Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerkingsovereenkomst voor vorming LTO-concern

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

Samenwerkingsovereenkomst voor vorming LTO-concern

Land- en tuinbouworganisaties willen krachten bundelen om slagvaardig en doelmatig te werken

Vrijdag 24 november 2000 - Een slagvaardige en doelmatige belangenbehartiging en dienstverlening voor alle aangesloten agrarische ondernemers. Dit is het belangrijkste doel van een overeenkomst, die vandaag in concept naar de regionale* land- en tuinbouworganisaties, vaktechnische organisaties en vakgroepen van LTO-Nederland is gestuurd. Een bundeling van krachten en samenwerking door de hele organisatie heen zijn de hoofdelementen van de voorgenomen concernvorming.

Het is de bedoeling dat de samenwerkingsovereenkomst op 19 december a.s. door alle betrokken partijen wordt ondertekend. LTO wil begin volgend jaar met de nieuwe werkwijze en aangepaste organisatiestructuur aan de slag. Dan zal ook al worden gewerkt aan de hand van één gezamenlijk jaarplan en één gezamenlijke begroting en een vijftal zgn. resultaatgebieden.

LTO is zowel branche- als koepelorganisatie; in deze ondernemersorganisatie werken sinds 1995 samen de vijf regionale LTO-organisaties en vaktechnische en sectorale organisaties. Met de vorming van een LTO-concern willen de deelnemende organisaties een vernieuwing doorvoeren om heel doelmatig de belangen van de leden te behartigen en om ondernemende agrariërs ook op het gebied dienstverlening en advies op maat te bedienen.

De aanzet tot vernieuwing was de nota In de verandering ligt de versterking, waarin ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen in en buiten land- en tuinbouw zijn geschetst. Zo loopt het aantal bedrijven terug, is een ontwikkeling in gang gezet naar innovatieve, kennis- en kapitaalintensieve producties en zal de functie van boeren en tuinders als gebruiker én verzorger van de groene ruimte veranderen. Markt en samenleving zijn de piketpalen voor LTO, dat de besturing op het geheel van de huidige, uiteenlopende activiteiten onvoldoende vindt.

De in LTO-verband samenwerkende partijen hebben de ambitie om door vernieuwing van werkwijze en organisatiestructuur beter bij de leden in beeld te brengen wat het LTO-concern hen te bieden heeft. Tegelijkertijd is met het oog op een versterking van de organisatie zelf noodzakelijk dat zowel bestuurders als medewerkers resultaat gerichter werken; alle medewerkers en middelen zijn straks flexibel inzetbaar in een gezamenlijk concern.
Het wegnemen van overlap en een betere afstemming en coördinatie van activiteiten moeten voordelen opleveren voor de leden. De belangen van die leden staan bij de hele operatie voorop; alle belangen - plaatselijk of regionaal en van Den Haag tot en met Brussel - en mogelijkheden aan dienstverlening en advies, moeten voor de leden zichtbaar en herkenbaar zijn.

Als de betrokken organisaties akkoord gaan zal samenwerking met de nu voorgelegde overeenkomst officieel worden vastgelegd. De overeenkomst voorziet in een traject, waarbij de besluiten in het eerste halfjaar van 2001 worden goedgekeurd door de ondernemingsraden, Algemene Vergaderingen en besturen van de ruim twintig betrokken organisaties en sectoren (vakgroepen). Daarna zal een en ander worden vastgelegd in statuten en reglementen van LTO-Nederland, zodat de 'nieuwe' LTO-organisatie in 2002 formeel van start gaat.

Met het oog op een toenemende wisselwerking tussen belangenbehartiging, dienstverlening en groepsgerichte activiteiten zullen de in LTO-concern deelnemende organisaties een deel van hun bevoegdheden overdragen aan het nieuw te vormen (dagelijks) bestuur en managementteam. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit elf leden. Van alle deelnemende organisaties zal de voorzitter zitting krijgen in het Algemeen bestuur van LTO.
Het is de bedoeling dat de diverse bestuurders voor medio februari 2001 zijn benoemd. Per 15 februari 2001 zal ook het vernieuwde managementteam van LTO van start gaan. Dit MT zal bestaan uit vijf personen.


*De regionale organisaties zijn:
Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Nederland)

De vaktechnische organisaties zijn:

-Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) / vakgroep LTO Fruitteelt
-Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) / vakgroep LTO
bloembollen en bolbloemen

-Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) / vakgroep LTO Boomteelt
-Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) / vakgroep LTO
Paddestoelenteelt

-Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) / vakgroep LTO Pluimveehouderij

-Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers (NVP) / vakgroep LTO Plantaardig Uitgangsmateriaal

-Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders (NOK) / vakgroep LTO Konijnenhouderij

-Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE) / vakgroep LTO
Edelpelsdieren

De vakgroepen zijn:
Vakgroep LTO Glastuinbouw
Vakgroep LTO Melkveehouderij
Vakgroep LTO Vleeskalverhouderij
Vakgroep LTO Varkenshouderij
Vakgroep LTO Schapen- en Geitenhouderij
Vakgroep LTO Akkerbouw
Vakgroep LTO Vollegrondsgroenteteelt

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie