Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Den Helder handhaaft bordelen op de huidige plaats

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

College handhaaft bordelen op de huidige plaats

datum: 24 november 2000

tekst

Het college van burgemeester en wethouders stelt de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken en vervolgens de raad voor om de bordelen in Den Helder niet te verplaatsen. Uit onderzoek is het college gebleken dat verplaatsing van de huidige bordelen slechts tegen hoge kosten mogelijk is.

De afgelopen jaren is gekeken wat de afschaffing van het bordeelverbod in het wetboek van Strafrecht voor de gemeente Den Helder betekent. Hoewel de bedrijfstak daarmee werd gelegaliseerd moesten de gevolgen van de afschaffing van het verbod in de APV worden geregeld. Los van die onderwerpen moest ook worden gekeken naar de locaties van de bordelen. De huidige drie bordelen bevinden zich aan de Weststraat en de Binnenhaven. Met name de bordelen aan de Weststraat leverden klachten van omwonenden op.

De bordeelhouders hebben te kennen gegeven om bedrijfseconomische redenen het liefst in de huidige panden gevestigd te blijven. Zij hebben aangegeven dat zij hun panden willen opknappen, waarbij de gevels in oude staat worden teruggebracht. Daarmee zal de uitstraling van de bordelen geen afbreuk doen aan de herontwikkeling van de Oude Rijkswerf Willemsoord. De herkenbaarheid als bordeel zou `s avonds nog slechts uit bescheiden uiterlijke kenmerken zijn af te leiden. Hoewel de omwonenden een voorkeur voor verplaatsing hebben uitgesproken, is van de zes onderzochte alternatieve locaties alleen Het Nieuwe Diep als mogelijkheid overeind gebleven. Ook daar blijkt vestiging niet gemakkelijk. Er zijn geen geschikte panden voorhanden, het bestemmingsplan moet gewijzigd en de daar gevestigde bedrijven hebben bij voorbaat duidelijk gemaakt bezwaar te maken en een schadeclaim in te zullen dienen.

Uit onderzoek van de Stichting Advies Bureau Onroerende Zaken (SAOZ) uit Rotterdam blijkt het college dat de gemeente met minimaal met twee miljoen gulden schadeloosstelling rekening moet houden. De bordeelhouders zijn bereid bij handhaving van de huidige locaties maatregelen te treffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het parkeergedrag van bezoekers, een telefoonnummer waarop klachten gemeld kunnen worden, afspraken met taxibedrijven en toezicht op klanten door portiers. Ook wilen zij de ingang verplaatsen naar de zijkant van de gebouwen.

Het bestemmingsplan Grachtengordel kent ter plaatse de bestemming "wonen", maar biedt ook de ruimte voor andere activiteiten. Er is daarmee sprake van een vermenging van functies. Voor het college blijft echter voorop staan dat de omwonenden niet onacceptabel in hun woongenot mogen worden geschaad. De bordeelhouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om naleving van de voorschriften in de exploitatievergunningen, gericht op het tegengaan van overlast. Regeling van de sluitingsuren maakt daar onderdeel van uit. De gemeente zal een handhavingsprotocol opstellen, inclusief sancties.

Op basis van het bovenstaande stelt het college de raad voor onder strenge voorwaarden met betrekking tot beheersing van de overlast en het uiterlijk aanzien van de bordelen in Den Helder in te stemmen met handhaving van de bordelen op hun huidige locaties.

Laatst bijgewerkt: 04 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie