Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Risico langdurig ziekteverzuim in de zorg

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Risico langdurig ziekteverzuim in de zorg

Nr. 2000/212
28 november 2000

Risico op langdurig ziekteverzuim in de zorg ten dele verklaard door ongunstige arbeidsomstandigheden

Het relatief hoge risico op langdurig ziekteverzuim in de zorgsector kan voor bijna 40 procent worden verklaard doordat de arbeidsomstandigheden in de zorgsector over het algemeen ongunstiger zijn dan in andere sectoren. In de zorgsector hebben werknemers vaker dan in de overige sectoren te kampen met hoge werkdruk en lichamelijk zwaar werk. Een succesvolle aanpak van de werkdruk en de lichamelijke belasting zou het risico op langdurig verzuim in de zorg fors kunnen verminderen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd door Bureau Astri. Staatssecretaris Hoogervorst heeft het onderzoeksrapport .Arbeidsrisico.s en Arbeidsongeschiktheid in de Zorgsector. aan het parlement aangeboden, mede namens minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijk met dit onderzoek, heeft de staatssecretaris afzonderlijk de brancheprestatievergelijking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit deze Sectoranalyse 2000 blijkt dat de kans op arbeidsongeschiktheid in de zorgsector in 1999 fors hoger ligt dan gemiddeld. Door het grote aantal werknemers in de zorg (ongeveer 900.000 werknemers) draagt de zorgsector ook het meest bij aan de instroom in de WAO.

Staatssecretaris Hoogervorst wil de onderzoeksresultaten gebruiken bij het afsluiten van arboconvenanten, waarbij overheid, werkgevers en werknemers concrete en zo mogelijk kwantitatieve afspraken maken over het verminderen van een of meer arbeidsrisico.s in bedrijfstakken en over de verbetering van vroegtijdige reïntegratie. Met een aantal deelsectoren in de zorg (thuiszorg en kinderopvang) zijn vorig jaar convenanten afgesloten over het terugdringen van de lichamelijke belasting en het verminderen van de werkdruk. Daarnaast zijn er met verschillende deelsectoren - de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, en de verpleging en verzorging - intentieverklaringen getekend om op korte termijn arboconvenanten af te sluiten op het gebied van lichamelijke en
psycho-sociale belasting, en op het terrein van ziekteverzuimbegeleiding en vroegtijdige reïntegratie.

Het verminderen van de werkdruk en het terugdringen van de lichamelijke belasting zijn speerpunten in de zogenoemde aanpak .Arboconvenanten nieuwe stijl.. Met name hoge werkdruk en zware lichamelijke belasting zijn veel voorkomende risico.s in de zorgsector. Op andere risico.s en werkkenmerken scoort de zorgsector echter weer gunstiger. Zo komen eentonig werk, een slechte sfeer, geen plezier in het werk, slechte aansluiting tussen functie en opleiding, repeterende bewegingen en fysisch zwaar werk (lawaai, onveilig werk, blootstelling aan trillingen) in de zorg minder vaak voor dan in de overige sectoren.

Het onderzoek geeft voor een deel antwoord op de vraag waarom werknemers in de zorgsector vaker langdurig verzuimen dan werknemers in de overige sectoren. Echter zestig procent van het verschil blijft nog onverklaard. Mogelijke verklaringen voor de rest van het hogere arbeidsongeschiktheidsrisico in de zorg zijn onder meer verschillen in andere, niet onderzochte factoren, zoals emotionele belasting, steun van collega.s en kwaliteit van leidinggeven. Ook verschillen in kwaliteit en effectiviteit tussen de zorg en andere sectoren op het gebied van verzuimbegeleiding en reïntegratie kunnen volgens de onderzoekers een verklaring zijn voor het hogere arbeidsongeschiktheidsrisico in de zorg.

28 nov 00 15:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie