Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotterdam stelt bijstandsbeleid vast voor volgend jaar

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

College stelt bijstandsbeleid vast voor volgend jaar

(28-11) De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) moet ook volgend jaar grote inspanningen leveren om de algemene bijstandswet uit te voeren. Alles blijft erop gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te activeren, aan werk te helpen en financieel te ondersteunen. De uitvoering van bestaande verbeteringsplannen en nieuw rijksbeleid gaan daarbij hand in hand. Dat staat in het Beleidsplan voor de Algemene Bijstandswet voor 2001. De gemeente is verplicht om voor het Rijk elk jaar zo'n beleidsplan op te stellen. Behalve het beleidsplan stelt de gemeente ook altijd een jaarplan op dat breder van opzet is en meer voor eigen gebruik.

Twee jaar geleden is SozaWe begonnen met de uitvoering van een verbeterplan getiteld SoZaWe aan Zet. Daarin staat o.a. dat de dienstverlening aan de klant verbetert en dat de uitvoeringskosten omlaag gaan. De uitvoering van dat plan ligt redelijk op schema en wordt volgend jaar voortgezet. Dan krijgt bijvoorbeeld iedere uitkeringsgerechtigde een vaste bijstands-consulent toegewezen. Daarnaast moet de dienst inspelen op een aantal belangrijke externe ontwikkelingen. Zo komt er nieuwe wetgeving aan die van grote invloed is op het werk van de dienst.

De nieuwe Vreemdelingenwet bijvoorbeeld die waarschijnlijk per 1 juli ingaat, heeft tot gevolg dat asielzoekers aanspraak kunnen maken op vrije vestiging, werk, een bijstandsuitkering en op andere voorzieningen. Asielzoekers zullen zich waarschijnlijk vooral in de grote steden gaan vestigen. Dat levert dus extra werk op voor de dienst. Ook de invoering van het nieuwe belastingsysteem heeft ingrijpende gevolgen zowel voor de dienst als voor de uitkerings-gerechtigden.

Vanaf 1 januari gaat de gemeente meer financieel risico dragen voor de bijstand. Nu declareert de gemeente nog 100% van de uitgaven bij het Rijk, straks nog maar 75%. De bedoeling is dat gemeenten zo meer worden geprikkeld om mensen aan werk te helpen. Tegelijkertijd krijgt de dienst de beschikking over het fonds werk en inkomen. Dat is een bundeling van verschillende geldstromen die de gemeente naar eigen inzicht kan inzetten voor bijstandsuitkeringen en het aan werk helpen van mensen. Om daarvan zo goed mogelijk gebruik te maken, bereidt de dienst SoZaWe zich voor op een nieuwe rol als inkoper van reïntegratietrajecten bij commerciële bedrijven. Die is mogelijk geworden doordat de verplichte inkoop bij Arbeidsvoorziening dan geheel is afgeschaft.
Zo wil de gemeente volgend jaar 6500 werkzoekenden naar werk laten bemiddelen, al dan niet in combinatie met een opleiding. Al die trajecten bij elkaar kosten
52 miljoen gulden.

De gemeente krijgt volgend jaar ook een nieuwe rol bij de aanvraag en besteding van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. ESF-geld mag straks enkel worden ingezet in combinatie met eenzelfde hoeveelheid gemeentelijk geld. De gemeente is in de nieuwe regeling zowel subsidie-aanvrager als begunstigde. Het wachten is nog op een ministeriële regeling voor de nieuwe opzet.
Net als dit jaar verwacht SoZaWe volgend jaar zo'n 17 miljoen gulden aan ESF-subsidies te krijgen.

De dienst SoZaWe heeft volgend jaar 85 miljoen gulden beschikbaar om de armoede in de stad te bestrijden. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de Bijzondere Uitkering waarvoor steeds meer bevolkingsgroepen in aanmerking komen. Andere speerpunten blijven het kwijtscheldingsbeleid (23,6 miljoen), schuldhulp-verlening (7 miljoen) en de Rotterdampas
(5,8 miljoen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie