Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ubuntu: mens en menselijkheid in het Afrikaanse denken

Datum nieuwsfeit: 25-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AFRIKAANSE FILOSOFIE, zaterdag 25 november 2000

Ubuntu: mens en menselijkheid in het Afrikaanse denken. Een dialoog tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën

In een tijd van veelvuldige communicatie van mensen uit verschillende culturen op de gebieden van politiek en economie, wetenschap en kunst is het nodig, dat ook op het gebied van de filosofie een uitwisseling tussen de verschillende culturen plaatsvindt. De meest adequate vorm hiervoor zijn intercultureel filosofische dialogen. De erkenning van de ander als gelijkwaardig en openheid voor zijn andere manier van denken zijn belangrijke voorwaarden voor dit soort dialogen. Als voorbeelden van onderwerpen waarover dialogen tussen Afrikaanse en westerse filosofieën vruchtbaar zijn, kunnen worden genoemd: (1) Persoon en gemeenschap, (2) Socialisme en democratie, (3) Tijd en ontwikkeling, (4) Dood en reïncarnatie. De mens staat in het middelpunt van het Afrikaanse denken. Dat blijkt vooral uit de gemeenschapszin, die in Afrika van grote betekenis is, wat echter niet wegneemt, dat ook het individu een zelfstandige rol kan spelen. In de Afrikaanse versies van socialisme en democratie komt dit mensbeeld duidelijk tot uitdrukking. Voor een goed begrip van de Afrikaanse mens is zijn tijdsbeleving en zijn tijdsdenken cruciaal. Uit de verschillen tussen het Afrikaanse en het westerse tijdsbegrip valt af te lezen, waar de oorzaken van de moeilijkheden liggen, in Afrika ontwikkeling op gang te brengen en op gang te houden. De manier waarop over dood en reïncarnatie wordt gedacht, laat zien dat de spirituele dimensie (de wereld van de geesten) in het denken en leven van de Afrikaanse mens een veel belangrijkere rol speelt dan in het Westen.

Aanbevolen literatuur

* Ramose, M.B., African Philosophy Through Ubuntu, Harare Mond Books, 1999
* Gyekye, K., African Cultural Values. An Introduction, Philadelphia, Pa./Accra, Ghana Sankofa Publishing Co., 1996

* Kimmerle, H., De dood is (g)een einde. Over het dubbele gezicht van het einde in intercultureel perspectief, Rotterdamse Filosofische Studies XV, 1992
* Kimmerle, H. Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën, Amsterdam/ Meppel Boom, 1995

Prof. dr. H. Kimmerle (1930) studeerde filosofie aan de universiteiten van Tübingen, Bonn en Heidelberg. Heinz Kimmerle promoveerde op de hermeneutiek van Schleiermacher. Na werkzaamheden op het gebied van de filosofie van Hegel en de geschiedenis van het dialectisch denken aan het Hegel-archief te Bonn en de universiteit van Bochum, was hij van 1976 tot aan zijn emeritaat in 1995 hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste vijf jaar van het hoogleraarschap had Heinz Kimmerle een bijzondere leeropdracht voor Grondslagen van interculturele filosofie. Hierbij concentreerde hij zich op Afrikaanse filosofie, interculturele filosofie en kunst vormen het zwaartepunt van zijn huidige activiteiten. Op de genoemde gebieden van zijn belangstelling heeft Heinz Kimmerle veelvuldig gepubliceerd.

Algemene gegevens:

1) CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2) FOW is een landelijke organisatie: Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.

3) Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4) Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in UTRECHT.
5) Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 50,- per dag (voor 2001 f 75,- per dag) aan de zalen te voldoen.

6) Data voor 2000 zijn de zaterdagen 4 november, 25 november en voor 2001: 19 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei, 15 september, 6 oktober, 10 november en 15 december.

7) Folder en inschrijven bij Filosofie Oost - West, Oude Rijksstraatweg 9, 7391 MA Twello of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
8) Website: www.filosofie-oostwest.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie