Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vertrouwen consument in voedsel kan groeien

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: LEI
Zoek soortgelijke berichten
LEI

persbericht / nr. 1638, 28 november 2000

Vertrouwen consument kan groeien door heldere informatie

Europa kan op het terrein van voedselveiligheid nog iets leren van de VS. Vooral de informatievoorziening naar de burger is in de VS veel transparanter en toegankelijker dan in Europa. Dat heeft een stabiliserend effect bij opkomende crisessituaties rond voedselveiligheid en volksgezondheid. De risicocommunicatie in VS maakt intensief gebruik van Internet. In de EU en zeker in Nederland zou dit medium veel effectiever kunnen worden ingezet om het consumentenvertrouwen te bevorderen. Dat is één van de conclusies uit een vergelijkend onderzoek van het LEI naar voedselveiligheid en consumen-tenvertrouwen in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Over de aan voedingsmiddelen verbonden risico's wordt in de Verenigde Staten anders gedacht dan in Europa. In Amerika ligt alle nadruk op de vraag of een product zelf de volksgezondheid kan schaden. In Europa staat veel meer het productieproces centraal en de gevolgen die dat kan hebben voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Politiek staat voedselveiligheid in de VS al vele jaren hoog op de agenda. De overheid heeft op Internet één centrale website over voedselveiligheid. Deze geeft de burger gemakkelijk toegang tot een grote hoeveelheid informatie, waaronder up-to-date waarschuwingen voor gevaarlijke producten, consumentenadviezen, klachtenprocedures en wetten. Ook de media besteden veel aandacht aan voedselveiligheid, zowel door het signaleren van gebreken als door actieve voorlichting over veilige voeding. In Europa is de politieke aandacht voor voedselveiligheid van recentere datum. Van de voorlichting, bijvoorbeeld in het kader van de Europese voedselveilig-heidscampagne, drong betrekkelijk weinig door tot de consument. Er is (nog) geen centrale, gezaghebbende instantie die het hele terrein van voedselveiligheid bewaakt. Waarschijnlijk draagt ook een andere houding van consumenten en media er toe bij, dat hier gemakkelijker dan in de VS vertrouwenscrises ontstaan ten aanzien van het voedsel. Deze hebben dan deels een reële achtergrond, maar kunnen deels ook als "informatiecrises" worden gekarakteriseerd. Het begin 2000 gepubliceerde Witboek over Voedselveiligheid van de Europese Commissie heeft als belangrijk doel de kennelijke daling van het consumentenvertrouwen een halt toe te roepen. De communicatie over vragen rond voedselveiligheid is zowel op Europees als nationaal niveau gediend bij een beter gebruik van Internet. De toenemende informatie die langs deze weg wordt verspreid is tot nu toe nauwelijks toegesneden op de gewone burger en consument. In Nederland streeft de overheid naar een betere communicatie door versterking van de rol van het Voedingscentrum. Een publieksvriendelijke aanpak zou kunnen bijdragen aan het vermijden van "informatiecrises" en daarmee aan een stabilisering van het consumentenvertrouwen.

Veilig en vertrouwd. Voedselveiligheid en het verwerven van consumentenvertrouwen in een comparatieve context. Deze publicatie is te bestellen door overmaking van 34,- op bankrekening 0300090641 van het LEI te Den Haag onder vermelding van rapport 5.00.06'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie