Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Millennium Summit van de VN

Datum nieuwsfeit: 27-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404317der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 27 november 2000 Auteur Thijs Büchli

Kenmerk 00/DVF-PJ/589 Telefoon +31 (0)70 348 5690

Blad /1 Fax +31 (0)70 348 4817

Bijlage(n) 1 E-mail (thijs.buchli@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van de vragen van de leden Hirsch Ballin en Van Gennip

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de griffier uwer Kamer d.d. 24 oktober 2000, waarbij gevoegd waren de door de leden Hirsch Ballin en Van Gennip overeenkomstig artikel 40 van het Reglement van orde van de Eerste Kamer bij u ingediende vragen met betrekking tot de brief van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties inzake verdragen, heb ik de eer u hierbij, mede namens de Minister-President, onze antwoorden aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken


1.
Hoe heeft de Minister-President de brief van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi A. Annan, van 15 mei 2000 aan de staatshoofden en regeringsleiders beantwoord?

De Nederlandse Permanent Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York heeft op aanwijzing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het kabinet van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ingelicht dat de Minister-President voornemens was de Millennium Summit bij te wonen.


2.
Heeft
de regering -mede gelet op artikel 90 van de Grondwet (bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde) - actief steun gegeven aan het pleidooi van de Secretaris-Generaal om ter gelegenheid van de Millennium Summit van 6-8 september wereldwijd de nog bestaande leemten te dichten in de gelding van de belangrijke multilaterale verdragen?

Ja. En marge van de Millennium Top zijn door het Koninkrijk der Nederlanden twee op 25 mei te New York totstandgekomen protocollen ondertekend bij het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (te weten de Facultatieve Protocollen inzake kinderen in gewapend conflict en inzake kinderhandel,
-prostitutie en -pornografie). Deze protocollen zullen zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal worden gestuurd ter parlementaire goedkeuring.


3.
Zijn er in de "core group of multilateral treaties" die de Secretaris-Generaal heeft opgesomd thans nog verdragen die niet voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden van kracht zijn?

Ja. Zie ook beantwoording van de vragen 4 en 5.


4.
Zo ja, om welke verdragen gaat het, en welke werkplanning wil de regering hanteren om deze leemten te dichten?

Met betrekking tot het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het VN-verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen zijn de goedkeuringsstukken in voorbereiding.

Het Verdrag inzake de veiligheid van VN- en geassocieerd personeel is op 13 oktober 2000 aan de Staten-Generaal voorgelegd ter stilzwijgende goedkeuring en is inmiddels goedgekeurd.

Het goedkeuringswetsvoorstel met betrekking tot het Statuut voor het Internationaal Strafhof is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.

Het Protocol van Kyoto bij het VN-klimaatverdrag is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is op 9 oktober jongstleden naar de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd.


5.
Mochten er in de "core group" verdragen zijn waarvan de regering van oordeel is dat deze niet voor het gehele Koninkrijk kunnen worden bekrachtigd, wilt u dan aangeven om welke verdragen het gaat en welke overwegingen daarvoor gelden?

De volgende verdragen zijn nog niet voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden bekrachtigd omdat op de Nederlandse Antillen en Aruba de desbetreffende uitvoeringswetgeving nog niet gereed is:


- Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele

onderscheidende werking te hebben;


- Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben;


- Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens.

Met betrekking tot het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming in de

landen die te kampen hebben met ernstige droogte en/of woestijnvorming, in het bijzonder in

Afrika, hebben de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba te kennen gegeven dat

medegelding van het verdrag voor hun land niet wenselijk wordt geacht (kamerstukken II 1994/95,

24 144).

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is bekrachtigd voor Nederland en de Nederlandse

Antillen. Van de zijde van de regering van Aruba is inmiddels het verzoek ontvangen om ook voor

dat land het verdrag te bekrachtigen.

Met betrekking tot de Internationale Conventie inzake de bescherming van de rechten van alle

migrerende werknemers en hun gezinnen is destijds besloten dat partij worden door het Koninkrijk

niet wenselijk of zinvol wordt geacht. In september 1999 is desgevraagd aan de Tweede Kamer

medegedeeld (kamerstukken II 1999/2000, 26 800 V, nr. 5, blz. 10) dat enkele van de in het verdrag

vastgelegde verplichtingen in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en het Nederlands beleid.

Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2001 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

heb ik overigens toegezegd terzake in overleg te treden met de collega van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (handelingen II, 2 november 2000, 18-1308).

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...