Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage 'Beter Bodegraven' stedelijke vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 27-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
"BETER BODEGRAVEN"

secretariaat:
J. Boom Aan het College van B&W Vossestaart 2 en de Raadsleden 2411 ML Bodegraven van de Gemeente Bodegraven RABO rek. : 39.88.14.325 Raadhuisplein 1 E-mail : (info@beterbodegraven.com) 2411 BD Bodegraven (jaap.arens@planet.nl) Url : www.beterbodegraven.com

Bodegraven, 27 november 2000

betreft: inbreng bijdrage "Beter Bodegraven"
Stedelijke Vernieuwing/Structuurvisie

Geachte Heer, Mevrouw,

Op 22 juni 2000 heeft de Raad besloten akkoord te gaan met de ontwikkeling van een structuurplan en een daarbij gerelateerde ontwikkelingsvisie "Wonen en Leven" voor de Gemeente Bodegraven. Alhoewel de Gemeenteraad periodiek betrokken wordt bij deze ontwikkeling wil de fractie van "Beter Bodegraven" reeds in deze fase een bijdrage leveren in deze discussie. Deze bijdrage is in onze optiek een aanzet tot een visie op wonen in Bodegraven in de 21e eeuw.

In een luchtballon boven Bodegraven

In een luchtballon boven Bodegraven en dan goed naar beneden kijken. Wie zou dat niet een aansprekende belevenis vinden. Helaas is dat u en ons tot nu toe niet overkomen. Maar wie weet.

Kijken vanuit een luchtballon geeft een totaaloverzicht, dat kan leiden tot een toekomstbeeld over de ruimteverdeling in ons dorp als geheel en dat is vooral als het om toekomstig wonen gaat volgens ons hard nodig.

En we krijgen nu kansen om dat wonen te beïnvloeden en wel om vier redenen, te weten:
1. Rijk en provincie stappen af van het contingentenbeleid en staan een contourenbeleid toe. In goed Nederlands betekent dit, dat Bodegraven tot nu toe om en nabij 20 woningen per jaar nieuw mocht bouwen, maar in de toekomst mag er meer.
Binnen de contouren mogen we de ruimte dus optimaal voor bebouwingsdoeleinden benutten. Dat is een uitdaging waarvoor "Beter Bodegraven" graag in een luchtballon zou willen klimmen en goed zou willen bekijken wat nog kan en wat moet worden aangepast.


2. Het Rijk is bereid te investeren in stadsvernieuwing, dat wil zeggen geld wil geven voor renovatie en vervangende nieuwbouw in en nabij het centrum.

3. Bovendien is binnenkort geld beschikbaar door de verkoop van aandelen ENECO die de Gemeente in bezit heeft. Zonder alles direct te willen uitgeven, lijkt het bestemmen van een belangrijk deel van dit geld voor (sociale) woningbouw en woningverbetering een uitstekend doel.

4. Binnen de Gemeenteraad leeft bijna unaniem de opvatting dat op het gebied van wonen in Bodegraven, met name waar het gaat om de huursector, een sprong voorwaarts zeer hard nodig is.
Wij menen dat partijen in Bodegraven het eerst in grote lijnen eens moeten worden over de toekomstige woonfuncties binnen ons dorp. Daarna kunnen we de "legpuzzel" gaan invullen rekening houdend met dat grote geheel. Tot nu toe werden de gaatjes opgevuld volgens het principe: "Wat levert het de Gemeente op?" Dit principe doet geen recht aan de sociale verantwoordelijkheid die de Gemeente in onze ogen heeft. Samen met de Woningstichting Bodegraven, die bereid is ook die sociale verantwoordelijkheid te dragen, moeten, we kan het zijn zo snel mogelijk het wonen in Bodegraven beter en ruimhartiger mogelijk maken.

Weg met de woningnood , een meeslepende uitdaging die "Beter Bodegraven" met open vizier tegemoet wil treden samen met allen die van goede wille zijn.

Wat wil "Beter Bodegraven" in deze nog jonge eeuw in Bodegraven op woongebied proberen te realiseren binnen de ons gegeven contouren. In grote lijnen zouden de volgende regels daarbij kunnen gelden:
- Bedrijven weg uit de woongebieden. Er komt immers een nieuw bedrijventerrein. De bestemmingsplannen moet de Gemeente hierop aanpassen;
- Alle vrijkomende open plekken opvullen;
- Goed overwegen waar wat gebouwd moet worden. (bijvoorbeeld bouwen voor ouderen en gehandicapten dicht bij voorzieningen, bouwen voor alleenstaanden.) Bouwen van woningen met een goede kwaliteit en levensloop bestendig;
- Evenwichtige verdeling bij de bouw tussen huur- en koopsector. Dit evenwicht is thans ernstig verstoord ten nadele van de huursector (voorkom "inkomens-wijken").
"Beter Bodegraven" is daarom van mening dat het inbreiden uit de tachtiger jaren daadkrachtig voortgezet moet worden. Wat betekent dit concreet:

1) De Willem de Zwijgerlaan vanaf hoek Koninginneweg tot de Nieuwe Markt krijgt een woonbestemming. Deze straat moet een fraaie 'woonboulevard' worden. Het vrijkomend terrein van de brandweerkazerne kan al op korte termijn aangewend worden voor de bouw van sociale (huur-) woningen. De nu nog aanwezige bedrijven die gehuisvest zijn in de monumentale kaaspakhuizen kunnen verplaatst worden naar het nieuwe bedrijventerrein. De alsdan leegkomende kaaspakhuizen kunnen na verbouwing een woonbestemming krijgen (starterswoningen en woningen voor alleenstaanden?);
2) Op het terrein van de zoutopslag aan de Koninginneweg moet ook aangewend worden voor de bouw van sociale (huur-)woningen;
3) Andrélon verplaatsen naar het nieuwe bedrijventerrein Rijnhoek;
4) Het Schuitema II-project aanpakken, met andere woorden: van Welzen, Blokker en andere daar gevestigde bedrijven naar het bedrijventerrein Rijnhoek verplaatsen;
5) Het driehoekje bij de Paardenburg een qua architectuur mooie invulling geven (starterswoningen?);
6) De voetbalvelden in de Dronenwijk een woonbestemming geven (onder het beding dat de daar gevestigde verenigingen elders binnen de gemeente andere velden krijgen);
7) Doortrekken van de Burg. Kremerweg Noord zodat deze goed aansluit op de rotonde bij de Broekvelderbrug. De beschikbaar komende ruimte een woonbestemming geven.

8) Bouwen tussen spoorlijn en het bedrijventerrein Groote Wetering waarbij net als in de wijk Broekvelden sportterreinen worden aangelegd als buffer tussen de woonfunctie en de bedrijven.
In een luchtballon boven Bodegraven, zou u dat ook zo'n aansprekende belevenis vinden?

Hoogachtend,

"BETER BODEGRAVEN"
namens deze,

Jaap Arens

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie