Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak zelfstandige projectprocedure Vlieland

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Home
Gemeentehuis
Actueel
Alg. Informatie
Toerisme/Recreatie
Musea
Onderwijs / Welzijn
Foto's
Links
Kaart

Klik hier om de nieuwe gemeentegids aan te vragen.

Uit het Kastje 45

Inspraak zelfstandige projectprocedure

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat zij aan de ingezetenen en andere natuurlijke en rechtspersonen, die een belang hebben in deze gemeente, gelegenheid geven hun mening kenbaar te maken omtrent het voornemen van het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan een vrijstellingsverzoek van Stichting Recreatiebelangen Vlieland inzake het verbouwen en vergroten van twee toilet-gebouwen op camping Stortemelk. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied, omdat de maximum te bebouwen oppervlakte wordt overschreden. Medewerking kan slechts verleend worden nadat en voor zover vrijstelling is verleend op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 28 november 2000 gedurende een periode van vier weken voor een ieder in het gemeentehuis ter inzage en kan in deze periode worden ingezien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen zienswijzen omtrent dit vrijstellingsverzoek schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Indien u mondeling zienswijzen kenbaar wilt maken kunt u contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ordening (tel. 0562-452719) om een afspraak te maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie