Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Heraldisch symposium Centraal Bureau voor Genealogie

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor Genealogie

Heraldisch symposium - 30.11.2000

Dinsdag 28 november jl. vond op initiatief van het Centraal Bureau voor Genealogie een heraldisch symposium plaats. Aanleiding voor de bijeenkomst in het Auditorium van het Algemeen Rijksarchief was het verschijnen van het nieuwe Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dat nagenoeg geheel is gewijd aan het thema 'heraldiek'.

De Zuid-Nederlandse wapenkoningen en hun klanten in het Noorden

Prof. Dr. L. Duerloo, hoogleraar economische geschiedenis aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) en het Vesalius College (Vrije Universiteit) te Brussel, hield bij die gelegenheid een lezing over 'De Zuid-Nederlandse wapenkoningen en hun klanten in het Noorden'. Hij schonk daarbij aandacht aan de dienstverlening van de Heraldische Kamer te Brussel en haar wapenkoningen op het gebied van genealogie en heraldiek. Op basis van hun onderzoek en hun collecties leverden deze wapenkoningen attesten af die spreker in drie hoofdgroepen onderverdeelt: de adelsattesten, die bevestigden dat een persoon of familie tot de adelstand behoort, genealogische attesten, die bedoeld waren om bepaalde personen op grond van hun vermeende afstamming toegang te verschaffen tot bepaalde maatschappelijke kringen, fondsen enzovoorts, en wapenattesten, die in hun meest eenvoudige vorm bevestigen dat iemand gerechtigd is een bepaald wapen te voeren.
Prof. Duerloo gaf in zijn toespraak aan dat de functie van de wapenkoningen met name moet worden gezien in het licht van sociale en geografische mobiliteit. Wie op de maatschappelijke ladder opklom of zich elders als nieuwkomer een plaats trachtte te verwerven, kwam vroeg of laat bij de wapenkoningen terecht. Ook bij de Noord-Nederlandse klanten van de Zuid-Nederlandse wapenkoningen ging het in wezen om verwerving of verzekering van status.

Opzet, werking en resultaten van de Heraldische Databank

De heer H.K. Nagtegaal, verbonden aan het CBG, besprak vervolgens in een multimediapresentatie de 'Opzet, werking en resultaten van de Heraldische Databank'. De Heraldische Databank van het CBG is een in 1997 gestart project, waarbij op systematische wijze wapenafbeeldingen en de bijbehorende beschrijvingen en bronvermeldingen in een geautomatiseerd gegevensbestand worden ondergebracht. Voor de wapenafbeeldingen (in kleur) wordt gebruik gemaakt van een heraldisch tekenprogramma, waarbij de automatisering de bewerkers dwingt tot een uniforme beschrijving en een strikte aanduiding van bijvoorbeeld de schildverdelingen.
In de Heraldische Databank, waarvan de index zowel in de studiezaal als op de internetpagina van het CBG kan worden geraadpleegd, zijn momenteel ruim 12.000 wapens beschreven. In het bestand kan zowel op wapenfiguur als op familienaam gezocht worden.

De rol van het CBG in de heraldiek

N. Plomp, plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie, wijdde zijn lezing aan 'De rol van het CBG in de heraldiek'. Al bij de oprichting van het Centraal Bureau voor Genealogie in 1945 verwierf het bureau belangrijke heraldische verzamelingen, die in de daaropvolgende decennia werden uitgebreid, ondermeer met de ficheverzamelingen van R.T. Muschart en J.C.P.W.A. Steenkamp. Het CBG beheert momenteel de grootste heraldische verzameling in ons land, mede door de verzamelingen van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, die bij het CBG worden bewaard.
Spreker liet de verschillende soorten verzamelingen de revue passeren: de heraldische publicaties (ontsloten door de Bibliografie van de Nederlandse heraldiek), heraldische handschriften, de collecties lak- en zegelafdrukken en zegelstempels. Hij benadrukte het belang van die verzamelingen voor het heraldisch onderzoek in Nederland, een belang dat door een efficiëntere toegankelijkheid van de verzamelingen alleen maar groter wordt.

Presentatie van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie

Na de lezingen overhandigde CBG-directeur Dr. A.J. Lever aan Mr. Th. Schelhaas, oud-directeur van het CBG, oud-gemeentearchivaris van Leiden en thans vice-voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het eerste exemplaar van het nieuwe Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. In zijn dankwoord riep de heer Schelhaas alle genealogische en heraldische instellingen en verenigingen op, de handen ineen te slaan om met gezamenlijke inspanning het heraldisch onderzoek in de vele verzamelingen hier te lande voort te zetten.

Presentatie van de Digitale Index Biografische Woordenboeken

Aan het slot van de bijeenkomst presenteerde Dr. A.J. Lever aan de aanwezigen de Digitale Index Biografische Woordenboeken na 1900, een van de projecten van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deze index is vanaf vandaag op de studiezaal van het CBG online ter inzage en bevat een toegang op Nederlandse biografische woordenboeken die na 1900 verschenen zijn. Het gegevensbestand, dat nog elke dag wordt aangevuld met nieuwe verwijzingen, bevat inmiddels 60.000 namen van personen, van wie een biografie is opgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie