Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aangevraagde vergunningen Gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Aangevraagde vergunningen week 47 ¦ Wijziging verkeersbesluit ¦ Verleende ligplaatsvergunningen week 47 ¦ Aangevraagde vergunningen week 46 ¦ Wijziging verkeersbesluit ¦ Subsidieregeling ter bevordering van kwaliteit van gevelreclame ¦ Geschiktheidsverklaring seksinrichtingen ¦ Notitie Coffeeshopbeleid ¦ Diverse verordeningen ter inzage ¦ Hogere Waarde Verkeerslawaai Harlingerstraatweg 103 t/m 111. ¦ Wijziging verkeersbesluit ¦ Bezwaarschrift en informatie

Aangevraagde vergunningen week 47

Vergunningen aangevraagd en/of verleend:

1. L. Touwen, voor het hebben van een loopbrug 2,00 x 2,00 m (l x b) boven openbaar vaarwater aan de Emmakade 204 te Leeuwarden, 18594/RS/131-B.

2. Gemeente Leeuwarden, voor het plaatsen van een ponton met daarop een keet van hooguit 2 lagen aan de Willemskade, ten behoeve van reconstructie werkzaamheden op de Sophialaan op 12 februari 2001 tot en met 5 oktober 2001, 19663/RS/132-B.

Vergunning verleend

1. Vereniging voor Volksvermaken Lekkum, Miedum, Snakkerburen, voor het houden van het jaarlijkse dorpsfeest op vrijdag 1 juni, zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2001 op de locatie(s): het zgn. trapveldje te Lekkum, 17749/HB/35-W.

Wijziging verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

Onlangs is het buseiland op de Wirdumerpoortsdwinger zover gevorderd dat het hele plein in gebruik genomen kan worden.

Daarvoor zijn de volgende verkeersregels van kracht.
1. Alle gemotoriseerd verkeer vanuit zuidelijke richting wordt voor de Wirdumerpoortsbrug verplicht om rechtsaf te slaan. Slechts lijnbussen en (brom)fietsers mogen de brug in noordelijke richting berijden.

2. Het noord-zuid gaande fietsverkeer dient voor het Beursgebouw van het fietspad gebruik te maken.

3. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de richting Blokhuisplein kan slechts in de richting van de Wirdumerpoortsbrug afrijden (parkeergarage dus niet meer bereikbaar vanuit deze richting).
4. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Weaze wordt verplicht rechtsaf te slaan.

5. Gemotoriseerd verkeer komende uit de Wirdumerdijk wordt verplicht rechtsaf te slaan.

6. Het deel van het Zaailand, gelegen tussen de Zuiderstraat en de Wirdumerpoortsdwinger mag voor gemotoriseerd verkeer slechts in westelijke richting bereden worden.

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, bij de balie op de 1e verdieping. Belanghebbenden kunnen deze hier inzien en een toelichting verkrijgen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, o.v.v. SO/Verkeer. Het bezwaar moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Verleende ligplaatsvergunningen week 47


1. Westersingel 62,m/s Seefûgel, lang 22 meter.
2. Emmakade ZZ 188,m/s Syrah, lang 28 meter.
3. Emmakade ZZ 202,m/s Nijverheid, lang 15 meter.
4. Emmakade ZZ 206,m/s Roeli, lang 30 meter.
5. Emmakade NZ 189,m/s Lytse Jurre, lang 15 meter.
6. Emmakade NZ 225,m/s Avenir, lang 29 meter.
7. Emmakade ZZ 174,m/s Neeltje Jacoba, lang 30 meter.
8. Emmakade ZZ 216,m/s Orion I, lang 28 meter.
Bezwaarschrift

Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie