Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag wil meer bewonersparticipatie in Schilderswijk

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Voorstel voor nieuwe aanpak bewonersparticipatie Schilderswijk

Buurtbeheer en opbouwwerk gezamenlijk aan de slag

Op voorstel van wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie, stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om per 1 januari 2001 te starten met een nieuwe vorm van bewonersparticipatie in de Schilderswijk.
Aanleiding voor dit voorstel is de huidige situatie in de wijk: er bestaan vele verschillende culturen naast elkaar, er doen zich taalproblemen voor en de verhuismobiliteit is hoog.

Slechts een kleine groep bewoners zet zich actief in voor de wijk. Het doel van de nieuwe aanpak is de betrokkenheid van de individuele bewoners bij hun wijk te bevorderen.

De op te zetten 'buurtpanden' vormen de kern van waaruit de bewonersparticipatie gestalte zal krijgen. Deze panden zullen faciliteiten bevatten voor vergaderingen, spreekuren, informatie-voorziening e.d. voor de verschillende organisaties en groepen bewoners die in de buurt actief zijn. Vanuit de buurtpanden kunnen netwerken voor bewoners ontstaan met een veelzijdig en multi-cultureel karakter. Ook tal van instellingen die werkzaam zijn in de wijk worden in deze netwerken betrokken: welzijnswerk, politie, woningcorporaties, zorginstellingen etc.

Deze nieuwe formule is tot stand gekomen na intensieve gespreksrondes van de gemeente met bewoners- en migrantenorganisaties, professionele werkers en andere sleutelfiguren in de wijk. De komende drie jaar wordt bekeken of deze vorm goed werkt.

Het zelfstandig voortbestaan van de oude structuur van bewonersorganisaties wordt verlaten. De subsidie voor bewoners- en migrantenorganisaties op het gebied van samenlevingsopbouw wordt op een andere manier ingezet.

De bewoners in de Schilderswijk worden in de nieuwe aanpak gestimuleerd tot betrokkenheid bij hun wijk en hierbij ondersteund op drie niveaus: straat-, buurt- en wijkniveau.
In de straat wordt door een meer persoonlijke aanpak door professionele beheerders gestreefd naar een grotere rol van de bewoners bij het schoonhouden van de straat en hun directe woonomgeving. Bij de inrichting van straat en plein wordt de communicatie tussen bewoners en beheerders verbeterd en gesproken over de wensen, ideeën en oplossingen van de bewoners. Zij worden gestimuleerd om zich als vrijwilliger in te zetten voor de buurt.

Het opbouwwerk Stichting BOOG en het buurtbeheer Stichting Wijkbeheer Schilderswijk spelen een prominente rol bij de vormgeving van de buurtpanden.
Stichting BOOG zal de inhoudelijke aansturing van de buurtpanden verzorgen en biedt bewoners, actiegroepen, verenigingen en organisaties op buurt- en wijkniveau ondersteuning bij hun initiatieven.
Opbouwwerkers krijgen onder meer tot taak de bewoners beter te leren omgaan met de verschillen die bestaan in een multi-etnische samenleving als de Schilderswijk.
Stichting Wijkbeheer Schilderswijk werkt vanuit de buurtpanden aan de woonomgeving van de burger om de buurt schoon, veilig en heel te houden. Bewoners kunnen er met hun klachten hieromtrent terecht.

last update: 28 november 2000 ;pag.: 5240; auteur: 77 28 november 2000 - pag. 5240 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie