsvoering van RMN en wordt daarom door hen niet voortgezet. Gelukkig zijn er alternatieve oplossingen. Strooizout is tegenwoordig ook te verkrijgen bij tuincentra of bij grote "doe-het-zelf" winkelketens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...